SKOLESPEILET mai 2015

Transcription

SKOLESPEILET mai 2015
SKOLESPEILET – MAI 2015
Nå går det mot slutten på skoleåret 2014/2015, og vi er i gang med og gjennomføre
utviklingssamtaler for våren 2015. Sørumsand skole jobber for å holde læringstrykket oppe frem til
siste skoledag, og minner om at de aktivitetene som gjennomføres i skoletiden er relatert til mål i
K06. Skoleruten for skoleåret 2015/2016 finner du her:
http://www.sorum.kommune.no/fridager-skole-og-sfo.317453.no.html
17. MAI
Det er fremmøte på Sørumsand skole, gammel del kl. 09.45.
Program for dagen finner du her:
http://www.sorum.kommune.no/program-17-mai-2015-ved-soerumsand-skole.5757222328469.html
PERMISJONER
Skolen viser til de nye retningslinjer for permisjon fra den pliktige opplæringen i Sørum kommune
vedtatt 19. mars 2014. De nye retningslinjene er blitt praktisert fra mai 2014. Det skal normalt ikke
innvilges permisjon til ferie. Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter. Dette gjelder også på
dager der det gjennomføres prøver eller forberedelser til prøver. Det kan innvilges permisjon til
familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse. Dette
gjelder også på dager der det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver. Det kan innvilges
permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt
eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende. Mer
informasjon finner du her:
http://www.sorum.kommune.no/nyheter.144518.no.html
LEKSEHJELP
Informasjon om og påmelding til leksehjelp finner sted første uke etter sommerferien.
Eget skriv deles ut ved skolestart.
Leksehjelp for dette skoleåret avsluttes i uke 24, det blir dermed ingen leksehjelp uke 25.
GJENGLEMT TØY
Skolen ber om at dere alle tar en titt gjennom garderober, samt lageret for gjenglemt tøy innen
fredag 19.06. Det som ikke blir hentet kastes/gis bort.
BESØKSDAGER
Det blir besøksdag for 7. trinn på Bingsfoss ungdomsskole torsdag 11. juni.
Det blir besøksdag for elever som skal starte på 1. trinn torsdag 4. juni.
SISTE SKOLEDAG OG OPPSTART HØSTEN 2015
Siste skoledag før sommerferien er fredag 19. juni, elevene slutter kl. 11.00. Avslutning for 7. trinn er
onsdag 17. juni i gymsalen på skolen. Husk at klassekontaktene i samarbeid med kontaktlærer har
ansvar for denne kvelden. Av denne grunn avspaserer 7. trinn siste skoledag, fredag 19. juni. Torsdag
18. juni drar 7. trinn på tur til Tusenfryd.
Første skoledag etter ferien er tirsdag 18. august. Elevene møter til vanlig tid kl. 08.30 med unntak av
1. klasse som møter ute ved amfiet ved hovedinngangen kl. 09.00.
FORDELING AV LÆRERE PÅ TRINN SKOLEÅRET 2015-2016
Vi er nesten i mål med å få alle lærere, fagarbeidere og assistenter på plass til neste skoleår.
A
B
C
D
1. trinn
Vibeke Hasselberg
Bente Steiestøl
Carine Fjeld
Cecilie Solhaug
2. trinn
Marlin Irene Stub
Mona Borgersen
Kari Tveit Mjønerud
Irene Solem
3. trinn
Lene Marie Breen
Eva Laamanen
Horsfjord
Mary Gussiås
Johnsbråten
4. trinn
May Karin Pilhaug/
Marie Ugland
Hilde Lillebo
Hannestad
Evy Schjelderup
5. trinn
Essel Buenaventura
Emil Skjønhaug/
Catrine Larsgaard
Marie Ugland/
May Karin Pilhaug
6. trinn
Siri Thode Ark
Lise Marit K. Ryen
Ingvild S. Høgset
7. trinn
Mona Bakke
Vibeke Haugsrud
Laila H. Heggedal
R-team
1.-3. trinn
Ranveig Foss
Paulsen
4.-5. trinn Charlotte H.
Gussiås
6.-7. trinn
Toril Foss
Faglærer
Marthe Rostad
Stine Syltevik
Lillian Kjønnerød
Lena Erasmus
Catrine Larsgaard
Inspektører
Heidi Westbye Nyhus
Jon Arild Israelsen
Marit Reiholm-Hoel
SNO
Helge Dannemark
ORGANISERING AV SKOLEDAGEN SKOLEÅRET 2015-2016
Skoledagen starter
Oppstart hver dag kl. 08.30
Skoledagen avsluttes
Mandag og fredag kl. 12.30
Tirsdag-torsdag kl. 13.45
2.trinn/
3. trinn
Oppstart hver dag kl. 08.30
Fredag kl. 12.30
Mandag-torsdag kl. 13.45
4. trinn
Oppstart hver dag kl. 08.30
Mandag-Fredag kl. 13.45
5. trinn/
6. trinn/
7. trinn
Oppstart hver dag kl. 08.30
Mandag kl. 14.15
Alle andre dager kl. 13.45
1. trinn
Fagarbeidere/
Assistenter
skole/SFO
Marie Jupskås
Mari-Ann Bråthen
Angela Duarte
Turid Øydan
Murtada Fares
Toril Knutsen
Anita Pedersen
Marlin Stub
Marina Storsveen
Vivika Juland
Jeanett Krogsvold
Gunn Ajaxson
Ellen Nordvang
Berit Rustad
Katrine Corona
Marina Storsveen
Jan Thore Pilhaug
SFO
Det har vært tilsyn på alle SFO’ene i Sørum kommune ifht «Retningslinjer for mat og måltider på
SFO». Vi på Sørumsand SFO er stolte av de gode tilbakemeldingene vi fikk. Rapporten sier at vi er
langt fremme i tenkningen på sunn mat og matsikkerhet og at vi har veldig mange gode rutiner rundt
spisetiden på SFO. Vi fikk noen tilbakemeldinger på ting som vi kontinuerlig jobber med å være gode
på, som at de voksne skal ha tid til å sette seg ned med barna for å spise og at vi må være enda
nøyere med å passe på at alle vasker hendene sine skikkelig før måltidet starter.
Det går mot sommer, sola skinner og det blir varmere. Da blir barna tørste og det er viktig med påfyll
av vann innimellom alle aktivitetene. For at vi skal få så lite oppvask som mulig og også spare miljøet
ved ikke å bruke engangskopper, ber vi om at ungene har med navnede drikkeflasker som vi kan ta
med ut.
I juni står aktiviteter som felles sportsdag, leker, turer og mye annet på programmet. Månedsplaner
sendes foresatte på mail.
SFO er åpent 22.6-26.6 kl. 07.00-17.00 Det blir mange fine og morsomme aktiviteter. Se månedsplan
for din base. Etter ferien åpner SFO tirsdag 28.7. Det er planleggingsdag for alle SFO i Sørum
kommune mandag 27.7, og SFO er da stengt.
Det er svært viktig at alle garderobeplasser tømmes av dere foresatte siste skoledag eller siste SFOdag før ferien. Garderobene skal vaskes og klargjøres for nye elever.
Med hilsen
Torunn Marigård
Rektor
Jon Arild Israelsen
Inspektør
Heidi Westbye Nyhus
Inspektør og SFO-Leder