Januarøkt 2

Comments

Transcription

Januarøkt 2
Mandag
Baneoppsett
Del 2
Del 3
Del 1: Oppvarming (10-15 min)
-
Teknisk kvadrat 1 sone






Ballmanipulering, touch, maksimere touchmengde
Ulike teknikker
Ballkontroll under ulik hastighet og bevegende objekter, passiv motstand
Bytter kvadrat med klokken på visuelt eller sonisk signal
o
På sikt ulike teknikker i ulike kvadrater
Spilleleker:
o
Bytt ball

2-5 færre baller enn spillere i firkant
Pasninger i nummerert rekkefølge 1->2->3…..
o
Holdes i 4 kvadrater, 2-3 lag pr kvadrat. 1-2 baller i omløp pr lag i kvadrat.
o
Ball spilles i fot, minimum 2 touch
Del 2: Stasjonstrening (20-30 min, 7-10 min pr stasjon)
-
1 touch i fart, medtak(Ulike vendinger i fart)



-
Hard pasninger
Alternativ:
o 1.touch i fart, medtak løpsretning

Valgfri finte ved kjegle
o 1.touch vending i fart:C(Cruyff), innside eller utside. Da tilbake til
samme kjegle.
Barn skygger hverandre, passiv forsvarer i ryggen
Føring i sikk sakk(ink. keepertrening for 2005)





Ballkontroll. Mange korte touch
Innside og utside vending i sikk-sakk løype
Innside-utside gjennom regulær slalomløype
Orienteringsevne og retningsendringer
Hold farten nede til fordel for mer perfekt gjennomføring
-
Koordinasjon
-
Pasninger i nummerert rekkefølge



Kontinuerlig bevegelse på alle
Kvalitet i pasning og medtak\mottak

Medtak\mottak innside eller ytterside av fot
3-4 spillere pr «lag», 1 ball pr lag
Del 3: Spill stor bane + sidespill\øvelser (30-40 min)
10 min(5*2) kamper mellom 2 lag, 2 andre lag 10(5*2) min sidespill så veksle.
Spill
-
3(4)v3(4)+keeper. Med\uten joker. Markeringsball




Hurtig kortpasningsspill.
Bevegelsesmønster være spillbar
Prøv å hold struktur offensivt(med ball) og defensivt(uten ball)
3 pasninger før scoring er godkjent

Tilleggsregel for viderekomne: pasning kan ikke slåes tilbake til spiller du
fikk ball fra. (Setter 3 angripers bevegelse)
Sidespill\øvelser
-
2v2(1v1)+4 hjørnefotball



Mål å vende spill til motsatt hjørne. Spiller som slår pasning bytter plass med han i
hjørnet. Kontinuerlig utskifting av spillermasse.
Ta ut riktig vinkel, kontinuerlig bevegelse
Dersom 1v1 i midten, påpek at man er alltid i overtall.

Like fullt flott med dribling så pasning til hjørne og bytte
-
-
Possession 3v3v3,2v2v2



Behold ball i lag ved hjelp av x antall jokere.
Bevegelse, orientering og nøyaktighet.
Øvelse er veldig enkel å redusere til pasning i nummerert rekkefølge mellom to lag.