Ukebrev uke 18 Mosby oppvekstsenter, 4. trinn

Comments

Transcription

Ukebrev uke 18 Mosby oppvekstsenter, 4. trinn
Ukebrev uke 18
Mosby oppvekstsenter, 4. trinn
Navn:
Læringsmål
Norsk:
Matte:
Engelsk
Sykkel
Samfunnsfag
Sosialt mål:
Kan
Må øve
mer
Jeg kan skrive en tekst to ganger, og skrive med mer variert språk andre gang.
Jeg kan si om en brøk er større enn en annen.
Jeg kan øveordene. Jeg kan lese en tekst med god flyt og forstå innholdet. Jeg
vet hva et adjektiv er og kan gi noen eksempler.
Jeg kan noen trafikkregler for fotgjengere. Jeg vet hva som er påbudt utstyr på
en sykkel.
Jeg vet at olje, fisk og skog er Norges tre viktigste råvarer.
Jeg husker å se at alle har noen å leke/være sammen med.
Informasjon:
Jeg vil takke for to hyggelige foreldremøter. Det var forhåpentligvis en inspirasjon for mange til å
involvere flere i klassen i sosiale aktiviteter. Voksne skaper vennskap. Husk at jo flere hyggelige
opplevelser du har hatt med andre jo lettere er det å snakke sammen dersom omstendighetene ikke er
like hyggelige.
SPILLEKVELD MANDAG KL 1800 PÅ SKOLEN. FOR ELEVER OG
FORESATTE. TA MED DRIKKE OG FRUKT.
På mandag så kommer Benedicte tilbake på skolen. Det kommer også til å komme noen fra
sykehuset for å informere klassen om diabetes på mandag.
Det er fri på fredag, 1. mai, og på torsdag så kommer det til å være vikar for meg.
Vi begynte litt forrige uke med sykkelundervisning. Vi kommer til å fortsette med det frem til 12 mai. Da skal vi
ha praktisk prøve.
Alle må ha med seg gymtøy på mandag og gymsko til tirsdag.
Med vennlig hilsen.
Øystein Stray Kostøl
Kontaktinformasjon: [email protected]
Øystein: 40 22 59 88 Mosby skole: 38 06 61 80
Ukeplanen ligger også på: http://www.minskole.no/mosby
Timeplan:
Time
08.30 –
09.15
09.30 –
10.15
10.15 –
11.00
11.45 –
12.30
12.30 –
13.15
13.3014.15
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Norsk
Gym
Matte
Rle
Fri
Bibliotek
Norsk
Norsk
Norsk
Fri
Norsk
Norsk
Norsk
Sykkel
Fri
Gym
Matte
Mix gruppe
Sykkel
Fri
Gym
Engelsk
Matte
Slutt 13.15
Klassemøte
Slutt 13.15
Fri
Slutt 13.15
Musikk
Slutt kl.14.15
Engelsk/
Samfunnsfag
Slutt kl.14.15
Lekser:
Leselekse:
Les 10 min hver dag i
selvvalgt bok. Les
minimum 2 min hver dag
for en voksen.
Matte:
1  teller
__  brøkstrek
2 nevner
Skrivelekse:
Engelsk
Ta med teksten om Textbook: p. 58 – 59
katten Mis hjem. Få (Les 3 ganger høyt
respons på teksten og oversett til
hjemme.Skriv den på norsk.)
nytt med mer variert Øv gjerne 10 min.
språk.
på PC/nettbrett:
http://stairs14.cappelendamm.no
Ordbank
In town
Norsk
Puggeboksen
Engelsk
tall
old
bad
wet
sad
Kontaktinformasjon: [email protected]
Øystein: 40 22 59 88 Mosby skole: 38 06 61 80
Ukeplanen ligger også på: http://www.minskole.no/mosby
Matte:
Norsk
Høy
gammel
dårlig
våt
trist
Annet