Kapittel 2 oppgave i

Transcription

Kapittel 2 oppgave i
Kapittel 2
oppgave i
Kjenner disse personene
ansvarsfølelse?
i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.
1.
2.
3.
4.
5.
Hun tar ikke ansvar ___
oppgavene i hjemmet.
Er du ansvarlig ___ dette?
Han skal stilles ___ ansvar for
dette.
Han kjenner ingen
ansvarsfølelse ___ å hjelpe
henne.
Dette må du ta ___ alvor.
1. for
2. for
3. til
4. for
5. på
Å være ansvarlig for – å ta ansvar for – å
ta ansvaret på seg – å stå til ansvar for –
å ha ansvarsfølelse for noe
Hvem føler ansvar
for miljøet?
Hva føler vi ansvar
for?
Hvem er ansvarlige
for det som skjer?
Hvor ligger
ansvaret?
Ligger ansvaret hos
dem som har
makten?
Eller må ansvaret
mer over til folket?
i. Sett inn preposisjoner eller adverb som
passer.
6.
7.
8.
9.
10.
Forstår du alvoret
___ denne
situasjonen?
Han så på meg ___
stort alvor.
Disse menneskene
har ingen forståelse
___ situasjonen jeg
er ___.
Hun anstrenger seg
___ å se lykkelig ut.
Jeg har inntrykk ___
at hun klarer seg
greit.
Hvilket
inntrykk har
du av Norge
på 17. mai?
Hipp-hipp hurra!!
i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Jeg håper jeg gjorde godt inntrykk ___
sjefen.
Han kan litt om mange forskjellige ting.
Han hevder seg ___ mange områder.
___ mange av områdene var det brutt
ut væpnede konflikter.
___ en del tilfeller tjener kvinnen bedre
enn mannen.
___ en del mennesker er jobben det
aller viktigste i livet.
Alle har rett ___ medisinsk hjelp,
uavhengig ___ om man er asylsøker
eller har fast opphold i landet.
I går var jeg ___ legevakten fordi jeg
skadet hånden min.
11. på
12. på
13. I
14. I
15. For
16. til
16. av
17. på
i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Hun forbereder seg ___ eksamen.
Japanerne var ikke forberedt ___ den
fryktelige katastrofen.
Han er svært forelsket ___ henne.
Dette grammatiske emnet er helt ukjent
___ meg.
Er du klar ___ å dra?
Er du klar ___ at du ikke har flere penger
igjen?
Jeg føler meg veldig klar ___ å flytte
hjemmefra nå.
Om høsten er det veldig fint og klart ___
lufta.
Hun fikk en idé. Hun fant plutselig ___ at
hun ville reise til Egypt i ett år.
18. til/på
19. på
20. i
21. for
22. til
23. over
24. for
25. i
26. ut
Drømmer du om å
reise bort til et
annet land?
Eller trives du best
der du bor nå?
Sakkara-pyramiden i Egypt
i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Hun fant ___ hvorfor mannen hennes
hadde vært så rar. Det var fordi han
hadde en annen kvinne.
Nå kom jeg ___ det jeg skulle si til deg.
Nå husker jeg det.
Jeg kommer ikke ___ på denne
telefonlinjen. Det er bare opptatt.
Jeg kommer ikke ___ tanken på at dere
skal flytte fra byen. Det er så trist. Jeg
tenker på det hele tiden.
En fattig mann sier til en rik dame: ”Kan
du være ___ med noen kroner til meg?”
En fattig uteligger sier til en annen
uteligger: ”Jeg har ingenting ___ overs.
Har du?”
Han holdt på å dø i ulykken. Han kjempet
___ livet på sykehuset.
27. ut
28. på
29. gjennom
30. fra
31. av
32. til
33. for
Har alle mennesker
i Norge de samme
økonomiske
muligheter?
”Storslegga”- karusell i Kristiansand
dyrepark
Hvor mye har en
sosialklient til overs
etter at regningene
er betalt?
i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
De må kjempe ___ livets
opphold.
Han kjemper ___ å beholde
posisjonen som leder.
Han klamrer seg ___ livet.
Han kommer ikke til å dø. Han
holder seg ___ live.
Han ville ___ død og liv gifte seg
med henne.
___ dødsleiet sa han til sin kone:
”Jeg har aldri elsket deg.”
34. for
35. om
36. til
37. i
38. på
39. På