bruksanvisning - Digitalbok.no

Transcription

bruksanvisning - Digitalbok.no
Digitalbok Nova Brukermanual
Gratulerer med ny- lesebre- og takk for at du valgte akkurat Digitalbok Nova. Under vil vi i korte trekk gå igjennom alle funksjonen <lgjengelig på lesebre-et di-. Vi anbefaler også at du tar en <- på instruksjonsvideoene på www.digitalbok.no/lesebre- hvis du fortsa- skulle ha problemer eller spørsmål. Bes<lte du lesebre-et di- på Digitalbok.no, så skal du også ha mo-a- en «kom i gang» -­‐epost, som vi anbefaler at du leser og følger. Vær oppmerksom på: Under følger en liste over <ng du bør være oppmerksom på for å få mest mulig ut av lesebre-et di- og ikke forkorte livssyklusen på bre-et unødvendig. 1.  Lesebre-et er ikke vannte-, så unngå å bruke bre-et i våte omgivelser. 2.  Det er utmerket mulig å lese i sollys, men unngå å la lesebre-et ligge i direkte skarpt sollys når bre-et ikke er i bruk. De-e kan påvirke ba-erileve<den. 3.  Press aldri hardt på skjerm eller panel. Unngå å legge tunge gjenstander på lesebre-et. 4.  Ikke rengjør lesebre-et med kjemikalier. Beny- en mikrofiberklut, hvis bre-et trenger å tørkes av. 5.  Ikke slå på bre-et eller rist voldsomt. KraSige vibrasjoner eller støt kan skade bre-et. 6.  Ikke foreta reparasjoner på egenhånd. Bre- som er åpnet og «fikset» på vil ikke lenger bli dekket av garan<en. 7.  Lesebre-et er laget for å fungere op<malt innen temperaturintervallet 0-­‐40 C. I temperaturer utenfor de-e intervallet kan skjermkvaliteten reduseres. 8.  Hold lesebre-et unna kraSige varmekilder. Ved kraSig oppvarming kan ba-eriet eksplodere. 9.  Ikke bruk lesebre-et hvis ba-eriet er skadet. Tips 1. 
2. 
3. 
4. 
Hvis lesebre-et har problemer med å lese SD-­‐kortet, ta ut kortet og prøv på ny- Mens SD-­‐kortet leser data, ikke ]ern kortet eller skru av lesebre-et Beny- FAT-­‐formatering på SD-­‐kortet Får du problemer med å skru av bre-et eller at bre-et henger seg, trykk på RESET-­‐knappen for å <lbakes<lle bre-et. Knapper og funksjoner Bunn/underside 1 3 4 2 5 Forside 7 6 8 9 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Reset/omstart
Ladeindikator SD-­‐kort
USB-­‐<lkobling Av-­‐ og på-­‐knapp Oppdater
Tilbake-­‐knapp Forrige side Neste side -­‐
-­‐ -­‐
-­‐
Full omstart av lesebre-et Lyser ved lading av lesebre-et SD-­‐kort for ekstra lagring For lading og ekstern overføring (fra PC og lignende) -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Last inn innhold på ny- Tilbake <l forrige side/menypunkt Bla <lbake Bla frem Hovedmeny Nylig lest: Her finner du en oversikt over de siste bøkene du har åpnet og lest i. Nylig overført: Her er de bøkene du sist overførte <l lesebre-et di- Hjem: denne fører deg <lbake <l skrivebordet Tilbake: denne knappen returnerer deg <l forrige side Lys: slå av og på lys Statusikoner for WiFi, ba-eri og klokke Denne knappen tar deg <l Digitalbok-­‐bu<kken, hvor du kan handle og laste ned bøker. Denne knappen tar deg <l «biblioteket» di-. Her vil du finne alle bøkene du har lastet ned <l lesebre-et di-. Denne knappen tar deg <l alle lesebrehnns<llingene. Bu<kk Denne knappen tar deg <l Digitalbok-­‐bu<kken, hvor du kan handle og laste ned bøker. Bøker/bibliotek Denne knappen tar deg <l «biblioteket di-. Her vil du finne alle bøkene du har lastet ned <l lesebre-et di-.. Ønsker du en annen presentasjon av bøkene, kan du bruke denne knappen for å endre utlis<ngen Ønsker du en annen rekkefølge på utlis<ngen av bøkene dine, bruker du denne knappen Bruk denne knappen for å søke i biblioteket di- Du kan redigere i biblioteket di- ved å bruke denne knappen. (Du kan da legge <l notater, sle-e etc.) Funksjoner i biblioteket Du kan redigere i biblioteket di- ved å bruke denne knappen. (Du kan da legge <l notater, sle-e etc.) Ønsker du en annen presentasjon av bøkene, kan du bruke denne knappen for å endre utlis<ngen Bruk denne knappen for å søke i biblioteket di- Leseopplevelsen Når du først har kommet deg inn i selve boken er det en rekke inns<llinger du kan gjøre for å få en best mulig leseopplevelse (trykk nederst midt på skjermen for å få opp menyen): Her kan du endre skriSstørrelse og skriStype/font, i <llegg <l å justere linjeavstand og marg. Her kan du hoppe frem og <lbake i boken, ved å skrive inn sidetallet du ønsker å gå <l. Her kan du rotere skriSen på skjermen. Her finner du informasjon om boken du leser. Bokmerke Bokmerke og notat arkiv Lysstyrke Søk i boken Du kan finne <lbake <l bokmerker eller notater du har gjort i en bok ved å trykke på Inns<llinger Denne knappen tar deg <l alle lesebrehnns<llingene. Wi-­‐Fi: For å kunne handle bøker direkte på lesebre-et eller foreta oppdateringer av bre-et, må det være koblet <l interne-. De-e gjør du ved å skru på Wi-­‐Fi og velge ønsket ne-verk. Når bre-et er koblet <l, vil de-e Wi-­‐Fi-­‐ikonet dukke opp i bunnmenyen. Wi-­‐Fi-­‐ikon BrukerinnsIllinger: Her kan du regulere hvordan du ønsker at bre-et di- skal «oppføre» seg. For eksempel kan du her definere hvor lang <d det skal ta før bre-et går i hvilemodus. Kontoadministrasjon: De-e menypunktet viser hvilken Adobe-­‐
konto lesebre-et er koblet <l (Adobe DRM er den vanligste formen for kryptering i Norge, et kopibesky-elsessystem). Her vil det som regel ikke være nødvendig for deg som bruker å gjøre noe som helst. Har du problemer med kopibesky-else, anbefaler vi at du kontakter kundeservice. Lagring: Her finner du informasjon om hvilke lagringsmedier som er <lgjengelige, hvor mye lagringsplass som er brukt og hvor mye som er ledig. Språk og inndata: Forteller hvilke språkinns<llinger som er valgt for lesebre-et Dato og Id: Her kan du s<lle klokke og dato, samt velge presentasjonsformat. Vik<g! Skal du lese bøker med kryptering/
DRM, er det vik<g at klokke og dato er korrekt. TilbakesIlling: Her kan du <lbakes<lle lesebre-et <l fabrikkinns<lling. Om lesebreQet: Her vil du finne all relevant informasjon om lesebre-et, samt det meget vikIge punktet Programvareoppdatering. Når det kommer en ny og forbedret firmware, er det her du finner den. Programvareoppdatering: Som nevnt over er det her du finner eventuelle oppdateringer av firmware. Du kan når som helst trykke på denne linken og se om det er kommet oppdateringer <l lesebre-et di-. Du vil kun få oppdateringer dersom det er kommet et nyere firmware enn det du allerede har på bre-et.