Gammelt ukebrev til mal

Transcription

Gammelt ukebrev til mal
Ukeplan 6.trinn
Uke 33
2013
Informasjon denne uka:
Velkommen til nytt skoleår! Håper dere har hatt en fin sommer! Skolen har blitt oppvekstsenter i løpet
av ferien, og vi heter nå Mosby oppvekstsenter. Det har også skjedd litt endringer i skolegården.
I år har vi fått nye lærere på trinnet. Frida har fått ei lita jente i sommer, og vikar for henne er Jan
Arvid Kvalevåg. Han er kontaktlærer for 6a dette året, men kommer også til å ha timer i 6b. Beate
fortsetter som kontaktlærer i 6b, men skal også ha noen timer i 6a. I tillegg er det noen lærere innom på
trinnet i enkelte fag.
Timeplanen ser slik ut:
TID TIME MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG TORSDAG
FREDAG
08.30
09.15
1
Ukebrev
Norsk
BR
Norsk
Beate
Matte
Beate
M&H
Sigurd
Norsk
Gunhild
09.30
-
2
Norsk/matte
BR
Samf.fag
Beate
Norsk/bibl
M&H
Matte
JAK
M&H
Rle
JAK
K&H
Beate
K&H
Beate
Naturf
Gunh
Fysisk akt.
Siri Mette
3
Matte
11.00
BR
11.00 Spise
11.15
11.15 Storefr
11.45
11.45
4
Engelsk
BR
5
Musikk
13.15
Sigurd
Naturf
Gunh.
Beate
+Clara
Norsk
Beate
Engelsk
Beate
Gym
Gunh.
Rle
JAK
Samf.fag
Beate
Musikk
Susanne
Gym
Gunh.
13.30
14.15
6
K&H
Beate
Det kan bli endringer i løpet av høsten! Som dere ser begynner første time klokka 08.30!
Det ringer ikke inn og ut til timene. 1. og 2. time går uten friminutt mellom timene. Det
samme gjelder 4. og 5. time.
Det tar litt tid før vi kommer til å levere ut ukerapporter.
Hvordan komme i kontakt med oss?
Mosby skole tlf.: 38066180
Ukebrevet ligger på http://www.minskole.no/mosby
[email protected]
[email protected]