Haumyrheia skole - Arbeidsplaner Klasse 9AB

Comments

Transcription

Haumyrheia skole - Arbeidsplaner Klasse 9AB
Arbeidsplan 2010 - uke: 37
Klasse: 10A
Ukens ordtak: Den vet best hvor skoen trykker, som
har den på.
Informasjon: Ordenselever: Celine og Roger
No bør alle ha eiga ordliste i nynorsk.
Fag
Mål
Arbeidsoppgaver
Norsk
Kunne skrive
et kåseri.
Norsk
(Gunn)
Komme frem til
hva forfatteren
egentlig vil si
med denne
teksten.
Engelsk
Vise at dere kan
jobbe godt i par,
og at dere tar
ansvar for
hjemmearbeidet
selv.
Du gjør deg kjent Tirsdag og fredag: Ta med deg Pc på skolen, ev også fakta om den
med en
staten du har bestemt deg for å jobbe med. Du skal lage en PPamerikansk stat. presentasjon som skal framføres fredag i uke 38.
Ev. bakgrunnsmateriale: Searching s. 36-42.
Du skal kunne Prøve på fredag om algebra. Kun
kap 1 om
kalkulator som hjelpemiddel
algebra.
Engelsk
(Inger)
Matematikk
Ta med Kontekst!
Til tirsdag: Les kåseriet s 199-200. Gjør opp 2 s 201 i arbeidsboka. Ta
med litteraturboka også.
Torsdag: Prøve i de tre novellene vi har gjennomgått.
(Ikke Kontekst denne dagen.)
Nynorskleksa leverast på it’s før kl.20 torsdag kveld
Tirsdag: Lekse: Du har gjort ferdig spørsmålsarket om novellen
”Vendepunkt”.
Onsdag: Lekse: Du har gjort ferdig de filosofiske spørsmålene på
eget ark (Gunn).
Torsdag: Lekse: Du holder et foredrag for gruppa på 5 – 10
minutter om ”Vendepunkt”
Tirsdag og fredag: Ta med pc!! Parene skal jobbe med staten sin i
begge disse timene! Lekse denne uka er å forberede presentasjonen.
Dere blir enige om hvem som skal gjøre hva hjemme. Presentasjonen
er tirsdag og fredag uke 38.
RLE
Du skal kunne
forklare hva
en økosof
mener.
Natur/miljø
Du skal kunne Les s 44-47 + pugg metanrekka
metanrekka og
hvordan de
ulike karbonmolekyler er
oppbygd
Historie
Du skal ha gjort oppgavene 4 + 5 + 6 s 27
+ kunne forklare muntlig hva som
menes med økosofi.
Prøve på fredag 25. sep s 8-29
Tysk
Forstå hvordan
det må føles å bli
torturert pga sin
egen
overbevisning
Tirsdag: Lekse:Vi møtes utenfor
Annerledesrommet. Del 2 av filmen ”Sophie
Scholl”.
Torsdag: Lekse:Lese s. 20, 21 og 22 og ut
fra disse opplysningene skal du skrive om
”Kari” fra Kristiansand eller ”Ola” fra
Kristiansand i kladdeboka di.
Engelsk
fordypning
Learn about the
challenges of
deep water
soloing in Malta
Do this by Thursday:
- Read pages 22-24
- Answer ”5 quick ones” on page 24
Spansk
Kunne presens
perfektum ( har
gjort).
Martes: Les brevene på s 10 og 11. Prøv å forstå innholdet i
teksten. Lag en kladd på en lignende tekst fra din ferie.
Jueves: Jobb videre med kladden og skriv 6-10 setninger
ekstra. NB! Husk å få med pers. pron og eiendomsord.
NB!! Toini sin gruppe skal lage spansk mat på kjøkkenet
torsdag neste uke fra kl 14-16. Dette er obligatorisk og dere
får avspasere to spansktimer i uke 48. ( 30/11 + 2/12)
Mat og helse
Kunst/håndv
erk
Gym
Tirsdag: Oppsamling løypa på tid
Fredag: Hylball
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.15
09.15
Historie
Ty,eng,sp
Historie
Matematikk
Engelsk
09.25
10.25
Norsk
Engelsk
Norsk
Norsk
Gym
10.35
11.35
Naturfag
Kunst/handv
Naturfag
Ty,eng,sp
Klt
12.05
13.05
Matematikk
Norsk
RLE
Historie
Matematikk
13.15
14.15
14.20
15.20
Gym

Similar documents