Veke 4

Transcription

Veke 4
1.
Veke 4
Haus skule 2014/2015
Læringsplan for 6.trinn
1.
Namn:
Fag
Læringsmål
(fyllast ut på skulen fredag)
Norsk:
EG KAN BØYE SUBSTANTIV I EINTAL OG FLEIRTAL.
Norsk:
EG KAN SKRIVE EI FYLDIG BOKMELDING.
Matematikk:
EG KAN REKNE UT VINKELSUMMEN AV EIN TREKANT.
Matematikk:
EG KAN NAMNGJE KJENDE TO-/TREDIM. FIGURAR.
Engelsk:
RLE:
Samfunnsfag:
Trivselsmål:
KAN
KAN
KAN
LITT
GODT
MYKJE
EG KAN SVARE PÅ SPØRSMÅL I PRETERITUM (FORTID).
EG VEIT OG KAN FORKLARE KVA EIN PASIFIST ER.
EG KAN FORTELJE FRÅ VIKINGANE SINE DRISTIGE FERDER.
EG KAN HALDA GOD ORDEN PÅ PLASSEN MIN I KL.ROM
Vocabulary:
Lekser:
:
1.
Grammatikkruta:
bucket-bøtte, cast a spell-kaste
forbannelse over, flapping-flakser,
starve-sulte, twigs-kvistar, mountain
peak-fjelltopp, turn into-forvandle til,
aimed-sikta
Til tysdag
Til onsdag
EIN GUT – GUTEN – GUTAR – GUTANE
EI JENTE – JENTA – JENTER – JENTENE
EIT HUS – HUSET – HUS – HUSA
Til torsdag
Matematikk: Lær deg
Engelsk: Les og oversett ark
namna på to- og
med Monster Myth. Du kan
tredimensjonale figurar
og øve på http://stairs5-
oppgåver etter kva step
Praktisk samfunnsfag-
s. 123 i Multi. Prøve tys!
7.cappelendamm.no/
som du er på.
/historieoppgåve til
Matematikk: Gjer oppgåve
via ordklasseoppgåve på 4.51, 4.52 og 4.55 s. 118/119
i Multi. Skriv fine tal i kvar
+øv på gram.ruta
rute. Hugs bruk linjal!
Samfunnsfag: Skriv
fredag: Lag eit tøft miniatyr
namnet ditt over ½ side
vikingsskjold og sverd
m/vikingalfabetet i kl. bok
heime i papp. Skriv namnet
Matematikk: Gjer
Norsk lesing: Les s. 35 – 37 i
IKT/data: Kor fort skriv du
divisjonsark her på plan.
Gaia samfunnsfag. Gjer
på data? Test via
Norsk lesing: Les s. 32-34
deretter
Matematikk: Svar på
i Gaia samfunnsfag.
«Vikingtest»
Skillsmelding via
Norsk: Bøy substantiv
Engelsk: Gjer oppgåver på
Til fredag
Hugs å velje
Fargelegg
Engelsk: Øv godt på
glosane. Glosetest fredag!
ditt med runer på skjoldet.
Dekorer. Vikingmarknad på
fredag. Tips? Sjekk ut:
Kontaktinformasjon: Tlf: 56 19 24 65
Gruppe 6A: Robert M. Flatås [email protected]
Treffetid: onsdagar kl. 09.30 – 10.30
Gruppe 6B: Karianne Harstad [email protected] Treffetid: tysdagar kl. 10.00 – 11.00
GLADNYTT:
Hurra! Vår «skrittlengdevideo Nysgjerrigper» på
Youtube har no 106 klikk. Når vi 200? 
https://www.youtube.com/watch?v=LZvn_zRpu1I
1.
Time
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
Vekestart/
Matematikk
Mat & Helse
Kroppsøving
Grammatikk-
samfunnsfag
Divisjonskurs
(½ gruppa)
/dramagym
Teori/Kunst & h.
i gymsal
2
3
Matematikk
FROSKESTASJONAR
RLE
(½ gruppa)
Matteverkstad
Samfunnsfag
Samfunnsfag
Vikingtida/v.nytt
Vikingtida
Engelsk/
Mattekurs /
IKT-data
Musikk
Tastaturtrening
Samfunnsfag: FILM
Musikk
Fysisk aktivitet
MIDTTIME/STOREFRI
4
5
6
Kroppsøving
Norsk/Bokbuss
Bokmelding &
Norsk/engelsk
Norsk/engelsk
Matte/engelsk
Matte/engelsk
grammatikk
Vekeinformasjon til elevar og føresette frå Karianne og Robert:





Nytt tema i samfunnsfag denne veka: Vikingane og vikingtida.
Vi arrangerer ein spennande Vikingmarknad for elevane på 6. trinn fredag 2. og 3. økt.
Musikkoppgåveframføring torsdag 22/1: Namn ikkje tilgjengeleg på webversjon
Grammatikk-/dramagym på fredag: «Substantiv og substantivbøying svettis»
Vi oppmodar alle elevane til å dusje etter gymtimane måndagar og torsdagar. Dei som skal
dusje får lov til å gå i garderoben litt før dei andre. Dusjing etter gymtimane handlar om
personleg hygiene og velvere.  * NB! Bokbuss på måndag
 Vi har jobba ein del med programmering og dataspel-laging i IKT-timane dette året, men no
skal vi framover jobbe meir med IKT-ferdigheiter knytt til skriving og bilete.
 Klassen har vedteke eit nytt «mini-Nysgjerrigperprosjekt» - dette startar vi opp etter
vinterferien. Prosjektleiarar her er Lars og Sofie! Vi gler oss til undring og forsking!
 Pause i Bokslukerlesinga denne veka – vi skriv bokmeldingar denne veka frå «bok 1». 
DEI SOM SKAL HA
MAT OG HELSE PÅ TYSDAG:
DEI SOM SKAL PÅ
BADING TYSDAG:
Namn ikkje tilgjengeleg
Namn ikkje tilgjengeleg
på webversjon
på webversjon
Skillshjørnet v. 4
Kampen om tungtvatnet
Under andre verdskrigen trong Tyskland tungtvatn for å kunne framstille
atombomber. På Vemork i Rjukan produserte Norsk Hydro dette vatnet.
Kort tid etter at Noreg blei okkupert av Tyskland i 1940, kom det ordre om at
produksjonen skulle femdoblast. England fekk greie på dette og sette i gang
operasjonar for å stanse produksjonen. Den første operasjonen mislukkast, og mange
britiske soldatar mista livet. Ein ny operasjon blei sett i gang. Fire norske soldatar som
var blitt sende over til Noreg i samband med den første operasjonen, fekk hjelp av ei ny
gruppe norske soldatar. Dei hoppa ut over Hardangervidda i fallskjerm 16. februar
1943. Dei landa på feil stad, og det gjekk ei veke før dei fann den andre gruppa. Den
27. februar klokka 20.00 starta åtaket. Like over midnatt klarte soldatane å sprengje
tungtvassanlegget på fabrikken på Rjukan slik at 500 kilo tungtvatn rann ut.
Oppgåve: Merk seks nøkkelord i teksten. Skriv deretter minst tre setningar under frå
kva du veit om den andre verdskrigen.
Glimters frå dataverkstadspel og teknologiverkstad:
Vekevits:
Lekse til tysdag 20. januar
Divisjon – nivå 2 (6. trinn)
Når vi skal dele 125 på 5 byrjar vi med å sjå om 5
går opp i første siffer. Sidan det er 1 går ikkje det.
Då prøver vi dei to første sifra. Vi ser at 5 går 2
gongar i 12. Vi skriv 2 etter likheitsteiknet. 2
gonge 5 er 10, som skrivast under 12. Når vi
trekkjer 10 frå 12 får vi 2 i rest. Vi flyttar ned
sifferet 5 i 125 slik at det står bak 2 talet vi fikk i
rest. 5 går opp i 25 fem gongar. Vi skriv 5 etter
totalet på svarplassen. 5 gonge 5 er 25. Vi skriv
det under dei 25 som står der frå før og vi trekkjer
frå. Vi får 0 rest og stykket er løyst.
Still opp og rekn ut desse divisjonsstykka i den grøne
kladdeboka di! Hugs å skrive fine tal og bruk linjal! 
PINGO-OPPGÅVER VEKE 4
Pin1) 148 : 4 =
Pin 2) 135 : 5 =
Pin 3) 100 : 10 =
Ps! Er du klar for årets fyrste pingvintest
på tysdag?
Lykke til med divisjonen!

Similar documents