Ukeplan uke 39

Transcription

Ukeplan uke 39
UKE 39: 21.september-25.september 2015
Tema: Sansene
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
9.00 til 14.00
8.30 til 12.45
8.30 til 12.45
8.30 til 12.45
8.30 til 12.45
Samlingsstund
Kalender
Samlingsstund
Kalender
KRLE: Høytid i
Islam: Id
Musikk:Grønn gr. Markadag: Se
Gym: Lilla gr.
eget skriv
Tur : Grønn gr.
Norsk:
Salto:
Diftonger
Matte:
Addisjon og
subtraksjon
med tallene
opp til 20
Tema: Lilla gr
Cumulus
Sansene
Tema:
Sansene
Matte:
Addisjon og
subtraksjon
med tallene
opp til 20
Oppsummering
Husk
foreldremøte
kl 18.00
Lekse til tirsdag:
Norsk: Salto:
Lekse til onsdag:
Lesebok:
Les s 36 og 37
Leksefri
Arb bok:
Gjør ferdig s. 32 og
33
Norsk:
Salto:
Diftonger
Lekse til torsdag:
Tema:
Cumulus
lesebok:
Les s. 28 - 33
Cumulus arb.bok:
Gjør ferdig s. 12 og 14.
Lekse til fredag:
Norsk: Salto:
Lesebok:
Les s. 37 og 38
Skriv av de to siste
versene om Tante Ai
og Tante Oi s.37
Bruk norsk skrivebok
God høstferie!
Matte: Multi
Gjør s. 45
PALS:
RESPEKT
ANSVAR
OMSORG
Komme inn til riktig tid og ta vare på skolemateriell
Shkelzen: [email protected] tlf 954 70 225
Ruth : [email protected] tlf 976 98 174
Wenche Anita: [email protected] tlf 970 47 709
Skulle det være noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt.
Ukeplan på nett: http://webfronter.com/fredrikstadgs/TRA/
Læringsmål:
Jeg skal :
Kunne diftongene: au, ai, oi, ei, øy
Kunne vite hvilke sanser vi har.
Kunne addere og subtrahere med tall opp til 20
Kunne fortelle noe om Id
INFORMASJON
Hei !
Det blir foreldremøte tirsdag 22.sep kl 18.00 i Storstua. Det kommer eget skriv.
Hilsen alle oss på team 2
Trara skole, Glemmengata 70, 1609 Fredrikstad – Telefon 69 30 74 00
Team 2 kontor 69 30 74 12
Ukeplan på nett: http://www.fredrikstad.kommune.no/trara-skole/
Ting det er viktig å huske på:
Barna må ha med seg mat hver dag. Vi minner om ordningen ang. skolemelk..
Barna trenger innesko.
Fint om barna tar med en kopp merket med navn.
Husk å merke alt av tøy, sko, støvler og ransel.
Skiftetøy og klær til all slags vær bør være tilgjengelig på skolen, det er til barnas beste. Tøyet kan
legges i en navnet pose / boks i hylla i gangen.
Husk regntøy og gummistøvler
Meldemappe og meldingsbok må ligge i ranselen hver dag. Meldingsboka blir også brukt som en
kontaktbok mellom hjem og skole. Har dere skrevet en beskjed, legg boka åpen i meldemappa og si i
fra til barnet ditt. Da har vi gode sjanser for å finne beskjeden.
Blir det lagt beskjeder i meldemappa er det fint om dere tar dem ut, slik at vi kan se at de er lest.
Skjemaer o.l. som dere blir bedt om å fylle ut, gjør det raskt og legg dem tilbake i meldemappa.