Ukeplan uke 43, 7.trinn Presteheia skole

Comments

Transcription

Ukeplan uke 43, 7.trinn Presteheia skole
 Ukeplan uke 43, 7.trinn
Presteheia skole Mandag Gjøres på skolen eller hjemme til neste gang du har faget: Må Bør Kan Mål: ­Jeg kan regne med tekstoppgaver. ­Jeg kan regne med to desimaler. Matte: Gul: Side 86­88. Blå: Side 98­100. Gul: Side 89. Blå: Side 102. Gul: Side 90­91. Blå: Side 103. Mål: Jeg kan si meningene mine. Norsk: Tema ­ Lytte og tale. Les ZS s. 50­57. Vi diskuterer skolens og trinnets regler i grupper. Si i fra til familien om ting du er uenig i hjemme. Be om et “møte” slik at dere kan diskutere dere frem til en løsning. Mål: ­Jeg kan forklare hva som kjennetegner renessansen i Europa. ­Jeg kan gi eksempler på viktige tanker og oppdagelser på denne tida, og hvorfor disse skapte uro i Europa. ­Jeg kan beskrive hvem Elisabet 1. og Ludvig 14. var, og hva de er kjent for. ­Jeg kan gi eksempler på hva filosofene diskuterte i opplysningstida. Samf: Les side 34­40. Oppgavene 10­17 side 41. Les side 42­51. Oppgavene 1, 5 og 9 side 41. Oppgave 18, side 41. Les side 52­56 www.lokus123.no/mi
dgard Oppgave 14 side 56. Mål: Jeg vet hvordan jeg lager mønster ved hjelp av parallellforskyvning, speiling og rotasjon. K&H: Mønster og ornamenter. Gjør ferdig tegningen om speiling hjemme. Tirsdag Gjøres på skolen eller hjemme til neste gang du har faget: Må Mål: Musikk: Jeg kan delta i Delta i sang,dans og sang/spill og dans rytme Jeg kan notere ned enkle rytmer med de vanligste noteverdiene (halv­firedel­åttendel­
sekstendel). Bør Sjekk at du kan tidligere læringsmål. Kan Hjemme: Øv på akkordene D ­ em og A på piano og gitar Mål: Jeg kan skrive en tekst hvor jeg prøver å overbevise andre. Norsk: Tema ­ Lytte og tale. Overbevisende skriving. Jeg skriver et tenkt leserinnlegg i kladdeboka mi. Aldersblanding Onsdag Gjøres på skolen eller hjemme til neste gang du har faget: Arbeidsplan 7A ​
Svømming: 7B Arbeidstid Sangling: grønt landskap Torsdag Gjøres på skolen eller hjemme til neste gang du har faget: Svømming 7A Må Bør Kan Mål: Jeg vet hvordan jeg måler pulsen. Gym:​
Bakkeløp (utegym). Mål: ­Jeg kan noe fatastoff om gruppa “The Cranberries”. Engelsk: Read Textbook p. 35 and 36. “The Cranberries”. Workbook p. 34, A and B. Stor bok: side 40. WB: p. 34 C. Finn ut så mye du kan om “The Cranberries” og lag en liten presentasjon i google. Mål: Jeg kan lytte til andre. Jeg respekterer andres meninger. Jeg kan si meningene mine. Norsk: Tema ­ Lytte og tale. (Det blir ikke norsk denne dagen, men film i KRLE) Send leserinnlegget ditt inn til lokalavisen. Mål: ­Jeg kan multiplisere med 10 og 100 og 1000. Matte: Blå: Min. 15 min på Kikora. (Vi ligger på 7. plass i kommunen, kun 20 oppgaver bak Oddemarka!) Gul: 92­93 Fredag Gjøres på skolen eller hjemme til neste gang du har faget: Gul: s. 94. Må Gul: Gjør “Test deg selv” side 95. Bør Kan Mål: Jeg kan beskrive hvordan planter og dyr tilpasser seg livet i kaldt og hardt klima. Jeg vet hva lav er og kan kjenne igjen 4 arter ved navn. Naturfag: Les s. 22 ­ 29. Tegn 4 lav og skriv navn. Ark om planter. bruk floraen. Mål: ­Jeg kan regne med tekstoppgaver. ­Jeg kan regne med to desimaler. ­Jeg kan multiplisere med 10 og 100 og 1000. Matte: Kapittelprøve i kapittel 3. Kameratvurdering. Mål: Jeg kan forklare noe av bakgrunnen for konfliktene i nord­Irland. Engelsk: Textbook p. 37. Workbook p. 35 A Mål: Jeg kan fortelle om Paulus fra Det nye testamentet (NT). KRLE: Film om Paulus. Les s. 137 ­ 143 i boka. Husk: Kameratvurdering etter at vi er ferdige med kapittelet. Normaluke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Stilleles Stilleles Stilleles Stilleles Stilleles Norsk/Matte Musikk/Norsk Stasjon/Bibl. Gym/Engelsk Matte/Naturfag Matte/Norsk Norsk/Musikk Bibl./Stasjon Engelsk/Gym Naturfag/Matte Samf/K&H Aldersblanding Arbeidstid Norsk/Matte Engelsk/KRLE K&H/Samf Aldersblanding Matte/Norsk KRLE/Engelsk Slutt 14:15 Slutt 14:15 Slutt 12:45 Slutt 14:15 Slutt 13:30 Gloser Engelsk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Norsk Pun Ordspill Cranberry Tranebær Responsible Ansvarlig Zombie Søvngjenger/ Monster Injure Skade Independence Uavhengighet/ Frihet Mistaken Tatt feil Theme Tema Straight away Straks Release Utgi Brainwashed Hjernevaska Innocent Uskyldig Norske øveord. Du skal kunne skrive disse og forklare betydningen av: Kroppsspråk Det vises med kroppen hva man tenker og mener. Det kan være ansiktsuttrykk og kroppsbevegelser. Monolog En person snakker hele tiden. Den andre lytter. Dialog Når vi bytter på å snakke og lytte, da har vi en dialog. Samtale Å snakke sammen. Respektere Å sette høyt. Ha aktelse for. Diskutere Drøfte. Samtale. Leserinnlegg Et eget avisinnlegg hvor du mener noe og prøver å påvirke leseren. Overbevise Overtale. Interesse Oppmerksomhet. Argumenter Bevis. Forklaringer. Læringsmål, 7.trinn, uke 42 og 43. Fag Læringsmål Kan godt Kan noe Kan lite Norsk ●
●
●
●
Jeg respekterer andres meninger. Jeg kan lytte til andre. Jeg kan si meningene mine. Jeg kan skrive en tekst hvor jeg prøver å overbevise andre. Matte ●
Jeg kan regne med tekstoppgaver. ● Jeg kan regne med to desimaler. ● Jeg kan multiplisere med 10 og 100 og 1000. Engelsk ●
Jeg vet Naturfag ●
Jeg kan beskrive hvordan planter og dyr tilpasser seg livet i kaldt og hardt klima. Jeg vet hva lav er og kan kjenne igjen 4 arter ved navn. Samf. ●
Jeg kan forklare hva som kjennetegner renessansen i Europa. Jeg kan gi eksempler på viktige tanker og oppdagelser på denne tida, og hvorfor disse skapte uro i Europa. Jeg kan beskrive hvem Elisabet 1. og Ludvig 14. var, og hva de er kjent for. Jeg kan gi eksempler på hva filosofene diskuterte i opplysningstida. ●
Jeg kan fortelle om David, Salomon og Jesaja fra det gamle testamentet (GT). Jeg kan fortelle om Paulus i Det nye testamentet. ●
Jeg kan delta i sang/spill og dans ●
●
●
KRLE Musikk ●
●
Jeg kan notere ned enkle rytmer med de vanligste noteverdiene (halv­firedel­åttendel­sekstendel). Gym ●
Jeg vet hvordan jeg måler pulsen. K&H ●
Jeg vet hvordan jeg lager mønster ved hjelp av parallellforskyvning, speiling og rotasjon. Sosiale mål ●
Jeg oppfører meg slik at jeg kan få benytte meg av tilbudet om varm drikke til maten. Jeg leser Tittel på bok (Bøker): Husk: Du skal lese minst 15 min. i en bok hver dag. For tiden leser jeg: Ja Nei Informasjon: Svømming uke 43 og 44 Elevene skal på svømming 2 ganger i løpet av dette skoleåret. Halve trinnet deltar av gangen, dvs. A eller B (kontaktlærergrupper). Elevene fraktes med buss fra skolen. Husk badetøy, håndkle, såpe og shampo. Svømmingen begynner: Tirsdag 20.10. kl 1200 ­ Gruppe A Onsdag 21.10. kl 0830 ­ Gruppe B (Elevene MÅ være på skolen senest kl 0815 for å nå bussen) Mandag 26.10. kl 0830 ­ Gruppe A (Elevene MÅ være på skolen senest kl 0815 for å nå bussen) Tirsdag 27.10. kl 0830 ­ Gruppe B (Elevene MÅ være på skolen senest kl 0815 for å nå bussen) Konferanser Det blir konferanser i neste uke. Se eget ark. Bytt innbyrdes hvis tidene ikke passer. Hilsen Geir, Jorunn, Bjørg og Petter