Last ned norsk bruksanvisning

Transcription

Last ned norsk bruksanvisning
version:1.0
Andre Airon Wireless produkter
Airon Wireless system er en serie produkter som gir
deg en god oversikt over noen av dine viktigste
helserelaterte data i en og samme applikasjon.
Prøv også:
Airon Wireless Kroppsanalysevekt
Vekt | Fett | Muskler | Vann | Ben | BMI
Norsk Bruksanvisning
Airon Wireless Aktivitetsmåler
286
5
Airon Wireless Blodtrykksmåler
Helautomatisk | Enkel | Presis
App: Airon
Modell: LS405-B
AIRON AGENTURER AS
Øvre Slottsgate 18 - 20
0157 Oslo
NORWAY
Tel: +47 22 41 08 00
www.airon.no
Les bruksanvisningen nøye for å sikre riktig bruk av produktet.
FCC ID: B021459
www.airon.no
Oversikt
Oppstart
OLED Display
Generelle instruksjoner
Airon Wireless Aktivitetsmåler LS405-B brukes for å måle skritt, distanse,
kaloriforbruk og timer søvn.
Den har innebygget Bluetooth 4.0 teknologi. Brukeren kan foreta innstillinger
slik som tid og enhet gjennom bluetooth og laste ned informasjonen til
aktivitetsmåleren.
Dataene i aktivitetsmåleren kan også automatisk overføres til enheter som
støtter Bluetooth 4.0, slik at brukeren kan sjekke resultatene når som helst.
Hovedfunksjoner:
a. Støtter Bluetooth 4.0 teknologi.
b. OLED Display.
c. Aktivitetsmåleren lagrer målingene i 7 dager og oppdaterer hvert 5. minutt
hvis det skjer forandringer.
d. Viser antall skritt, tilbakelagt avstand, antall kalorier forbrent og klokken.
e. Måler søvnkvalitet (denne funksjonen kan følges i appen).
Enhetens deler
SYMBOL
FORKLARING
Antall skritt
0
17:00
Gjeldende klokkeslett
0.0
Kalorier forbrent (kcal)
0.00
Tilbakelagt gangavstand
541
Månesymbol blinker - Søvnmodus
Hvordan skru på aktivitetsmåleren for første gang
Første gang man skrur på aktivitetsmåleren må man holde
knappen inne i 5 sekunder for å skru av transportinnstillingen.
Deretter kan enheten brukes.
Hvordan lade enheten
Når displayet viser følgende symbol må enheten lades umiddelbart.
286
5
OLED Display
USB plugg
Knapp
Ladesymbol
Koble USB pluggen til PC'en eller kontakt for å lade.
Armbånd
Når enheten lader blinker batteri symbolet som vist på bildet.
Armbånd
Når displayet viser følgende bilde er enheten fulladet.
Eskens innhold
1. Bluetooth aktivitetsmåler LS405B (inklusiv polymer lithium batteri)
2. Armbånd
3. Bruksanvisning
1
2
Oppkobling
Bruk
Installer appen og koble sammen
Hvordan ta på seg aktivitetsmåleren
Last ned og installer appen "Airon" på din enhet som støtter
Bluetooth 4.0-teknologi (For iPad, last ned iPhone appen).
1. Bruk målebåndet for å måle håndleddet ditt.
2. Dra armbåndet ut av metallspennen.
3. Velg riktig lengde på armbåndet og klipp det over.
4. Bruk metallspennen for å spenne på deg armbåndet eller juster lengden.
5. Sett USB pluggen på aktivitetsmåleren inn i armbåndet.
6. Bruk aktivitetsmåleren som du bruker en klokke. Husk at siden som har
et USB ikon skal vende mot deg.
7. Koble den andre siden av armbåndet sammen med aktivitetsmåleren.
8. Nå kan du starte målingene.
Start appen, registrer deg som bruker og legg inn dine mål.
Pass på at Bluetooth er slått på (på smarttelefonen/nettbrettet).
Trykk på "settings" symbolet øverst til høyre i bildet.
Trykk på "+" tegnet øverst til høyre for å legge til aktivitetsmåleren.
Trykk så på BT4.0 symbolet i appen og hold inne knappen på
aktivitetsmåleren i ca. 6 sekunder for å starte sammenkoblingen.
Når symbolet
og
blinker viser det at
aktivitetsmåleren prøver å koble seg sammen
med din Bluetooth enhet.
Når enhetene er sammenkoblet vil skjermen vise
"Success!". Et bilde av aktivitetsmåleren vises i
appen. Trykk på bildet for å fullføre installasjonen.
Hvis de ikke kobles sammen vil skjermen vise "Fail!"
Success!
3
0
4
1
Fail!
Målingene dine vil bli overført til din enhet som støtter
Bluetooth 4.0 teknologi når sammenkoblingen er vellykket.
286
5
MERK
Hvis du bruker aktivitetsmåleren på venstre hånd skal knappen
peke mot deg, og hvis du bruker den på høyre hånd skal den
peke mot fingertuppene dine.
3
4
Start målingene
Vedlikehold
Vedlikehold
Hvordan se på dataene
Når displayet er av og det er nok strøm kan du trykke på knappen.
Den målingen som var når apparatet ble slått av vil nå vises.
Hvis det var kalorier forbrukt som ble vist når måleren ble slått av
vil det samme målet vises når den slås på.
Bruk en tørr myk klut for å tørke støv av aktivitetsmåleren
Bruk en fuktet klut for å tørke bort skitt. Bruk så en tørr klut for å tørke den igjen.
Ikke vask den med vann eller dypp den ned i vann.
Ikke bruk brennbar væske, slipemidler eller andre kjemikalier til å rengjøre vekten for å
unngå misfarging eller funksjonsfeil.
5.2
Merk: Hvis det er lite strøm på batteriet vil dette vises først når du slår den på.
Garanti
Trykk på knappen igjen og tilbakelagt avstand vil vises.
0.36
Airon garanterer at produktet er fritt for defekter ved normalt bruk for en periode på to år
fra kjøpsdato
Denne garantien dekker IKKE skade som skyldes feilbruk eller misbruk,
inkludert, men ikke begrenset til:
Feil som skyldes uautoriserte reparasjoner eller modifikasjoner;
Ødeleggelse som skyldes støt eller fall;
Feil som skyldes feilbruk i strid med denne bruksanvisningen;
Skade som skyldes at produktet har blitt dyppet i vann eller vasket i vann;
Skade som skyldes bruk av feil lader.
Trykk på knappen en gang til og antall skritt vil vises.
541
Trykk på knappen en gang til og klokken vil vises.
17:00
Displayet slår seg automatisk av noen sekunder etter sist gang
man trykket på knappen.
Hvordan stille inn søvnmodus
Aktivitetsmåleren kan estimere timene du sover ut fra dine bevegelser under
søvn for å hjelpe deg å forstå din søvnkvalitet. Dette kan sees i applikasjonen
på din mobile enhet. For å gå inn i søvnmodus, hold knappen på inne til du
føler en vibrasjon og måne-ikonet blinker på skjermen.
541
For å gå ut av søvnmodus, hold knappen inne til måne-ikonet forsvinner.
5
AIRON AGENTURER AS
Øvre Slottsgate 18 - 20
0157 Oslo
Tel: +47 22 41 08 00
www.airon.no
6