Møtereferat FAU 4 2 2015

Transcription

Møtereferat FAU 4 2 2015
Møtereferat FAU-møte
DATO: 5.2.2015
TID: 19:00
STED: Lærerværelset, Sjøskogen skole
TILSTEDE:
Alexander Bråten 5.trinn, Eilin Gillesen, 2. trinn, Jan Selvær 7. trinn, Vicki Tettum 6. trinn,
Ellen Margrete Rovde 3. trinn, Stein Barli, 1. trinn.
Per og Mustafa.
Fraværende: Hilde Haverstad 4.trinn,
Neste møte: Torsdag 5.3.2015 kl 19.00
Sak
nr:
1
2.
3.
4
Ansvarlig
SFO –Mustafa.
Status:
- Mangler ekstra ressurser for å ta seg av barn
med utfordringer, dette gjelder alle SFO i Ås
kommune. Mustafa har valgt å ta penger fra eget
budsjett til ekstra hjelp, men dette går ut over
andre ting.
- Gjort endringer vedr matservering. En voksen
starter kl 11.00 så maten er klar kl 13.00. Veldig
vellykket, og barna fornøyd. Tidligere spiste alle
klassevis. Nå er spiser barna mer når det passer i
forhold til lek. Voksne og barn fornøyde med den
nye ordningen.
- Kommunen har varslet at SFO (alle) skal spare
kr 700 000 til sammen i 2015. Uklart hvilke
konsekvenser dette vil få for Sjøskogen ennå.
- SFO øker kompetansen vedrørende forebygging
mot mobbing. Pals teamet har vært på kurs.
FAU skal ha en ny aktivitet i forbindelse med årets
Vicki
manifest mot mobbing. Vi legger opp til
informasjonsaktiviteter for både barn og voksne.
Vicki kommer med noen forsalg
Kommunalt SFO
Stein refererte fra siste møte. Se eget referat.
Foreldremøte til våren. Fokus på nettbruk og uønsket
adferd på nettet, tilpasse til klassetrinn, vise eksempler
ut i fra resultat fra klassevise undersøkelse.
Skolen legger opp til at elevene får i lekse å vise
foreldrene nettsteder de bruker.
Per
Frist
Snarest
Skolen legger inn spørsmål om nettmobbing i neste
trivselsundersøkelse.
Per sammenstiller resultatet fra undersøkelsen snarest.
FAU vil med utgangspunkt i resultatet vurdere type
forelesning og foreleser vi ønsker til storforeldremøte
til våren.
5
Ishallen på Vinterbro. Kan Sjøskogen låne denne?
Per
Kontaktdetaljer FAU-representanter:
Ta kontakt med din FAU-representant dersom du har saker du ønsker FAU skal behandle.
FAU-kontakten kan også være et kontaktledd dersom det er forhold man synes er vanskelig å
ta opp direkte med skolen.
Jan Selvær, 7. trinn
Telefon: 91130437
Vicki Tettum, 6. trinn
Telefon: 91392079
Alexander Bråten, 5. trinn Telefon: 92294829
Hilde Haverstad, 4. trinn
Telefon: 90101631
Ellen Margrete Rovde, 3.trinn Telefon: 92440850
Eilin Gillesen, 2. trinn
Telefon: 41100222
Stein Barli,1.trinn
Telefon: 91187811
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
E.post: [email protected]