6. trinn Uke 37*

Transcription

6. trinn Uke 37*
Bjørn Ivar Mesel, b
​[email protected]
Silje M. B. Eng, ​
[email protected]
Foreldrekontakter: ​
[email protected]​
,​
[email protected]
6. trinn Uke 37* J
Sosialt mål:
Jeg tar hensyn til andre
Mål for klassen:
Jeg har læringsfokus i timene
Informasjon
Nå er vi igang med leksehjelp for de som har meldt seg på det. Tidspunktet for leksehjelp for 6. trinn er
Onsdager kl. 12.20- 13.20 Fagarbeider vil være tilstede for å hjelpe hele leksetiden, og kontaktlærer vil være der
de første 15 min. Dette skoleåret har vi på skolen besluttet å være med på TrivselsLeder- programmet. (TL) Dette
er et tiltak for å øke aktivitet og trivsel i friminuttene, og motarbeide mobbing og utestenging. TL innebærer at en
gruppe elever fra 4.- 7. trinn velges som aktivitetsledere for resten av elevmassen. Disse har blitt sendt på kurs i
sørlandshallen før programmet settes igang på skolen. Dere kan lese mer om trivselslederprogrammet på
http://www.trivselsleder.no/​
.​
FORELDREMØTE​
på trinnet bli ​
Onsdag 16.sept kl. 18.00​
. Egen innkalling kommer.
Time
Tid
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
1
08.30-09.15
Norsk
Matte
Fysisk
MH/samf
MH/samf
2
09.25-10.10
Gym
Norsk
Norsk
MH/Matte
MH/Matte
3
10.10-10.55
Gym
Norsk
Norsk
MH/Matte
MH/Matte
4
11.35-12.20
Engelsk
Engelsk
Matte
Klassenstime/
samf
K&H
5
12.30-13.15
RLE
Tekstil/Sløyd
Musikk
Les/Bibliotek
6
13.25-14.10
RLE
Tekstil/Sløyd
Musikk
Målquiz/ Samf
Spise
Disse fagene har jeg lekse i
til tirsdag
til onsdag
til torsdag
til fredag
Engelsk
Norsk
Matte
samf/naturfag
Matte
Engelsk bøyingsskjema
Bjørn Ivar Mesel, b
​[email protected]
Silje M. B. Eng, ​
[email protected]
Foreldrekontakter: ​
[email protected]​
,​
[email protected]
Fag
ENGELSK
Mål
Lekser
Friends and Foes
Jeg vet at personlige pronomen kalles
Personal Pronouns på engelsk. Jeg kan
bøye disse i entall/ flertall alle personer.
Til tirsdag:
Les ​
og oversett Textbook s. 25
Finn de personlige pronomen på s. 25 og skriv dem ned.
Skrivelekse​
: Textbook s.23 oppgave a og b.
Øv på bøyningsskjema s. 24. Test fredag
Samfunns
fag
Jeg vet navnet på de største politiske
partiene i Norge.
Jeg kan forklare hva et kommunevalg
er.
Til torsdag​
: Les side 26-27 i Gaia Samfunnsfag. Lag tre
spørsmål til teksten.
NORSK
Ord i klasser/ Litterær samtale
Jeg vet at alle ord i det norske språket
deles inn i ulike ordklasser. Jeg vet
forskjellen på substantiv, verb og
adjektiv. Jeg kan diskutere litteratur
med andre.
Til onsdag: Les​
s. 32-33 i Zeppelin lesebok. Forbered deg
til å snakke litt om teksten med en annen elev på skolen.
Skrive: O
​ppgaveark til teksten.
Jeg kan forklare disse begrepene:
til torsdag:​
Innføring. Gjør oppgave 11- 13 side 37 i Multi.
Skriv i innføringsboka. HUSK: skriv pent, marg og to
streker under svaret.
MATTE
-faktor
-produkt
-primtall
eks:
5
til fredag:​
Gjøremål på Kikora.
*
Faktor *
​
3
=
Faktor =
15
Produkt
Primtal​
:​
Et primtall er et naturlig tall større enn 1, som bare er delbart med seg selv og 1. (eks: 2, 3, 5 ,7 ,11, 13, 17, 19, 23, 29…)
KRLE
Kristendom
Den første kristendommen i Norge
Jeg vet at en helgen er en person som
blir regnet som hellig etter sin død. Jeg
vet at en relikvie er en del av kroppen
eller klærne til en helgen, eller noe som
har tilhørt ham eller henne.
Musikk
Øveord på nynorsk.
Lær deg stavemåte og hva de betyr på bokmål.
Test fredag.
haustkveld- saman
Pulsbegrepet
Jeg vet at pulsen er hjerteslagene i
musikken, og ligger i bunnen av alt
samspill. Jeg kan synge eller spille min
del av ​
Don`t worry, be happy ​
av Bobby
Mc Ferrin, og holde meg til samme puls
som de andre.