Læringsplan for 8. trinn Nordre Modum ungdomsskole

Transcription

Læringsplan for 8. trinn Nordre Modum ungdomsskole
Læringsplan for 8. trinn Nordre Modum ungdomsskole
uke 42 13. – 17. oktober 2014
Fag
Læringsmål
Norsk



Engelsk

Samf.


Du skal kunne/vite …
Hvorfor det er viktig å lese
Hvordan du kan utvikle leseferdighetene
dine.
Hvordan du kan lese for å lære.
Lese og drøfte et representativt utvalg
litterære tekster fra den engelskspråklige
verden.
Hva historiske kilder er
Hvordan kilder brukes i ulike forbindelser
Matte
Naturfag
litt om mikroskopets historie
hvilke deler et mikroskop består av
forskjellen på luper og mikroskoper
navnene på de ulike delene i ei celle
de sju livsprosessene hos alle organismer
RLE
 kunne forklare hva humanisme, livssyn og
livssynshumanisme er
Musikk

Språk
Se egen fransk- og tyskplan!
Info:


Kontekst, Basisbok: les s. 28-33.
Gjøre oppg. 1 (minst 5 punkter), 2, 4 og 5 s.34
og 35.

Voices1,Tekstbook: les og oversett «Mathilda»
s. 16 og 17.
Workbook: gjøre ENTEN B1 og B2, C1 og C2
eller D1 og D2.



Vi starter opp med nytt kapittel: Tall og
Tallreging
Etter denne perioden skal du:
 vite hvilken verdi et tall har ut i fra hvilken
plass det står på
 vite forskjellen på et tall og et siffer
 kunne skrive tall på utvidet form
 kunne plassere desimaltall på en tallinje
Du skal kunne





Oppgaver Dette skal du gjøre for å nå målet:

Kosmos: les s. 116-123.
Oppsummer hvert avsnitt med tanke på
målene for kap. Bruk nøkkelsetninger,
tankekart, tokolonneskjema el.
Oppgave 3 og 7 s. 122, «Tenk selv».
Vi gjennomgår disse på mandag, uke 43.
Oppgaver:
Rød: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11,
2.13, 2.14, 2.15, 2.16
Gul: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 1.12, 2.13, 2.14,
2.17
Blå:2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14,
2.18
Kapittel 2: Celler er grunnlaget for alt liv
Mikroskopet / Cellen er byggesteinen
 Førles og nærles side 36-39.
 Skriv notater med fakta, begreper og
forklaringer.
 Du skal kunne svare på nøkkelsp. s. 37 og 39.
 Jobbe med tankekart som du får utdelt i timen
 Nyttig nettadresse: www.human.no

Språk / Arbeidslivsfag romfordeling:
Tysk: 602
Fransk: Biologirommet
Engelsk: 506
Arb: K&H tirsdager, 504 torsdager
Timeplan for 8A
Mandag 13.10
1
2
3
4
5
6
KH
Tirsdag 14.10
Nat
Prøve kapittel 1
Mønster
uke 42
Onsdag 15.10
Torsdag 16.10
KRØ
Fredag 17.10
RLE
Jobbe med begreper
Aktivitetsbingo i gymsalen
GIMP/potettrykk
Regning i flere fag
Språk / Arbeidslivsfag
Husk fransk- og tyskbøker!
Eng
Jobbe med Mathilda.
Lese/snakke om teksten og
gjøre oppgave.
KRØ
Lek i gymsalen
RLE
Oppstart nytt tema:
Livssynshumanismen
Mat
Mat
No/samf
 Gjennomgang av
norskoppgavene + målene.
 Gjennomgang av målene i
samf. Har du nådd dem?
No
Leseprosessen-ulike strategier.
Vi har felles
førlesing/nærlesing.
No
Eng
Du skal ha repetert leseleksa til
i dag. Vi jobber med oppgaver  Film: «Mathilda»
på skolen.( Gjør de du ikke
rekker til onsdag)
Sam
Vi jobber med teksten på
skolen, nærleser.
Sam
Felles oppstart nytt kapittel
«Sporene fra fortida»
Felles tankekart og førlesing.
Vi deler 8A og 8B i to like
store grupper
Gruppene skal i løpet av
dagen være innom tre ulike
aktiviteter med regning i
fokus
Eng

Skriveøkt på skolen
Timeplan for 8B – uke 42
Mandag 13.10
1
2
3
K/H
Tirsdag 14.10
Matte
Onsdag 15.10
Fredag 17.10
Norsk
Vi ser filmen “Matilda”
Mønster
GIMP/potettrykk
Språk / Arbeidslivsfag
Husk fransk- og tyskbøker!
Musikk
Leksjon 3. Husk heftet!
Matte
Matte
Naturfag
Du skal ha nærlest s. 38-39 og
kunne svare på nøkkelsp. S. 39.
Elevforsøk på realfagdagen
torsdag.
4
5
6
Torsdag 16.10
Valgfag (1120 – 1250)
Naturfag
Matte
Du skal ha nærlest s. 35-37 og
kunne svare på nøkkelsp. S. 37.
Norsk
Gym
Samf.fag
Skrive sammendrag fra
“Matilda” på engelsk. Vi
møtes på 602.
Samf.fag
Presentere nyheter
Timeplan for 8C
Mandag 13.10
1
2
3
4
5
6
Krø
Tirsdag 14.10
Naturfagprøve kap 1
Krø
Språk / Arbeidslivsfag
Husk fransk- og tyskbøker!
uke 42
Onsdag 15.10
Samf
Nytt tema – sporene fra
fortiden
Norsk – Leseprosessen, du må
ha lest leksa til i dag.
Vi jobber med oppgaver på
skolen
Oppstart
Eng – lese og jobbe med
Matilda.
Matte
Kap 2 Tall og tallregning.
Titallssystemet: Gjennomgang
og oppgaveregning
Musikk
Humanisme
Forelesning, elevene tar
notater
Krø
Eng
Skriveøkt på datarommet
Teksten skal leveres inn og
vurderes.
K/H
Eng.
Film : Matilda av Roald Dahl.
Mønster
GIMP/potettrykk
Du må ha lest engelsk-leksa til
idag
Du skal ha nærlest s. 38-39 og
kunne svare på nøkkelsp. S. 39.
Elevforsøk
Torsdag 16.10
Tur til
Koboltgruvene
Buss fra NMU kl 09.00
Læring om næring
Fredag 17.10
Samf
Jobbe med oppgaver på skolen
Matte: Må ha regnet ferdig
alle oppgavene på planen til i
dag.
Oppsummering fra gruvene.
Gjennomgang av oppgaver
Valgfag
Ta med:
 Mat og drikke
(gjerne bålmat)
 Gode klær og sko
 Sitteunderlag
 Skrivesaker
Kalkulator
Naturfag
Vi jobber med Cellen og
byggesteinen s. 38 og 39.
Leseøkt før helg