PLAN UKE 35

Comments

Transcription

PLAN UKE 35
Arbeidsplan 5.trinn uke 48 (29.11-03.11.2010)
MÅL NORSK: Jeg vet noen typiske kjennetegn på en faktabok. Jeg vet hva BISON-blikk er, VØL-skjema (vet-ønsker-lært) og to-kolonne-skjema.
MÅL MATTE: Jeg vet forskjellen mellom en rett vinkel, spiss vinkel og en stump vinkel. Se side 142 i matematikk boka.
Mål for NSM: Jeg vet at det er 8 planeter i vårt solsystem. De heter Merkur-Venus-Jorda-Mars-Jupiter-Saturn-Uranus og Neptun.
Mål for RLE: Jeg vet at barnekonvesjonen handler om barns rettigheter og voksnes ansvar for barna
Sosialt mål: Jeg er hyggelig med alle elevene på skolen og behandler de rundt meg med respekt.
TIRSDAG
Matte: Løs oppgave 1, 2 og 4
på side 137.
Matte: Løs oppgave 5 og 6 på
side 140 – 141.
Norsk: Skriv diktaten pent
Norsk: Les videre om Narnia
side 97 og 98 i Tekstbok.
Les i Tekstbok side 95 og 96
om Narnia.
Skriv: Fyll ut et tokolonneskjema med fakta om Venus og
jorda (Tellus). Får ark.
Matte: Løs oppgave 3 på side
137.
Norsk: Begynn på fortellingen
som er innføring i denne uka.
Se Innføring til fredag.
Matte: Pugg på ukas mål.
SKAL og helt riktig.
BØR
ONSDAG
Engelsk: Les side 32.
Gå inn på Glosetyggeren.
Norsk: Kan du finne ut noe om
forfatteren til Narniabøkene,
C.S. Lewis?
TORSDAG
FREDAG
Matte: Løs oppgave 28 på
Engelsk: Gjør oppgaveark.
side 147.
Norsk: Les ferdig stykket i
Innføring i norsk: Skriv en
Tekstbok side 99 og 100.
fortelling på minst en side om
(Vi har bøkene om Narnia på
noe som skjer i verdensbiblioteket)
rommet; på en planet, på
RLE: Se på diktet på side 119 i månen, på en tur i romskip.
RLE boka. Les det to ganger
Bruk fakta du lærer inn i
fortellingen din.
høyt for deg selv og en gang
høyt for en voksen. Skriv
diktet med pen skrift inn i
arbeidsboka.
Norsk: Tenk gjennom hvilken
nytte det er å bruke BISON,
VØL-skjema og to-kolonner.
Norsk: Repeter vanskelige
ord i diktaten muntlig.
ØV GODT PÅ UKENS MÅL!
Matte: Forklar for en voksen
hvordan en rett, en stump og
en spiss vinkel er.
RLE:
Ukens diktat: Denne uka skal vi lese fakta om verdensrommet. Alle velger selv noe de vil lære mer om. Det kan være tema som planet,
månen eller romfart. Vi skal lage en fin utstilling til slutt.
Glose og verb
Heisann!
Vi har temauke denne uka og jobber med
verdensrommet. Elevene kan velge en planet,
månen, sola, stjerner, meteoritt, romfart og
lignende. Vi skal trene på å bruke faktabøker. Vi
invite
-
different
-
invitere
forskjellig
filled pastries -
fylt pai
I matematikk skal vi jobbe med vinkler og
linjer. Elevene får en gradskive av skolen, denne
må de ta godt vare på. Det deles ikke ut flere
gradskiver.
taste
-
smak
ginger
-
ingefær
Vi opplever ofte at elever ikke har med seg
linjal, viskelær eller blyanter fordi de har
glemt det hjemme. Hvis de mangler dette må de
kjøpe nytt. De får utdelt blyant og viskelær to
ganger i løpet av et skoleår.
cover
skal også lage en fin utstilling.
Til slutt litt skryt. Elevene har tjent kr.
13670,- på kakeslag. Kjempebra jobba!
Ikke alle pengene har kommet inn enda, så det
blir spennende å få den endelige summen.
Ha ei fin uke!
Pia:
Gerd-Lise:
Terje:
-
dekke
[email protected]
[email protected]
[email protected]