Tilpasset lekse Fag Lekse

Transcription

Tilpasset lekse Fag Lekse
Læringsplan for 10B
uke: 3
Kongseik ungdomsskole
http://kongseikus.tbgskole.no/
Navn:..............................
e-postadresser: [email protected]
Faglærere:
[email protected]
[email protected]
Ukas informasjon:
Uke 3: Prøve om språklige virkemidler
Uke 4: Besøk på VG skole mandag og fredag (noen tirsdag). Norsk skriving tirsdag. Historieprøve
Uke 5: Rle prøve
Nå nærmer det seg UKE 4! Kongseik har fått mandag 20. januar som sin Dag 1. Det
betyr at du må komme til "din" vgs selv denne morgenen.
Husk penger til busskort! Liste over hvem som skal hvor henges opp på auditoriedøren!
Mandag 20. januar er det også foreldremøte kl.18.30 - 20.00. Se saksliste på vår
hjemmeside
http://kongseikus.tbgskole.no/
10B
Mandag
1 8.30 – 9.00
Tirsdag
Matematikk
Samfunnsfag
Engelsk
Norsk
K&H
RLE
Samfunnsfag
Naturfag
Kroppsøving
Eng
Norsk
UV
PAUSE
Norsk Mate- Samfunnsfag
matikk
13.25 – 13.30
513.30 – 14.00
Kroppsøving
Musikk
11.50 – 12.25
12.55 – 13.25
RLE
PAUSE
11.20 – 11.50
412.25 – 12.55
Norsk
PAUSE
10.45 – 10.50
310.50 – 11.20
Fredag
RLE
9.30 – 9.45
10.15 – 10.45
Torsdag
UV
9.00 – 9.30
2 9.45 – 10.15
Onsdag
Nat
Musikk Språk/AF
Engelsk
Matematikk
PAUSE
Naturfag
14.00 – 14.30
Norsk
Mate- Eng
matikk
Språk/AF
Matematikk
Tilpasset lekse
Fag
Lekse
Matematikk
Velg tre oppgaver fra "Lekse 11" s.257-258
Norsk
Les på litterære virkemidler side 153 i Kontekst basis
Engelsk
Vi skal se filmen Romeo og Juliet! Hjemmelekse blir å skrive ned
10 faktasetninger om filmen. Tips: hvem, hva, hvor, når ;O)
Samfunnsfag
Les godt på sammendrag s. 53 og 62. Gjør finn
svar oppgave14-19 s. 61
RLE
Ingen tilpasning. Jobb med innleveringen din! Se under
Naturfag
Les side 146 -149 og gjør nøkkelspørsmålene på side 147.
MATEMATIKK
Mål: Kjenne til vinkelsummen i en trekant, komplementvinkler,
supplementvinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler ved parallelle
linjer og kunne bruke dette i utregninger.
På skolen: Kap.3 "Geometri" s.74 Vi
gjennomgår s.78-79. Oppgaver: 1-9
(som i uke 2)
Hjemme: "Lekse 11" s.257-258
Det er svært viktig at dere har med Oppgaver: 1-9 Blått kurs
dere alt nødvendig geometriutstyr.
Oppgaver: 4-13 Rødt kurs
Vi fortsetter gjennomgang av
tentamen (ta med denne til timene).
Underskrifter innen uke 3!
NORSK
Mål:Kunne lese og analyserer noveller
Lekse: Forberede dere på
På skolen:Muntlig fremføring av
novelleanalysen. Dere må være
novelleanalyse. Prøve språklige
forberedt på tilleggspørsmål. Se s
virkemidler på fredag. B og C skriver 153 i Kontekst basisbok for tips til
novelle tirsdag i uke 4. A skriver på prøven i språklige virkemidler på
onsdag i uke 4.
fredag, samt eget ark med oversikt
over språklige bilder
ENGELSK
Goals: You are able to discuss different types of litterary texts in English
At school:We'll watch the film "Romeo
and Juliet"
This week's idiom: "After many ifs
and buts" Etter mye om og men
Homework: Write a summary of the
film, 100 - 150 words. Tip: answer who,
when, where, what, why :-)
NATURFAG
Mål: Du skal kunne forklare hvordan egen livstil kan påvirke helsen, herunder
slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og
diskutere hvordan helseskader kan forebygges.
Lekse: Les sidene 146 – 149.
På skolen: Vi starter på kapittel 8
"Helse og livsstil" På skolen skal vi
jobbe med sidene 146 - 149.
Gjør nøkkelspørsmålene på side 147
og 149 samt oppgave 1-4, side 168.
SAMFUNNSFAG
Mål: Du kan forklare fremveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det
moderne Norge. Du kan finne eksempler på hendelser som har bidratt til å
forme dagens Norge.
Lekse: Gjør finn svar oppgaver på
61. Les godt på sammendragene på
side 53 og 62. Husk prøve torsdag
uke 4:
På skolen: "Velferd og velstand".
tema: "Rikdom med problemer" s.
63-71.
RLE
Mål: Du kan reflektere / si noe om forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap. Du
kan presentere ulike former for religionskritikk.
På skolen:
Lekse:
Dette er en tre-ukersplan i RLE. I denne
perioden skal du sette deg inn i stoffet fra
kapittel 5 "Religion, vitenskap og
religionskritikk" s. 103 - 127 i boka.
Uke 2: BISON-blikk på hele kapitlet s. 103 127 + lese sammendraget s. 103-112. Bruk ulike
leseteknikker på stoffet.
Uke 3: spørsmål 1-5 s. 112 og 1-7 s. 125
Uke 4: skrive innleveringsoppgaven, mappa
stenger fredag 24.januar kl 20:00.
Du skal levere inn en tekst i Fronter
fredag i uke 4, og du vil få
vurderingskriteriene på eget ark. Se også i
Fronter.
Kunst og håndverk
Mål: Bli kjent med hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker
gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid.
På skolen: Vi jobber videre med selvportrett inspirert av Frida Kahlo. De
fleste er godt igang med opptegningen. Husk at det skal ikke være et
fotografisk selvportrett, men det skal være noen karakterisktiske trekk
som gjør at vi kjenner igjen hvem det er, og masse symbolbruk og tegn som
forteller noe om hvem du er!
Kroppsøving
Mål: Bli kjent med og øve på ferdigheter i turn.
På skolen: Turn. Vi blir kjent med
øvelsene og hvilke krav som stilles i
de ulike øvelsene.
Lekse: Ha med innsko, behagelige klær
Dere blir vurdert i fremover rulle,
og drikkeflaske!
hodestående, håndstående og å slå hjul.
De som ønsker, kan løpe løypa. Da må dere
isåfall ha med gymtøy for både inne og ute
gym.
Spansk
Mål: Bli kjent med spansktalende land.
Nytt tema: Land
På skolen: på torsdag trekker dere
Lekse: finn informasjon og begynn
et spansktalende land som dere skal og skrive faktasetninger om landet
jobbe med. Dette skal leveres
ditt.
muntlig og skriftlig.
Français
Mål: