Førjulsbrev 2015

Transcription

Førjulsbrev 2015
FØRJULSBREV HAUKÅS SKOLE
2015
Kjære elever og foresatte!
Førjulstid
Ventetiden har begynt; advent er her.
Også i år har vi samlinger i gymsalen hver
fredag der vi synger julesanger og lar
elevene opptre for hverandre. De siste
dagene før jul har trinnene hver sin dag
med juleaktiviteter, og siste skoledag før
jul er det avslutning på trinnene med
smørelunsj og juletregang i gymsalen. Vi
liker tradisjoner på Haukås! Vi ser det som
skolens oppgave å ta vare på dem og gi
dem videre til kommende generasjoner.
Synlig læring med fokus på progresjon for
den enkelte
Det er høy trivsel og mye god læring som
skjer rundt om i klasserommene. På
Haukås er vi bevisst på å synliggjøre
progresjonen i læringen for den enkelte
elev. Dette tror vi gir motivasjon for videre
læring. Dette året har vi hovedfokus på
hvordan vi gir tilbakemeldinger til elevene
slik at elevene kommer videre i læringen
sin. Da bruker vi (elevene) de tre
«nøkkelspørsmålene»: Hvor er jeg (i
forhold til læringsmålet mitt)? Hvor skal
jeg? Hvordan skal jeg komme meg dit?
Elevene utvikler slik et språk om sin egen
læring. Jeg håper du som foresatt har hørt
barnet ditt snakke om læringsgropen eller
læresamtalen med sin
læringsvenn/læringspartner.
Resultatene på nasjonale prøver på 5.
trinn har nettopp kommet, og de viser
fremgang i engelsk og lesing. Vi er på
landsgjennomsnittet i engelsk og litt over i
lesing. Vi ønsker å forbedre resultatene
våre i regning. Mye tilsier at
regning/realfag vil bli vårt neste
satsningsområde til høsten.
Nytt skolekjøkken og forskerareal
Oppussingen av skolekjøkkenet er i rute,
og rett over nyttår kan vi glede oss til å ta i
bruk et flunkende nytt og moderne
kjøkken. Vi gleder oss! Vi er også inne i
planleggingsfasen for å få til et forskerrom
på skolen der elevene har alt realfagsutstyr lett tilgjengelig. Vi «ommøblerer»
derfor og flytter biblioteket til hemsen
over skolekjøkkenet, og tar i bruk dagens
bibliotek til forskerrom. Dette rommet vil
også kunne nyttes til grupperom når det
er ledig, noe skolen sårt trenger.
Forskerarealet er en del av Bergen
kommunes satsning på realfag; omtalt
som NORM-satsningen. Vi kurser tre
lærere i naturfag inneværende skoleår for
å øke kompetansen på feltet.
Se ut i verden
Skolens og SFO sitt sosiale mål for
desember er omtanke. Flere trinn har
denne måneden såkalt omvendt
julekalender for å vise sin omtanke for
andre barn som ikke har det så bra. De har
blant annet samlet inn penger til SOSbarnebyer. I november hadde vi også den
årlige julegave-innsamlingen i regi av
Romaniaaksjonen. Og tradisjonen tro,
hadde SFO også i år sin FN-kafe der de
samlet inn penger til Adina-stiftelsen. Å gi
er også en glede! Takk til alle elever og
dere foresatte for gode bidrag!
Vi minner om
Siste skoledag før jul er tirsdag 22.
desember. Elevene slutter kl. 11.00 denne
dagen. SFO tar imot elevene rett etter
skoleslutt. Første skoledag etter jul er
mandag 4. januar.
Haukås, 2.des. 2015
Med ønske om en fin førjulstid
Espen, Aslak, Monica (avdelingsledere) og
Tone (rektor)