AP uke 42 for 6. trinn

Transcription

AP uke 42 for 6. trinn
Arbeidsplan for 6. trinn
Uke 42
Navn: ………………………………………………………
 Elevene har fri fredag 16.10 pga planleggingsdag.
 Kroppsøving: Det blir utegym for noen fremover hvis været tilater det. Ta med sko og klær
til både inne og utebruk.
 Paper Planet: Fredag 09.10 var vi med på å lage og se på papirkkunst. Elevene oppførte seg
eksemplarisk på både buss og museum.
 Trivselsundersøkelse: Skjemaet fylles ut hjemme og returneres til skolen innen 15.10.
 Storforeldremøte 22.10: Se eget skriv fra FAU.
 Foreldreundersøkelsen: Elevene får med hjem infoskriv og passord i løpet av uka.
Eva:
[email protected]
Tlf: 38064258 / 92250428.
Ole Petter: [email protected] Tlf: 38064258 / 90747904
Ve Skole:
www.minskole.no/ve
Sentralbord Ve skole: Tlf. 38064200
Klassekontakter for 6. trinn: Arnt Rune Karlsen og Jakob Ommedal.
Timeplan 6.trinn
Mandag
A
1
5
6
B
A
KRØ
2
3
4
Tirsdag
Onsdag
B
A
M&H/K&H
Musikk
Matte
Eng
Samf
Eng
Matte
Lekselesing
Matte
Norsk
Matte
Samf
Norsk
Torsdag
A
B
Matte Matte
Nat
Eng
Matte Matte
Kor
Nat
Norsk
KRLE
Norsk
Norsk
Norsk
Norsk
Norsk
Norsk
Nat
Nat
Ukeslutt
Ukeslutt
Norsk
B
Fredag
Norsk
Norsk
KRLE
Eng
A
B
M&H/K&H
Fysak
Ukas øveord
Norske øveord: Dobbel konsonant /
forenkling av dobbel konsonant
Engelske gloser: Preposisjoner
tenne
tente
kjenne
kjente
tømme
tømte
in
on
next to
behind
in front of
to the left of
to the right of
Du skal kunne skrive disse ordene utenat og
kunne bruke dem riktig i setninger.
nøkkel
nøkler
gaffel
gafler
Du skal kunne skrive glosene og kunne bruke dem
riktig i setninger.
i
på
ved siden av
bak
foran
til venstre for
til høyre for
Lesekort: Få underskrift når du har lest
Husk å lese litt høyt for en voksen og fortell hva du har lest minst to ganger pr. uke.
Tittel på
boka:
Sidetall:
Underskrift
foresatt
Til tirsdag
Til onsdag
Til torsdag
Til fredag
Les 20 minutter
valgfri bok.
Les 20 minutter
valgfri bok.
Les 20 minutter
valgfri bok.
Les 20 minutter
valgfri bok.
Lekser denne uka
Husk:
Lekse til
tirsdag
-
Gymtøy hver mandag
Tirsdag /fredag: Husk forkle, innesko (+hårstrikk) til M&H.
Husk å lese 20 minutter i valgfri lesebok hver dag. Du skal lese litt stille og litt høyt
for en voksen. Husk underskrift på lesekortet.
Matte:
På onsdag blir det prøve i matematikk. Leksen blir å øve til prøven.
Se på «Øvesidene» s. 38-40 og på «Prøven» s. 36 -37 i GB.
Du blir testet i de målene vi har jobbet med i kap. 1.
Engelsk: Øv godt på glosene. Du skal kunne stave dem og bruke dem riktig i setninger.
Step 1: TB: Les s. 39. Gjør ark om preposisjoner.
Step 2: TB: Les s. 39 + øverst s. 40. Gjør ark om preposisjoner.
Step 3: TB: Les s. 39-41. Gjør ark om preposisjoner.
Lekse til
onsdag
Lekse til
torsdag
Mat og helse ukelekse: Lag ei sunn og god nistepakke minst en gang denne uka.
Matte:
På onsdag blir det prøve i matematikk. Leksen blir å øve til prøven.
Se på «Øvesidene» s. 38-40 og på «Prøven» s. 36 -37 i GB.
Du blir testet i de målene vi har jobbet med i kap. 1.
Samfunnsfag: Les s. 21-22 i Gaia samfunnsfag. Gjør oppgavearket du har fått.
Norsk: Skriv setninger med øveordene. Øv godt på hvordan ordene staves.
Lekse til
fredag
Norsk: Zeppelin lesebok: Les først plakaten litterær samtale s. 43. Les teksten: Bølgebiter
s.38 – 43. Svar på oppgave 1 – 9 på plakaten. Oppgave 4-9 skal være skriftlig.
(Dere trenger ikke lese i valgfri lesebok denne dagen)
Naturfag: Les s.70-71 i Gaia og finn svaret på faktaspm 8 og 9.
 Husk underskrift på arbeidsplanen /målprøven /lesekortet til i morgen!
Bonuslekse
Svar på forrige ukes mattenøtt:
Ole P bodde i husnummer mellom 100 og 140 som kunne deles på 11 og 4? Mange måter å løse
denne på. Jeg gjorde slik:
Jeg starter med å finne ut hva i 11 gangen som blir noe mellom 110 og 140 (11*10=110 ,
11*11=121, 11*12=132) Altså er er det enten nr 110, 121 eller 132. Jeg prøver å feiler for å se
hvilket av de jeg kan dele på 4. Da finner jeg ut at det bare er 132 som kan deles på 4 slik at
jeg får et helt tall. Altså må Ole Petter bo i nr 132
Emma, Hilma , Sara, Isabelle og Rebekka sitter på en benk i parken. Emma
sitter ikke lengst til høyre og Hilma sitter ikke lengst til venstre. Sara sitter ikke
på noen ende. Rebekka sitter ikke ved siden av Sara og Sara sitter ikke ved
siden av Hilma. Isabelle sitter nærmere høyrekanten av benken enn Hilma, men
ikke nødvendigvis ved siden av henne. Hvem sitter ytterst til høyre på benken?
Husk å
øve godt
på ukas
mål for
fagene.
Målprøve
på
fredag.
Vurdering
Har du nådd målene denne uka?
Husk at alle målene må krysses av og svares på!
Egenvurdering
  
Lærervudering
  
Norsk:
-Jeg kan fortelle hva som menes
med en litterær samtale.
- Jeg kan gjennomføre en litterær
samtale.
-Jeg kan skrive øveordene og bruke
dem riktig i setninger.
Matte REPETISJON:
-Se på målene vi har jobbet med så
langt i år.
Engelsk:
-Jeg kan lese engelskleksa mi og
fortelle hva den handler om.
Jeg kan forklare hva en preposisjon
er.
Jeg kan skrive de vanligste engelske
preposisjonene og bruke dem riktig i
setninger.
Samfunnsfag:
-Jeg kan fortelle hva regjerningens
oppgave er.
-Jeg kan fortelle hvem som er
lederen for regjeringen.
Naturfag:
- Jeg kan fortelle hva som menes
med planet, måne, dvergplanet og
stjerner.
- Jeg kan navnet på planetene i vårt
solsystem og rekkefølgen på dem.
Sosialt mål:
Jeg skal være en god
læringspartner.
Hvordan har arbeidsroen din vært
denne uka?
Hvordan har innsatsen din vært i
timene?
Hvordan synes du leksene har vært denne uka?
Hva har vært ukas høydepunkt?
Dette laget jeg i mat og helse-lekse denne uka:
Beskjeder / kommentarer fra foresatte:
Foresattes underskrift: _____________________________
(IKKE skriv under før elev og lærer har skrevet på sin vurdering)