Uke 38 - Kongseik ungdomsskole

Comments

Transcription

Uke 38 - Kongseik ungdomsskole
Læringsplan for 10B
uke: 38
Kongseik ungdomsskole
http://kongseikus.tbgskole.no/
Navn:..............................
Kontaktlærer: Cathrine Graf Olsen - [email protected]
Nina Meidell [email protected]
Ukas informasjon:
Ordenselever er Jenny og Tuva
Husk: Skrive en skildring på nynorsk 1. time onsdag på datalab 10. Møt opp
der! Ta med ordbok og bøker.
Husk: Naturfagprøve -Arv og miljø -tirsdag
Idrettsdag på greveskogen idrettsplass er mandag 21.09.
Til informasjon: Skolene i Tønsberg har begynt å føre fravær og anmerkninger i et
nytt datasystem. Dette gjør at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig for elever og
foresatte å logge seg inn noe sted for å se dette. Det jobbes i kommunen med å få
dette til, men inntil dette er på plass, må dere ta kontakt med kontaktlærer dersom
dere ønsker informasjon om dette.
10B
Mandag
1 08.30 – 08.55
08.55 – 09.25
Tirsdag
Engelsk
Onsdag
Norsk
09.25 – 09.40
2 09.40 – 10.05
10.05 – 10.35
Musikk
Naturfag lab
Matematikk
KRLE
UV
Naturfag
Samfunnsfag
Norsk
PAUSE
310.40 – 11.05
Norsk
MateNorsk
matikk
Samfunnsfag
11.35 – 12.10
412.10 – 12.30
Fredag
PAUSE
10.35 – 10.40
11.05 – 11.35
Torsdag
Engelsk
MateNorsk
matikk
Engelsk
PAUSE
Lesing
12.30 – 12.55
Musikk
12.55 – 13.25
Naturfag
Lesing
Lesing
Lesing
Gym
Kunst og
håndverk
Språk/
KRLE
Arbeidslivsfag
Valgfag
13.25 – 13.30
Lesing
PAUSE
513.30 – 14.00
Matematikk
Gym
14.00 – 14.30
14.35 – 15.05
Kunst og
håndverk
Språk
Språk/
Arbeidslivsfag Valgfag
Arbeidslivsfag
Arbeidslivsfag
Tilpasset lekse
Fag
Lekse
Matematikk
- se blå oppgaver.
Norsk
- Se planen under.
Engelsk
- Les basic teksten s166 - 167, skriv ned seks faktasetninger fra
det du har lest i kladdeboken din.
Samfunnsfag
- Innen uke 38 skal gruppa di være ferdig med en veggavis. Se
eget oppgaveark med vurderingskriterier.
KRLE
- Les om de 7 sakramentene (s. 36-38) og skriv stikkord til hver
av de.
Naturfag
- Øve til prøve s.8-21
MATEMATIKK
Faglærer: 10A Terje - [email protected] 10B Cathrine - [email protected] 10C Eirik – [email protected]
Mål:Du skal kunne regne med potenser og potensuttrykk
Begrep: potens, grunntall, eksponent, faktor, produkt, dividend, divisor, kvotient
Hjemme:
Blå-sirkel
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14
2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21,
2.26
På skolen:
Oransje- kvadrat
2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12,
2.14 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.26
Vi gjennomgår sidene 54 og 56
Grønn.trekant
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14
2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26
10B: Mandag gjennomgår vi prøven. Viktig
at du følger med og retter opp feilene
dine. Underskrift innen fredag.
NORSK
Faglærer: 10A Mona - [email protected] 10B Nina- [email protected] 10C Kristina - [email protected]
Mål: Kunne skrive en skildrende tekst på nynorsk.
På skolen: Vi jobber videre med
novelleanalyse i bokmål, miljøskildring og
personskildring. Nynorsk: Vi jobber med
ord som er annerledes og for- og
etterstavelse til skrivingen på onsdag.
Lekse:
Bokmål: Lese Kruttrøyk, fylle ut "Å lese
mellom linjene". Deles ut på mandag.
Nynorsk: øve til skrivingen; substantiv,
adjektiv, genitiv, ord som skrives
annerledes og for- og etterstavelser.
ENGELSK
Faglærer: 10A Anita - [email protected] 10B Mona - [email protected] 10C Helen - [email protected]
Goals:You know about American geography and history, and you know some American
literary texts.
At school: We'll watch BBC's "The
assassination of JFK" and continue working
with chapter 7.
In week 39 we'll have a two hours writing.
Themes are chapters one and seven.
In week 42/43 we'll have an oral
presentation about "My American Icon"
Homework: Read p 166 - 167 in TB, write a
short summary of the text, abot half a
page, in your rough book.
This week's idiom:
"It sends a chill down my spine", det går
kaldt nedover ryggen på meg.
NATURFAG
Faglærer: 10A Terje - [email protected] 10B Grete - [email protected] 10C Jørgen - [email protected]
Mål: Gjøre greie for celledeling,samt genetisk variasjon og arv
På skolen: Prøve!
Lekse: Øve til prøve,s.8-21 i Eureka 10
SAMFUNNSFAG
Faglærer: 10A og 10C Helen - [email protected] 10B Nina- [email protected]
Mål for ukene 37 og 38:
Bli kjent med de største politiske partiene i Norge ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2015
Bli kjent med hvordan valg gjennomføres i et demokratisk land.
På skolen: Vi jobber med læringsmålene.
10B Ukas nyheter på torsdag: Marat,
Simen, Kaja
Lekse: Innen uke 38 skal gruppa di være
ferdig med en veggavis. Se eget
oppgaveark med vurderingskriterier.
UV
Faglærer: 10A, 10B og 10C Helen - [email protected]
Mål: Mål: Vi ser på hvordan det videregående løpet er for yrkesfag og
studiespesialisering.
På skolen: Vi ser en film om Naturbruk og ser hvilke nærskoler som tilbyr dette
utdanningsprogrammet. Husk uke 48 - har du tenkt på hvilken skole du vil besøke?
KRLE
Faglærer: 10A Terje - [email protected] 10B Monika - [email protected] 10C Kristina - [email protected]
Mål: Jeg vet hva de 7 sakramentene er og hvorfor de er så viktige for katolikkene.
På skolen: Vi fortsetter å lære om den
katolske kristendommen s. 36-43.
Lekse: Les s. 36-39 og skriv stikkord til de 7
sakramentene.
♫Musikk♫
Faglærer: 10A og 10B Peter - [email protected] 10C Kristina - [email protected]
Mål: Du kan fremføre en sang på gitar, og synge med.
På skolen: Spilleprøver for 10A i halv klasse. (10B uke 41 og 42). Vi jobber videre med
verdensmusikken i hel klasse.
Kunst og håndverk
Faglærere: 10A, 10B og 10C Tonje - [email protected] Turid - [email protected]
MÅL:
Stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo,
skilt og piktogrammer.
Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser.
Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk.
På skolen: Geriljabroderi/ reklameplakat oppgave. Klassen er delt i to.
Kroppsøving
Faglærer: 10A Desiree - [email protected] 10B Vegard – 10C Jørgen - [email protected]
Mål: Forbedre ferdighetene dine i utvalgte friidrettsøvelser.
På skolen: Vi øver på diverse
friidrettsøvelser for å gjøre det best mulig
på idrettsdagen. Laguttak til stafetten.
Lekse: Ta deg en joggetur på minimum
20min i løpet av uka.
Spansk
Faglærere: Cathrine Graf Olsen - [email protected] Kristina K. Haraldsen - [email protected]
Mål:Du skal kunne fortelle om deg selv, ditt liv og din familie.
På skolen:
Tirsdag får du tilbake teksten du skrev på
torsdag. Vi jobber denne halvtimen med
feilene dine og tips til endringer.
Innen torsdag skal du ha levert
fremføringen din. Du kan velge mellom å
lese den høyt i timen på torsdag eller spille
den inn på lydfil hjemme og sende på mail
til [email protected] (Cathrine Graf Olsen)
eller [email protected] (Kristina Kjær
Haraldsen)
Lekse: Lever manus og lydfil/fremføre
senest torsdag.
Français
Faglærer: Nina Meidell - [email protected]
Objectif: Décrire une personne/beskrive en person.
Devoir: Comment est ton petit ami idéal/ta petite amie idéale? Muntlig til tirsdag og
innlevering til torsdag: Skriv minst seks setninger på fransk om utseende og
personlighet. Presenter i liten gruppe torsdag i uke 39. Vurderes med karakter.
Fysisk aktivitet
Faglærer: Birgitte Bjune - [email protected]
Mål: Du gjør ditt beste og utfordrer dine fysiske egenskaper. Du deltar aktivt i
klassesamtale, tema: hvilke metoder kan taes i bruk for å øke kondisjonen på en rask
og effektiv måte?
På skolen: Vi møter i dansesalen ferdig
skiftet. Utegymtøy.
Vi skal har klassesamtale rundt tema:
metoder for å øke kondisjonen.
Så sykler vi til Greveskogen idrettspark.
Alle må ha hjelm og sykkel. Skoledagen
avsluttes på Greveskogen.
Lekse: Søk opp informasjon til tema:
hvordan øke kondisjonen på en rask og
effektiv måte. Gjør klar noen argumenter
til klassesamtale.
Friluftsliv
Faglærer: Lars Endresen - [email protected]
Mål: Du skal lære å forberede overnattingstur
På skolen: Vi planlegger overnattingstur,
evaluering av turen i Åsane leveres og
samtales om. Vi starter arbeidet med å
dele stokken i skoggrensa
Lekse: Se deg om etter det området du vil
velge som ditt område / 4 årstider
Sal og scene
Faglærer: Kristina K. Haraldsen - [email protected]
Mål: Jeg vet hvilken rolle jeg skal ha i skuespillet.
På skolen: Øve på sangene og dansene. Vi
har bestilt manuset, men det har ikke
kommet enda.
Lekse: Øv på sangene og dansene.

Similar documents