MABU

Comments

Transcription

MABU
MABU
Et spill for å utvikle første
ordens språk i matematikk
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
1
Spilleregler
• Minst to på hvert lag
• På den tiden sanden bruker på å
renne ut, skal en spiller på laget
se hvor mange kort han klarer å
formidle til det annet lag.
• Målet er å få sine medspillere til å
si det øverste ordet, uten å å
bruke noen av ordene verken
over eller under streken
• Deler av ord kan heller ikke
brukes (man kan ikke si spille
eller regler for å få laget sitt til å
si ordet spilleregler
• Det er ikke lov med utelandsk
språk eller kroppspråk, men
synging er tillatt!
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
2
TRAPES
SKJEV
SIDER
KVADRAT
SIRKUS
REKTANGEL
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
3
VINKEL
BEIN
TOPP
PUNKT
GRADER
SPISS
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
4
KVADRAT
NITTI
GRADER
LIKE
SIDER
REKTANGEL
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
5
HØYDE
TREKANT
SIDE
MIDT
FORMEL
AVSTAND
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
6
TREKANT
SIDER
GRADER
LIKEBEINT
LIKESIDET
RETTVINKLET
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
7
PARALLELLOGRAM
KVADRAT
REKTANGEL
SKJEV
ROMBE
FIRKANT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
8
GEOMETRI
JORD
MÅLING
LAND
FIGUR
KONSTRUKSJON
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
9
FIRKANT
KVADRAT
TRAPES
PARALLELLOGRAM
ROMBE
VINKEL
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
10
DRAGEFORM
FIRKANT
KVADRAT
ROMBE
PARALLELLOGRAM
TO
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
11
PENTAGON
USA
FEM
KANT
MANGE
PENTAGRAM
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
12
PENTAGRAM
SYMBOL
PENTAGON
FEM
STJERNE
PYTAGORAS
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
13
PASSER
RUND
KONSTRUKSJON
KONSTRUERE
FIGUR
KOMPASS
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
14
GRADSKIVE
MÅLE
VINKEL
TRANSPORTØR
NITTI
KONSTRUKSJON
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
15

FIBONACCI
PHI
GYLDNE
1,6
SNITT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
16
LIKEBEINT
TREKANT
LIKESIDET
RETTVINKLET
LANG
HYPOTENUS
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
17
TESSELERING
MANGEKANT
GRADER
TRE
PYNT
MØNSTER
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
18
OKTAGON
ÅTTE
NIDAROSDOMEN
MER
MINDRE
MANGE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
19
AREAL
GANGE
GRUNN
FLATE
INNHOLD
KVADRAT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
20
VOLUM
KUBIKK
LITER
INNHOLD
VANN
KARTONG
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
21
DIAMETER
SIRKEL
RADIUS
PASSER
PI
RUNDING
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
22
RADIUS
DIAMETER
SIRKEL
PI
OMKRETS
AREAL
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
23
OMKRETS
RUNDING
AREAL
PI
RADIUS
DIAMETER
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
24
FORMLIK
FIGUR
KANT
MANGE
VINKEL
SIDE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
25
TOPPVINKEL
KRYSS
LINJER
LIKE
STORE
PARALLELL
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
26
RETTVINKLET
TREKANT
NITTI
PYTAGORAS
TRIGONOMETRI
KATET
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
27
LIKESIDET
LANGE
VINKLER
FORMLIKE
60
GRADER
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
28
REKTANGEL
BREDDE
HØYDE
OMKRETS
KVADRAT
AVLANGT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
29
ROMBE
SKJEV
KVADRAT
LIKE
VINKLER
SIDER
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
30
FUNKSJON
GRAF
TABELL
VARIABLE
AVHENGIG
Y
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
31
ALGEBRA
ARABISK
BOKSTAVER
REGNING
X
LIKNING
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
32
MODELLERING
GRAF
FORSØK
TABELL
FORMEL
FUNKSJON
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
33
REGNEARK
EXCEL
KOLONNER
RAD
KOORDINAT
CELLE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
34
LIKNING
X
UKJENT
LIK
LØSE
BOKSTAV
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
35
TABELL
KOLONNE
RAD
GRAF
FUNKSJON
RESULTAT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
36
GRAF
BILDE
FUNKSJON
STREK
PUNKT
LINJE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
37
STATISTIKK
DIAGRAM
SØYLE
STOLPE
DATA
BESKRIVE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
38
SANNSYNLIGHET
SJANSE
PROSENT
SPILLE
TERNING
BRØK
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
39
MEDIAN
MIDTEN
OBSERVASJON
GLOBUS
X
REKKEFØLGE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
40
SØYLEDIAGRAM
GRAF
STATISTIKK
STOLPE
BREDDE
FREKVENS
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
41
STOLPEDIAGRAM
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
42
BRØK
TELLER
NEVNER
STREK
EKTE
UEKTE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
43
TELLER
NEVNER
BRØK
STREK
DIVISJON
LOFTET
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
44
NEVNER
KJELLER
BRØK
STREK
DIVISJON
TELLER
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
45
KVADRATROT
½
POTENS
GANGE
MULTIPLISERE
ANDRE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
46
POTENS
EKSPONENT
GRUNNTALL
LITE
OPPE
GANGET
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
47
BRØKSTREK
TELLER
NEVNER
DIVISJON
DELETEGN
KOLON
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
48
FIBONACCI
TALL
KANINER
BIER
GYLNE
SNITT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
49
NIELS HENRIK
ABEL
NORSK
MATEMATIKER
FEMTE
GRADS
LIKNING
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
50
KILOMETER
1000
GRAM
DESI
HUNDRE
VEKT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
51
MILLIMETER
1000
DEL
AVSTAND
ENHET
LITEN
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
52
CENTIMETER
AVSTAND
ENHET
LITEN
HUNDRE
ENGELSK
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
53
DESIMETER
10
HUNDRE
AVSTAND
ENHET
LENGDE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
54
KVADRATMETER
AREAL
FLATE
INNHOLD
KVADRAT
FIGUR
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
55
LITER
VEKT
VANN
VOLUM
KUBIKK
METER
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
56
GRADER
VINKEL
NITTI
RETT
TREKANT
FIRKANT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
57
VINKELSUM
TREKANT
MANGE
180
ADDERE
360
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
58
MANGEKANT
TRE
FIRE
ÅTTE
FEM
VINKELSUM
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
59
PI
3,14
22
7
OMKRETS
AREAL
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
60
SPIRAL
FIBONACCI
KUNST
ARKIMEDES
LOGARITMISK
MYGG
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
61
PRISME
VOLUM
RETT
SYLINDER
KUBE
TERNING
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
62
SYLINDER
PRISME
VOLUM
PI
RUND
RETT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
63
TERNING
KUBE
HEKSAEDER
SEKS
SIDER
KVADRAT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
64
KUBE
TERNING
SIDE
FLATE
SEKS
KVADRAT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
65
TETRAEDER
FIRE
PLATON
LEGEME
VOLUM
PYRAMIDE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
66
PYRAMIDE
EGYPT
FIRE
TRE
KANT
STOR
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
67
KJEGLE
SNITT
FOTBALL
ELLIPSE
GRUNNFLATE
SPISS
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
68
PARABEL
ANDRE
GRAD
FUNKSJON
GRAF
PARABOL
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
69
ELLIPSE
KJEGLE
SNITT
KUTT
RUND
EGG
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
70
POSISJONSYSTEM
TI
LARS
POTENS
DESIMAL
KOMMA
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
71
ALGORITME
REGEL
FORMEL
DIVISJON
OPERASJON
OPPSKRIFT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
72
KALKULATOR
REGNER
LOMME
TRYKKE
KNAPP
TAST
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
73
GYLLENT
REKTANGEL
1,6
SNITT
FORHOLD
0,6
FIBONACCI
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
74
PYTAGORAS
KATET
HYPOTENUS
AREAL
KVADRAT
GRESK
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
75
ARKIMEDES
BADEKAR
EUREKA
SPIRAL
SIRKEL
SKREVEN
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
76
ORIGAMI
PAPIR
BRETTING
GEOMETRI
FIGUR
FLY
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
77
PARALLELL
GEOMETRISK
STED
TO
LINJER
MØTES
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
78
NORMAL
KONSTRUERE
REISE
FELLE
NITTI
RETT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
79
MIDTNORMAL
REISE
FELLE
TO
PUNKTER
STED
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
80
STIGNINGSTALL
A
LINEÆR
FUNKSJON
LÆRE
GRAF
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
81
NULLPUNKT
GRAF
KRYSSER
X
FUNKSJON
LÆRE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
82
PRIMTALL
ERATOSTHENES
SOLD
FAKTOR
LÆRE
MULTIPLUM
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
83
PERFEKT TALL
FAKTOR
FATTIG
RIK
SUM
DELE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
84
ODDETALL
2
ANNENHVERT
3
PARTALL
9
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
85
PARTALL
2
ODDETALL
ANNENHVERT
6
10
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
86
SPISS VINKEL
NITTI
GRADER
RETT
MINDRE
MER
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
87
STUMP VINKEL
SPISS
TREKANT
NITTI
RETT
GAP
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
88
ADDISJON
PLUSS
LEGGE
SAMMEN
REGNEART
MINUS
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
89
SUBTRAKSJON
MINUS
DELE
REGNEART
KRONER
MINDRE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
90
MULTIPLIKASJON
REGNEART
ADDISJON
GJENTATT
FLERE
TALL
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
91
DIVISJON
DELE
ADDISJON
SUBTRAKSJON
MINUS
REGNEART
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
92
EKSPONENT
POTENS
GRUNNTALL
LITE
OPPHØYD
KVADRATROT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
93
HYPOTENUS
KATET
PYTAGORAS
KVADRAT
TREKANT
LENGSTE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
94
DIAGONAL
FIRKANT
HJØRNE
TVERS
SKRÅTT
KVADRAT
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
95
KATET
PYTAGORAS
TREKANT
HYPOTENUS
RETT
VINKEL
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
96
KONSTRUKSJON
PASSER
LINJAL
RUND
TREKANT
FIGUR
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
97
PRODUKT
GANGE
MULTIPLIKASJON
TEGN
PRIKK
X
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
98
FAKTOR
MULTIPLIKASJON
GANGE
PRIMTALL
PERFEKT
TRE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
99
SUM
FLERE
PLUSS
LEDD
TEGN
ADDISJON
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
100
MULTIPLUM
FLERE
GANGE
MANGE
FELLES
MINSTE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
101
PROSENT
STREK
BRØK
1
DEL
HUNDRE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
102
VEKSTFAKTOR
PROSENTVIS
ØKNING
KONSTANT
EKSPONENSIELL
MER
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
103
GJENNOMSNITT
ARITMETIKK
AVVIK
SUMMERE
FORSKJELL
DELE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
104
HYPOTESE
BEVIS
GJETT
LØSE
RIKTIG
FORMEL
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
105
EKSPONENTIELL
VEKST
ØKER
MER
PROSENTVIS
BUE
FORMERING
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
106
LINEÆR VEKST
GRAF
LINJE
RETT
KONSTANT
STIGNINGSTALL
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
107
REKURSIV
FORMEL
EKSPLISITT
TALLFØLGE
N
LEDD
NESTE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
108
EKSPLISITT
FORMEL
TALLFØLGE
BESTEMT
N
LEDD
REKURSIV
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
109
KVADRATSETNING
X
A
B
ANDRE
POTENS
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
110
KVADRANT
FØRSTE
ANDRE
TREDJE
KVADRAT
FIRE
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
111
SIRKELBUE
RUNDING
PERIFERI
OMKRETS
GRADER
SVING
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
112
ORIGO
AKSER
X
Y
KOORDINATSYSTEM
MIDTEN
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
113
KOORDINATSYSTEM
AKSER
X
Y
DESCARTES
ORIGO
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
114
Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
115

Similar documents