Field Agent™ lanseres i Norge

Transcription

Field Agent™ lanseres i Norge
Markedsundersøkelser 2.0:
Field Agent™ lanseres i Norge
Den 5 mars 2012 lanseres en ny
app på det norske markedet. Field
Agent™ er ett markedsverktøy basert
på prinsippet om crowdsourcing, og
vil bidra til gjøre datainnsamling i
vårt langstrakte land både enklere og
mer effektivt. Appen som tidligere er
lansert i USA, Storbritannia, Australia
og Canada blir nå også tilgjengelig
i Norge. Appen lanseres i Norge av
Gorm Larsen Nordic.
Jens Brinck, CEO i Gorm Larsen Nordic,
sier: ”Bruk av crowdsourcing og GPSsporing som datainnsamlingsmetode
er en utrolig smart måte å samle data
på – enten det er field intelligence eller
forbrukerinnsikt. I tillegg til at det kan
dekke hele landet, er det raskt, praktisk
og kostnadseffektivt. Field Agent™ er et
fremtidsrettet verktøy som i tillegg til å
være nytenkende og banebrytende også
utfyller våre eksisterende, feltbaserte
salgs- og markedsføringstjenester. Vi
tilbyr Field Agent™ til våre eksisterende
kunder såvel som nye merkevarer og
organisasjoner fra alle bransjer. Geografi
og høye personalkostander vil ikke
lengre være en begrensning for å få den
informasjon og de data man behøver.”
Appen gjør det mulig å innhente
informasjon fra steder over hele landet
ved hjelp av personer som allerede
befinner seg på eller i nærheten av det
stedet du ønsker informasjon fra. De som
samler informasjonen kalles ”Agenter”
og fordelen for disse er at de gjennom
sin PayPal konto får noen ekstra kroner i
lommen, samtidig som de allikevel er ute
med sine daglige gjøremål som å kjøpe
melk eller vente på bussen.
Field Agent™ er en webbasert tjeneste
som gir mulighet til å opprette ulike
oppdrag som kan gi deg informasjon
om for eksempel tilgjengeligheten
av dine produkter, status på dine
markedsaktiviteter, prissetting av egne
og konkurrerende produkter, preferanser
i markedet osv. Systemet gir deg som
tilbyder tilgang til informasjon, så godt
som når som helst.
Bo Ekberg, medeier i Field Agent Europe
Ltd, sier: ”Vårt mål er å tilby våre kunder
(nesten) all den informasjon de ønsker,
fra hvor som helst, i hvilket som helst
land, og når som helst. Vi er derfor
meget glade for å sammen med Gorm
Larsen Nordic kunne lansere denne
tjenesten i Norden, og først ut er Norge.
Grunnen til at vi har valgt å samarbeide
med Gorm Larsen Nordic er både på
grunn av deres ekspertise og kunnskap,
og nordiske infrastruktur som gjør at
vi i løpet av 2012 kommer til å være
tilgjenglig for kunder også i Danmark,
Sverige og etterhvert også Finland.”
Jens Brinck konkluderer med at ”Field
Agent™ er et fantastisk konsept som
utfordrer måten vi samler inn data og
informasjon fra markedet på i dag.
Vi er glade for å være en strategisk
samarbeidspartner for Field Agent
Europe Ltd. Og ser fram til å bruke Field
Agent™ som en skikkelig ”teknologisk
gamechanger” på tvers av de nordiske
landene i tiden som kommer”
Hva kan Field Agent™
gjøre for deg?
Mystery Shopping
Varebeholdningssjekk
Meningsmålinger og
spørreundersøkelser
Prissjekk
POS-sjekk
Bildebevis (POE)
Andre enkle audits
Kontaktinfo:
Kristine W. Lium
Country Manager Norway
Telefon: (+47) 95 25 60 21
Mail: [email protected]
Hva er crowdsourcing?
Crowdsourcing betegner bruk av
publikum for å innhente de opplysninger
man har behov for på ett gitt tidspunkt.
Det bygger på en grunntanke om
kollekiv intelligens, eller informasjon
og kunnskap som er kjent eller
tilgjengelig for alle.
Gorm Larsen Nordic
er en ledende nordisk tjenesteleverandør av salgs- og markedsføringstjenester og er rettslig rettighetsinnehaver av Field Agent™ i Norge, Sverige, Danmark og
Finland. CEO er Jens Brinck basert i København. Country Manager og ansvarlig for den norske satsningen er Kristine W. Lium