Document

Transcription

Document
Ukeplan uke 35
8. trinn Gudeberg skole 2015
Ordenselever
8A: Ida og Hevar
8B: Max og Mustafa
8C: Ine og Celine
Månedens ferdighet:
Hilse på hverandre.
Beskjeder: Sykkeltur til Persnes på fredag. Det er lurt å sjekke at sykkelen din er i
bra stand i løpet av uka. NB! Alle må ha hjelm.
Leksehjelp på Fortet mandag, onsdag og torsdag 14.00-14.45.
www.fredrikstad.kommune.no/gudeberg-skole
Beskjeder til foresatte: Vi mangler fortsatt beskjed fra mange foresatte om de har
lest ordensreglementet. Skriv bare en lapp eller send en mail. Meldingsbok kommer
også, men den er beklageligvis forsinket.
Fredag denne uka, den 28.08. har vi planlagt en sykkeltur til Persnes for hele 8.trinn.
Der ute blir det grilling og diverse aktiviteter. Vi sykler fra skolen kl.09.00. De av
elevene fra Torsnes som får problemer med å møte opp på Gudeberg kl 08.45. med
sykkel, kan gå av bussen ved avkjørselen til Gangsrød og gå til skytterbanen. Da
parkerer vi syklene der og går til Persnes samlet. Oppmøte skytterbanen 09.30.
Tilbake på skolen mellom kl.13 og 14. De som vil, sykler direkte hjem.
Værforbehold. Eget skriv kommer på mandag.
Telefonnr. til arbeidsrommet vårt: 69 38 43 17
Mailadresse: 8A: [email protected] (Andreas)
8B: [email protected] (Gine)
8C: [email protected] (Øyvind)
FAG
Norsk
KUNNSKAPSMÅL
(dette skal du lære denne uka)
Tema:” Lese for å lære”
 Lære hva som kjennetegner
ulike lesestrategier
 Velge riktig lesestrategi ut fra
hensikten med lesingen
Nynorsk

Matematikk




Engelsk
Vite hva tall, siffer og
tallsystem er
Regne med hele tall
Prioritere regnearter
Forstå matematikkspråket
Students will:
 Discuss difficult challenges
 Present a friend
 Review present and past tense
of to be
 Review irregular verbs
ARBEIDSOPPGAVER/LEKSER
Skal/må
Torsdag: les s. 1-4 i heftet “les for å lære” gjør oppg. 1,2,4 s. 3
og 1,2 s. 5.
Ukelekse: Sirkel 8A oppgavebok s.42: 2.39+2.40 + s.43: 2.44 +
2.47 + s.44: 2.52+2.53+2.54 + s.45: 2.62+2.64
8 A and B: Homework for Thursday:
Grammar, page 11, task 7, 8 and 9.
8C: Homework for Friday:
Finish up grammar, page 11, task 7, 8 and 9.
Irregular verbs:
Be – Beat – Become
VURDERING
Velg
FAG
RLE
Samf.fag
KUNNSKAPSMÅL
(dette skal du lære denne uka)




Du skal lære:
hva moral og etikk er
hvorfor samvittighet er viktig
hva lover, regler, normer og
verdier er
ARBEIDSOPPGAVER/LEKSER
Skal/må


Rett og galt, kapittel 8
LEKSE:
8A: Les side 167-173 i Horisonter(Krle boka) til torsdag
8B: Les side 167-173 i Horisonter(Krle boka) til onsdag
8C: Les side 167-173 i Horisonter(Krle boka) til onsdag
Geografi:

Samfunnskunnskap:
 Lære hva demokrati og valg er.
Kapittel 4 Organisasjoner, demokrati og deltakelse
Lekse til fredag: Les side 48-51 og svar på 1 og 2 på side 51.
Skriv i arbeidsboka.
Historie:

NaMi
Spansk
Naturfag:
Læringsmål:
 beskrive noen viktige kjennetegn
ved naturvitenskap
 forklare hva vi mener med
teknologi
 fortelle om noen kjente
forskere og oppfinnere
 Vi lærer å hilse på spansk
 Også lærer vi å presenterer oss
Naturfag og vitenskap – forsøk, kunnskap og teknologi, kap. 1
Tirsdag: Side 4 oppgave A 1 og 2, side 6 oppg. E
Torsdag: Side 8 oppgave H
Fredag: Sykkeltur til Persnes
VURDERING
Velg
FAG
KUNNSKAPSMÅL
(dette skal du lære denne uka)
Tysk
 Presentere deg
 Å hilse
 Om Tyskland
 Alfabetet
Grammatikk: spørreord og å stille
spørsmål
Fransk

Musikk

Å hilse og si farvel
ARBEIDSOPPGAVER/LEKSER
Skal/må
Tirsdag: Gå gjennom leksa s 8, i timene jobber vi med å lære
enkle ord og uttrykk
Torsdag: Jobbe med enkle ord og uttrykk
Fredag: Lekse: les og oversett s 8
Gloser for uka: Wie heiβt du?- Hva heter du, Ich komme ausjeg kommer fra, Woher kommst du?- Hvor kommer du fra? Was
machst du gern? Hva liker du å gjøre?
Lekse til torsdag: Les s. 6 og 7 i tekstbok. Pugg gloser s. 71, fra
boulangerie til au revoir.
 Elevene jobber med prosjektarbeid i grupper
 Fremføring uke 42. Karakterer.
VURDERING
Velg