Ukeplan for uke 38 og 39

Comments

Transcription

Ukeplan for uke 38 og 39
Ukeplan for uke 38 og 39, 6.trinn
Time
Mandag 14.09
1
KRLE
Tirsdag 15.09
Samf.fag
Matte
Samf.fag
Matte
2
Norsk
Matte
3
4
Matte
Matte
Norsk
Norsk
Matte
Norsk
Musikk/Arb.
5
6
Gym
Engelsk
Engelsk
Gym
KRLE
Utelek
Time
Mandag 21.09
1
KRLE
Tirsdag 22.09
Engelsk
Engelsk
Engelsk
Norsk
Norsk
Naturfag
Norsk
Samf.fag
Naturfag
Onsdag 23.09
Samf.fag
Matte
Mat og
helse
Norsk
Norsk
Samf.fag
Norsk
Samf.fag
Matte
3
4
Matte
Matte
Norsk
Norsk
Matte
Norsk
Musikk/Arb.
5
6
Gym
Engelsk
Engelsk
Gym
KRLE
Utelek
Mat og
helse
Norsk
Samf.fag
Matte
Norsk
Torsdag 17.09
Engelsk
Samf.fag
2
Fag
Norsk
Onsdag 16.09
Mat og
helse
Engelsk
Engelsk
Torsdag 24.09
Aktiv for
andre
Fredag 18.09
Norsk
Matte
Matte
Norsk
KUH
KUH
Musikk
Gym
Gym
Musikk
Fredag 25.09
Norsk
Matte
Matte
Norsk
Eget skriv kommer!
KUH
KUH
Musikk
Gym
Gym
Musikk
Mål:








Jeg skal lese tekster innenfor sakprosasjangeren og gi eksempler på typiske
sjangertrekk.
Jeg skal lære å skille skrivemåten i ordene å være, har vært, vær, hver og
hvert.
Jeg skal kunne addere og subtrahere med negative tall.
Jeg skal kunne gangetabellen utenat.
Jeg skal kunne faktorisere.
Jeg skal kunne multiplisere tosifrede tall.
I will read the text to improve my intonation and language.
I will learn new words to improve my vocabulary.
I will learn how to use adjectives, regular and irregular.

Jeg kommer raskt og stille inn til neste økt.

Matte
Engelsk
Sosialmål
Info:
Dette er årets klassekontakter:
6A: Anne Grethe Lund (tlf. 97799070 ) og Anne Pedersen (tlf. 97686730). Varamedlemmer er Marjam
A. Magamadova (tlf. 97782037) og Bent Nilsveen (tlf. 48132005). Anne Pedersen er også trinnets
FAU-representant.
6B: Britt Helen Stenseth (tlf. 41424450) og Ulf Erik Strand (tlf. 41443651). Varamedlemmer er Espen
Strøm (tlf. 41560500) og Pål Syljeseth (tlf. 41463297).
Fem på rømmen, av Enid
Blyton, Vigmostad & Bjørke
Høstens Trivselsledere er Astrid og Benjamin fra 6A og
2011
Una og Ole Emil fra 6B. Mandag 21. september skal disse
på kurs i Herneshallen.
I sommerferien blir moren til Georg syk. Familien
gir jobb til ei dame som skal hjelpe dem med
husvask. Hun truer med å forgifte hunden deres,
Tim. Jeg klarte ikke å slutte når jeg leste boka, så
spennende var den.
Anbefalt av Even
Lekser
Norsk
Matte
English
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Spor 1
Spor 2
Spor 3
Uke 38 og 39: Gjør
oppgave 11 s. 19 i
Språkboka. Skriv minst en
side.
Uke 38 og 39: Gjør
oppgave 11 s. 19 i
Språkboka. Skriv minst
en og en halv side.
Uke 38 og 39: Gjør
oppgave 11 s. 19 i
Språkboka. Skriv minst
to sider.
Viktig: Les minst 15 min. i låneboka di hver dag! Skriv kort om hva du har lest i
loggboka di.
Uke 38: Pugg
Uke 38: Pugg
Uke 38: Pugg
gangetabellen. Bruk
gangetabellen. Bruk
gangetabellen. Bruk
matematikk.org eller
matematikk.org eller
matematikk.org eller
gruble.net. Gjør oppg.
gruble.net. Gjør
gruble.net. Gjør oppg.
1.53, 1.54 og 1.55 i
oppg.1.67, 1.68, 1.69 og 1.70, 1.71, 1.72 og 1.80
Oppgaveboka.
1.70 i Oppgaveboka.
i Oppgaveboka.
Uke 39: Gjør oppg. 1.60
Uke 39: Gjør oppg.
Uke 39: Gjør oppgaver
1.61 1.62 og 1.63
1.73, 1.74, 1.75 og 1.76 som du har fått på eget
i Oppgaveboka.
i Oppgaveboka.
ark. Skriv i hjemmeboka
Weeks 38 and 39:
Weeks 38 and 39:
Weeks 38 and 39:
-Read p. 26 and 27 in
- Read p. 28 - 31 in your - Read p. 32 - 35 in your
your textbook. Read and
textbook. Read and
textbook. Read and
translate, or retell in
translate, or retell in
translate, or retell in
Norwegian, to an adult at Norwegian, to an adult
Norwegian, to an adult
home.
at home.
at home.
- Write and learn the new - Write and learn the
- Write and learn the
words: Famous, chain,
new words:
new words:
letter, know, questions,
Week 38: average,
Week 38: cellar, spot,
hardly, guests, patriot,
beauty queen, liberty,
busy, admit, prepare,
time’s up.
facelift, hurricane,
ancestors, rarely,
Workbook p.11 exercise
magnificent, ferry, long
terrible, barrel, sack,
13
lines.
grains, immigrant.
-Finnish your adjective
Week 39: crowd, teach, Week 39: bones, queue,
worksheets by Thursday
preserve, plenty,
affected, delicious,
24th September.
trampled on, climb,
tasty, a slice, starving,
until
underneath, reached,
Workbook p.11 exercise fortunante, continue,
13
authorities, poor health,
-Finnish your adjective
enter.
worksheets by Thursday -Workbook p.11
24th September.
exercise 13.
-Finnish your adjective
worksheets by Thursday
24th September.