Engelske øveord: helmet = hjelm gloves = hansker to

Transcription

Engelske øveord: helmet = hjelm gloves = hansker to
Engelske øveord:
De engelske øveorda er de samme som sist, men det skader helmet = hjelm
ikke å repetere. Det kan fort komme en gloseprøve i løpet av gloves = hansker
uka!
to practise/practice = å trene
illegal = ulovlig
to wear = å ha på seg
coach = trener
grab = gripe
referee = dommer
Kan
Kan litt
Kan ikke
Mål norsk:
-Å bli flink til å lese skjønnlitteratur
-Å snakke om det vi har lest
-Å skrive om det vi har lest
Mål matematikk:
-Å kunne finne median og typetall
Mål engelsk:
- Skrive enkle tekster om selvvalgt tema
Mål samfunnsfag:
Å lære om det gamle Egypt, bl.a. om
-de egyptiske gudene
-hieroglyfer
-pyramidene
Mål naturfag:
Mål KRLE:
-Å lære om templer, guddommer og bønn i buddhismen
Sosialt mål:
INFO-TAVLE
Husk svømming på onsdag!
De som ikke har lagt papir på alle flergangsbøkene sine må gjøre det nå.
Fagerlidal skole: 93468824
SFO: 93468827
Telefon 5. klasse: 93468832
[email protected]
www.minskole.no/fagerlidal
ARBEIDSPLAN PÅ SKOLEN
Mandag
Norsk
Tirsdag
Norsk
Onsdag
Norsk
Torsdag
Matematikk
Fredag
Norsk
Skjønnlitteratur
Skjønnlitteratur
Skjønnlitteratur
Median og
typetall
Skjønnlitteratur
Kroppsøving
Samfunnsfag
Kroppsøving
IKT
Sirkeltrening
Det gamle Egypt
Stikkball
10.30 – 1
1030-1045: FRIMINUTTE
Musikk
Engelsk
Matematikk
Engelsk
Median og
typetall
Engelsk
Matematikk
Median og
typetall
1130-1215: MATFRIMINUTT
Matematikk
SVØMMING
Median og
typetall
1300-1310: FRIMINUTT
Kunst og
KORTDAG
handverk
Norsk
KRLE
Skjønnlitteratur
Buddhismen
1300-1310: FRIMINUTT
Samfunnsfag
Samfunnsfag
Det gamle Egypt
Det gamle Egypt
Naturfag
Kunst og
handverk
Skriveprosjekt
Lekser til:
Tirsdag
Norsk:
Les "Draken med de
røde øynene" på side
66-69 i leseboka. Før
du begynner gjør du
Før du leser på s. 66.
Onsdag
Torsdag
Fredag
Samfunnsfag:
Les "Ørkenen og
døden" side 52-53. Se
på bildene og les
bildetekstene først.
Norsk:
Les om "Tusser og
nisser og vetter og
troll" på side 76-77.
Matematikk:
Gjør enten side 3839 eller side 40-41 i
oppgaveboka.
Sjekk om ungene har nådd målene på ukeplanen