Installasjonsveiledning - Thermo

Transcription

Installasjonsveiledning - Thermo
Installasjonsveiledning
Multireg RCD er en elektronisk termostat med gulvføler. Termostaten har innebygget jordfeilbryter, 30mA.
Innhold:
1. Oppstart
2. Tilkobling av termostaten
3. Nattsenking
4. Lysdiode
5. Tekniske data
Lysdiode
Av/på-bryter
Svinghjul
Testbryter
Fig.1
1. Oppstart
undersiden. Se skisse. Utvis forsiktighet, slik at termostaten ikke skades.
Når termostaten er tilkoblet 230V trykker du på av/på-knappen.
Trykk på T – bryteren for å teste jordfeilbryteren (gjøres 1 gang pr. måned)
Hvis jordfeilbryteren slår ut umiddelbart etter at av/på-bryteren er trykket inn skyldes dette en jordfeil. Kontakt elektriker.
2. Tilkobling av termostaten
Termostaten skal tilkobles el-anlegg i henhold til vedlagte koblingsskjema. Termostaten tåler en belastning på max
12A/2760W ved 230V. Ved høyere belastning må termostaten styre en kontaktor.
Ver 2014-B
Gulvføleren er strømførende (230V) og må installeres i henhold til gjeldende krav for sterkstrømsinstallasjoner. Bruk egen
vedlagte skjøtekobling for jordledning.
Klemme 1+ 2: NTC - Gulvføler
Klemme 3: S (koblet til L for nattsenking)
Klemme 4 + 5: Maks last 2760W (LOAD)
Klemme 6: L
Klemme 7: N
Tilskruingsmoment: 2Nm
OBS! Når dekslet settes på, pass på at luftingen på sidene av
termostaten ikke tildekkes.
1
2
3
4
5
6
7
3. Nattsenking
Multireg RCD har ikke innebygd nattsenking, men ved hjelp av et eksternt ur som kobles til S- og L-klemmene vil
temperaturen senkes 5°C.
4. Lysdiode
•
•
•
•
Grønt lys når termostaten er i stand-by.
Konstant rødt lys når releet er innkoblet og strømmen er slått på.
Blinkende rødt lys ved følerfeil eller at gulvføleren ikke er tilkoblet.
Ingen lys hvis termostaten er avskrudd med av/på-knapp eller jordfeilbryter er aktivert.
5. Tekniske data
Spenning: Maks. belastning: Nominell strøm: Utløserstrøm:
Effektforbruk: Kapsling: Min/Max arbeidstemp: Temperaturintervall:
Hysterese:
230 VAC -15... ± 10% 50 Hz
2760W
12 Amp
30m A, type A
>1W
IP 21
0° - 30°C
5°C - 35°C
0.5°C
EL-NR.
PRODUKT
5430112
Multireg RCD elektronisk termostat
5430108
Multireg ekstern gulvføler 3 mm 6 m
5430109
Multireg ekstern gulvføler, std. 4 mm
5430129
Multireg ekstern romføler, mini
Føler:
NTC 10KOhm v/25°C
Følerverdier:
0°C
29,1 Kohm
10°C
18,6 Kohm
15°C
15,1 Kohm
20°C
12,2 Kohm
25°C
10,0 Kohm
Bryter:Topolet
Farge:Polarhvit
Kompatible rammer:
Elko, Eljo/Busch Jaeger
Thermo-Floor AS
Østre Totenv. 24, 2816 Gjøvik, Norway
Telefon: 61 18 77 77 – Telefax: 61 18 77 70
[email protected] – www.thermo-floor.no