et ukjent kapittel i Milorgs historie

Comments

Transcription

et ukjent kapittel i Milorgs historie
Harald Utter
Gutten som lurte
gestapo
Et ukjent kapittel i Milorgs historie
(f. 1974) er historiker med
doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har skrevet
flere bøker om norsk industri- og næringshistorie
og har også bakgrunn som journalist..
«Forfatteren har på mange matter reist et
minnesmerke over selve Milorg-sjelen.»
Om boken:
Krig er faenskap!
Mantraet har fulgt Øistein Guderud helt siden han
som bråmoden 16-åring gikk inn i aktivt
motstandsarbeid. Verken Gunnar Sønsteby eller
vennene fra Hjemmefronten klarte å overtale ham
til å bryte tausheten og fortelle sin helt spesielle
historie. I 70 år sa Øistein Guderud nei, både av
personlige hensyn og av hensyn til rikets sikkerhet.
Nå står han frem – og utfordrer samtidig vedtatte
sannheter om Milorgs rolle og betydning.
Allerede på nyåret 1941 dannet gymnasiasten
Øistein Guderud fra Stabekk en motstandscelle
med noen av sine klassekamerater og fikk en av
lærerne til å bli dens hemmelige leder. Cellen
utviklet seg til å bli et av de mest veldrevne og
best organiserte Milorg-avsnittene i landet, D133,
med nærmere 1500 mann under våpen i 1945.
Øistein var operativ gjennom alle krigsårene – i
hemmelig, illegal virksomhet, hele tiden med livet
som innsats. Han stod på Gestapos dødsliste fra
1942.
«Uhyre velskrevet, interessant og spennende.»
Arnfinn Moland Direktør, Norges
Hjemmefrontmuseum
MINUS FEM
Øistein Guderud var aldri i tvil om hva som stod på
spill i de fem årene da nazistisk diktatur holdt
Norge i et jerngrep. I 2014 brøt han sin selvpålagte
taushet og stod fram som krigsveteran for å hylle
Grunnloven i den korte, men effektfulle filmen
Minus fem, produsert av Forsvarets mediesenter
på oppdrag fra Norges Hjemmefrontmuseum.
Filmen ble sett av over en halv million mennesker
på Facebook og er også blitt vist flere ganger på tv.
Du finner den her:
https://forsvaret.no/aktuelt/minus-fem-setterrekord
© 2015 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo
www.aschehoug.no
Omslagsdesign: Eivind Vetlesen, basta.no
Forsidefoto: Forsvarsmuseet
Tilrettelagt for eBok av Framnes Tekst & Bilde as, Oslo
2015
ISBN 978-82-03-29563-8
Tilbakemeldinger vedrørende denne boken kan sendes til
[email protected]
Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene