Uke 45 Ukeplan for 5. trinn MANDAG 02.11 TIRSDAG 03.11

Transcription

Uke 45 Ukeplan for 5. trinn MANDAG 02.11 TIRSDAG 03.11
Uke 45
MANDAG 02.11
Ukeplan for 5. trinn
TIRSDAG 03.11
Norsk: Grøss og gru
Bibliotek
Matte: Desimaltall og tallinje.
Multi 5a s. 62-64
Engelsk: «Let’s go shopping»
page 30-31.
Workbook page 26, task 1:44
Gym
Musikk
ONSDAG 04.11
Engelsk: «Let’s go shopping».
Workbook page 28, task 1:46
Svømming
Norsk: Gradbøying av adjektiv.
Språkboka s. 180-184.
Oppg.1,2,3,4,6 og 7.
Norsk: Grøss og gru
TORSDAG 05.11
FREDAG 06.11
Kunst & håndverk
Musikk/drama
Matte: Hundredeler. Multi 5a s. 66
+ oppgaveboka s. 31.
KRLE: Vi snakker om Abraham,
samt jobber med utvalgte oppgaver
i boka.
Samf: Prøve fra kapittel 2 og 3
Ukeslutt
Plantime
Samf: Vi skriver spørsmål til
hverandre fra gjennomgått
kapittel.
Matte: Desimaltall og tallinje. Multi
5a s. 65
Naturfag: Globus s. 46 oppg. 11 s.
47
Naturfag: Globus s. 44-45
Fysak
LEKSE TIL TIRSDAG
Jobb med ukeleksa
LEKSE TIL ONSDAG
Jobb med ukeleksa
LEKSE TIL TORSDAG
Naturfag: Oppg. 5 s. 47
Samfunnsfag: Les til prøve.
LEKSE TIL FREDAG
KRLE: Les side 7 – 11 i Broene
UKELEKSE TIL FREDAG:
English: Read through the text «let’s go shopping” on page 30-31 in your textbook, translate it to Norwegian. Do task 1:42 and 1:43
in your workbook.
Matematikk: Multi 5a s. 62-65. I innføringsboka: Oppgave 3.10 og og 3.11.
Norsk: Skriv ferdig historien din. Bruk kriteriearket godt.
Ukas gloser:
Hairdresser’s – frisøren
A pair of troursers –et par
bukser
Sale – salg
Try it on – prøve den
Fitting rooms – prøverom
To small – for liten
Larger size – større størrelse
Change – vekslepenger (betyr
også «forandre»)
Timeplan
MANDAG
5A
Norsk
Matte
Matte
Norsk
Gym
Naturfag
5B
Norsk
Matte
Matte
Naturfag
Norsk
Gym
5C
Norsk
Matte
Matte
Gym
Norsk
Naturfag
Ferdig 14.25
TIRSDAG
5A
Musikk
Engelsk
Bibliotek
Samf.
5B
Samf
Bibliotek
Musikk
Engelsk
5C
Bibliotek
Musikk
Samf
Engelsk
Ferdig 12.40
ONSDAG
5A
Engelsk
Sv/No
Sv/No
Matte
Naturfag
Fysak
5B
Naturfag
Sv/No
Sv/No
Matte
Engelsk
Fysak
5C
Naturfag
Sv/No
Sv/No
Matte
Engelsk
Fysak
Ferdig 14.25
TORSDAG
5A
K&H
K&H
K&H
Matte
Samf.
PT
5B
K&H
K&H
K&H
Matte
Samf.
PT
5C
K&H
K&H
K&H
Matte
Samf.
PT
Ferdig 14.25
FREDAG
5A
Drama/
Musikk
KRLE
KRLE
Ukeslutt
Norsk
5B
Drama/
Musikk
KRLE
KRLE
Ukeslutt
Norsk
Ferdig 13.25
Info til hjemmet:
Vi har fått en ny elev på trinnet. Sofie Helene Hansen er tilbake i 5A. Hun gikk sammen med oss fra 1. til 3. klasse. Velkommen til henne og familienJ
Matematikk: Kunne enkel regning med desimaltall.
Norsk: Bruke kriteriearket godt når du skriver fortellinga di.
Engelsk: Kunne skrive glosene på engelsk og vite hva de betyr på norsk. Kunne enkelt forklare hva slags klær du har på deg i dag.
Sosialt mål: Inkludere hverandre i friminuttene
KRLE: Kunne hvem som er Israels Stamfar.
Samfunnsfag: Kunne lage oppgaver til andre med utgangspunkt i gjennomgått tema.
Naturfag : Kunne forklare hvorfor vi har årstider.
5C
Drama/
Musikk
KRLE
KRLE
Ukeslutt
Norsk

Similar documents