Uke45 - Minskole.no

Transcription

Uke45 - Minskole.no
FLEKKERØY SKOLE UKE 45
5. TRINN
Kan noe
Kan godt
LÆRINGSMÅL
Norsk: Jeg kan skrive min egen faktatekst.
Engelsk: Jeg kan svare «Yes, I can og No, I can`t.» Se TB s 29
Matte: TEMA: Multiplikkasdjon MÅL: Jeg kan multiplisere ved å addere.
Jeg kan multiplisere med o, 10 og 100.
Samf: TEMA: Hellas i Antikken.
Mål: Jeg kan fortelle om om minst tre guder fra antikkens Hellas
KRLE: Tema: Kristendommen. Mål: Jeg kan si noe om det viktigste i
kristen tro ved å bruke mine egne nøkkelkord.
Sosialt mål:
Gloser: actress-skuespillerinne, join-bli med,
speak-snakke, more-mer, make-lage,
tomorrow-I morgen
Step 3 : try-prøve, twice-to ganger, practiseøve, this year-i år, last year-i fjor.
Foresatte:
Har sett ukeplanen og fulgt opp leksene/målene
Har sett ukeprøven og skrevet under på denne
_______________________________________
Underskrift
Øveord: faktatekst, faglitteratur, kilder,
nøkkelord, tankekart, disposisjon.
TIL TIRSDAG
Lese og skrivelekse i
Språkboka: Les s.
80,81,82. Du skal skrive
faktateksten om mygg i
lekseboka di (den står
på side 80).
Matte: Gjør oppgavene
som ligger på KIKORA.
Elevene logger seg inn
via its learning. Se
oppskrift under
info.delen.
TIL ONSDAG
TIL TORSDAG
Språkboka: Skriv en
kort faktatekst om en
selvvalgt ting – et
insekt, en person, et
dyr eller annet. Teksten
skal ha minst 8
faktasetninger.
Språkboka: Les s. 88 i
Språkboka. Google
luftskip. Du skal nå skrive
en faktatekst om luftskip,
minst 8 setninger, og
lage en tegning
(illustrasjon) til.
Matte: Gjør ENTEN
English, ukelekse gjør oppgavene 20 og 21 side
litt hver dag.
118 ELLER oppgavene
24 og 25 side 118.
English, ukelekse
Se fredag.
( Kontaktelever til
Berit, se ranselpost
ang. konferanser i uke
46)
Samf: Les side 92-93 i
Midgard.
Lag overskriften «Greske
guder» i arbeidsboka di.
Skriv 4 faktasetninger fra
side 92.
Velg to av gudene på side
93. Tegn eller skriv om
dem.
English: Ukelekse
Litt hver dag.
E-post adresser:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
TIL FREDAG
Øv godt til ukeprøven.
Matte: Leksefri.
English: Read 3 times and
translate for someone TB
page 35, 36, 37( se gloser
til stykket bak i TB s 160)
Gloser.
Write a half or one page
about what the children is
doing in the picture on TB
page 37.
[email protected]
Skolens hjemmeside:
www.minskole.no/flekkeroy
TLF ARBEIDSROM 5. TRINN: 38 12 25 94
TID
08.30
MANDAG
LESESTUND
TIRSDAG
TLF KONTOR: 38 12 72 20
ONSDAG
LESESTUND
UKEPRØVE
MATEMATIKK
NORSK
Ukeprøve
NORSK
4-DELING
SLØYD
TEKSTIL
ENGELSK
SAMF.
2-DELING

SAMF.

MATTE
MATEMATIKK
MAT
MAT
GYM
ENGELSK
IKT
AVSLUTNING
FREDAG
LESESTUND
SAMFUNNSAFG
3-DELING
TORSDAG
LESESTUND
4-DELING
SLØYD
TEKSTIL
ENGELSK
SAMF.
MAT
4-DELING
SLØYD
TEKSTIL
ENGELSK
SAMF.
AVSLUTNING
MAT
2-DELING

A-PLAN

NORSK
3-deling
 Matte
 Engelsk
 Musikk
Mat
KRLE
3-deling fortsetter
KRLE/Ukeslutt
AVSLUTNING
AVSLUTNING
«Oppskrift» på å finne fram til KIKORA:
1) Skriv www.itslearning.com i adressefeltet.
2) Logg inn via FEIDE. (elevene har sitt brukernavn, eks 05ola, og sitt eget passord, alle
passordene begynner med Fle+elevens fødselsdag, eks. Fle030505
3) Da er du logget inn på itslearning. Så trykker du på fanen som der står fag.
4) Deretter trykker du på KIKORA (venstre marg).
5) Trykk på KIKORA en gang til (venstre marg).
6) Trykk åpne KIKORA.
7) Da er du klar til å løse oppgavene som ligger under gjøremål midt på siden.
NB! Bibelgudstjenesten som var annonsert 20. oktober vil bli utsatt. Ny dato er 10.november.
Foreldre til 5 trinn er hjertelig velkommen.
Norsklekser i Språkboka denne uka også. Viktig at Språkboka ligger i sekken hele
uka, og at skriveleksene gjøres i den røde LEKSEboka.
NYTT TELEFONNUMMER TIL VÅRT KONTOR ER : 38 12 25 94
Mailadressen dere skal bruke ved generell informasjon som sykdom, buss, fri o.l er:
[email protected] Ved mer personlige beskjeder bruker dere mailadressen til
kontaktlærerne.
Merk nytt tlf nr: 381 22 594
Ragnhild: Mandag 14.15 – 15.00
Linda:
Mandag 14.15 – 15.00
Berit:
Mandag 14.15 – 15.00
Vidar:
Mandag 14.15 – 15.00
Hilsen Ragnhild, Linda, Berit og Vidar

Similar documents