Informasjonsskriv juni 2016

Transcription

Informasjonsskriv juni 2016
Juni 2016
Sommervarmen er her og det nærmer seg skoleavslutning
og sommerferie. Vi vil benytte anledningen og takke alle
foreldre for et godt samarbeid dette året. Vi er stolt over
vår skole, og er et godt samarbeid med dere foreldre er helt
avgjørende for at våre barn skal få en best mulig skolehverdag.
En spesiell takk til alle dere som har tatt på dere oppgaven som FAU
kontakt og klassekontakt for deres klasser. Takk til leder og
nesteleder i FAU, Joril Christensen og Helle Næss, og resten av FAU
for et godt samarbeid. Vi ser frem til et nytt skoleår med dere.
Siste skoledag fredag 17.juni
17.juni er siste skoledag. Skole og
SFO stenger kl. 12. denne dagen
Sommeravslutning SFO 6.juni kl. 15
Mandag 6.juni kl. 15 inviterer vi alle
foreldre i SFO til sommeravslutning.
Hver klasse har øvd inn litt
underholdning som de vil vise for
foreldrene. Informasjon er sendt ut
tidligere
Nye førsteklassinger
Møte for alle nye foreldre mandag
6.juni kl. 18.
Besøksdag for alle nye
førsteklassinger fredag 10.juni
Langdager på SFO
SFO har sommeråpent – langdager i
perioden mandag 20.juni – torsdag
30.juni. Foreldre som ønsker at
barna skal være på SFO disse
dagene må melde fra. Informasjon
om dette er delt ut til alle.
Sommerfest for foreldre og barn
FAU arrangerer sommerfest onsdag
8.juni. Informasjon er sendt ut.
FAU på Slettebakken skole
inviterer til kurvfest
Onsdag 8.juni 2016 kl. 1800
– 2000 på skoleplassen.
[email protected]
Hjemmeside: SLETTEBAKKEN SKOLE Telefon: 53038900
Juni 2016
Aktivitetsdag 8.og 9.juni
Onsdag 8.juni 5.-7.trinn – idrettsdag
på Tranebanene hele dagen
Torsdag 9.juni 1.– 4. trinn
aktivitetsdag i kroppsøving. Dagen
arrangeres i samarbeid med Gimle
basketballklubb og Paradis
tennisklubb. NB! viktig at alle har
innesko som ikke sverter
Skolestart 18.august
Nytt skoleår starter torsdag
18.august.
Kl. 8.30 for 2.-7.trinn
1.trinn ønsker vi velkommen kl. 9.
Felles fjelltur torsdag 16.06
Vi har felles fjelltur for hele skolen
torsdag 16.09. Vi går til Ulriken og til
Landåsryggen.
Foreldreundersøkelsen
For andre året på rad har foresatte
til alle barn i de private og
kommunale barnehagene, SFO og
skolene, blitt invitert til å bli med på
en brukerundersøkelse. De har sagt
sin mening om forskjellige forhold
ved barnehage-, skole- og SFOtilbudet
Her finner dere resultatene for
skolene i Årstad bydel
Den naturlige skolesekken
1.-2.juni var det fisking i Tveitevannet. Vi har fått mange abbor, som vi har
registrert med både lengde og vekt.
[email protected]
Hjemmeside: SLETTEBAKKEN SKOLE Telefon: 53038900