ARBEIDSPLAN ΠKaruss skole Πtlf

Comments

Transcription

ARBEIDSPLAN ΠKaruss skole Πtlf
Navn:
Hellemyr skole – tlf. 38 01 98 00
www.minskole.no/hellemyr
Kontaktinformasjon lærere:
6A: [email protected]
6B: [email protected]
6C: [email protected]
VI
G
SPIL L
ER PÅ LA
Telefon arbeidsrom: 38019865
Informasjon fra administrasjon:
- Husk å levere svar på leksehjelpark snarest.
INFORMASJON FOR TRINNET:
•
Fredag etter lunsj leker vi litt, ser bilder fra året som har gått og rydder det siste som er igjen. Barna
kan få ha med en brus og litt godteri for ca.25 kr hvis de ønsker det.
Siste skoledag før ferien avslutter vi 13.25.
•
•
•
•
•
•
Kort info om neste skoleår: For neste års 7.trinn vil dette bli lærergruppen: Kontaktlærere: Inger
Lene Høgseth, Stein Kristensen og Alf Terje Moi. Timelærere: Anne Cathrine Eikhom, Margrethe
Skogrand, Merete Henriksen, Drude Nygaard, Øyvind Onshus, Kristin Leikvoll og Helene Vestli.
Vi bytter klasserom til H2 i samme gang fra neste år.
Den eneste leksa denne uka er å øve på målene.
Biblioteksbøker skal inn i løpet av uka. Vær tidlig med å rydde litt hjemme og ta med bøker som tilhører
skolen.
Første skoledag i 7.klasse er tirsdag 18.august, kl.08.30.
Takk for nok et flott skoleår. Tusen takk for blomster på sommeravslutningen!
Jeg vil ønske dere alle en fantastisk ferie!
Mvh Alf Terje
HUSK TIL
MANDAG:
HUSK TIL
TIRSDAG:
Ta med alle
skolens bøker til
skolen!
HUSK TIL
ONSDAG:
Fysak
Vi leverer inn alle
bøker.
HUSK TIL
TORSDAG:
HUSK TIL
FREDAG:
Gymtøy!
Ikke gymtøy!
LÆRINGSMÅL
UKAS SOSIALE MÅL:
Jeg gjør mitt beste for at denne uka skal bli ei positiv og god uke for alle store og små i klassen!
Time
MANDAG
1.
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
Samfunn
Norsk
Kroppsøving
Mat og helse
RLE
Norsk
2.
3.
Engelsk
Norsk
4.
Matte
Samfunn
Engelsk
Matte
Matte
Matte
Fotballkamp
Engelsk
Norsk
Musikk
Natur og miljø
Lærerne All Stars XI
– 7. klasse
5.
6.
Matte
FREDAG
Mat og helse/sløyd
Mat og helse
Fysisk aktivitet
Natur og miljø
Mat og helse:
Vaske kjøkkenet og lage bløtkake
Mat og helse/Tekstil
Mat og helse/Tekstil
Avslutning
i
klassen