Ukeplan 4.klasse Uke 36

Transcription

Ukeplan 4.klasse Uke 36
Ukeplan 4.klasse Uke 36
08.30
1. ØKT
10.00
11.00
2. ØKT
MANDAG
Kroppsøving
MAT+PAUSE
RLE
TIRSDAG
Fysisk aktivitet
Matte
Engelsk
ONSDAG
Fysisk aktivitet
MAT+PAUSE
Norsk
Norsk
12.15
13.00
3. ØKT
MAT+PAUSE
Matte
Slutt kl 12.25
FREDAG
Fysisk aktivitet
MAT+PAUSE
Naturfag
TORSDAG
Svømming:
Krabbe
IKT:
Frosk
Klassen deles
MAT+PAUSE
Matte
Matte
Norsk
Engelsk
MAT+PAUSE
RLE
Slutt kl 12.25
Slutt kl 12.25
12.25
Arbeidsbok til
språkbok.
Skriv oppgave
56.
12.25
Norsk
Norsk
MAT+PAUSE
Matte
Musikk
SLUTT 14.10
LEKSER Språkboka:
Les s. 130 og
131 og skriv
oppgave 1 og
2 s. 131 i
skriveboka.
Matte: Ark
RLE: Les s. 1113 og skriv
oppgave 1,2
og 3 i
skriveboka.
12.25
Arbeidsbok til
språkbok. Skriv s.
55.
Matte: Ark
14.10
Språkboka: Les
s. 132 og skriv
oppgave 1 og 2
s. 133 i
skriveboka.
Matte: Ark
Engelsk:
Workbook s. 6 og
7, oppgave 3 og 4.
Matte: Ark
Samf/Naturfag:
Skriv oppgave 1
og 2 s. 11 i
skriveboka.
Ukas engelskgloser:
Dinner, fried egg, fish and chips, lunch, biscuit.
God helg!
BAKSIDA UKE 36
 Mandag blir det utegym. Elevene må ha med gode treningsko.
 Elevene må ha med seg badeklær, gruppe krabbe skal bade i Svarthopen.
Gruppe Frosk: Elisabeth, Marthe, Marie, Lucas, Shahd, Magne, Tinus, Maja, Maria,
Kim Emil og Deni.
Gruppe Krabbe: Stella, Inger-Linnea, Alvilde, Øyvår, Aksel, Isak, Emilia, Sun, Charlotte,
Bon og Trygve.
 1.september blir det foreldremøte, egen infoskriv om det er lagt i
postmappen.
 Konferansetimene starter denne uken.
Vi ser frem til et fint og lærerikt skoleår 
Hilsen Mette, Toril, Margret og Lill-Mari.
Telefon Lill-Mari: 47367578
Mail: [email protected]
Mål:

Norsk: Beskrive ordklasser og deres funksjon (Verb)

Matematikk: utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av
fleirsifra tal både i hovudet og på papiret

RLE: føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier

Naturfag: Samtale og livssyklusen til noen plante- og dyrearter. (Livet i saltvann)