Ukeplan for uke 38 klasse 4A og 4B Gudeberg skole Læringsmål

Comments

Transcription

Ukeplan for uke 38 klasse 4A og 4B Gudeberg skole Læringsmål
Ukeplan for uke 38 klasse 4A og 4B Gudeberg skole
Læringsmål:
Vi skal kunne runde av til nærmeste 100 og 1000
Matte:
Kunne fortelle hva vi ser. I can see……!
Eng:
Vi skal vite hva kontraster og synonymer er
Norsk:
Arbeidsplan:
Tid
Man:
Tirs:
Onsd:
Tors:
Fre:
08.30
09.15
Norsk:
I havdypet.
Vi skriver og
tegner om ting
vi kan finne
der.
Matte:
Mer enn 100 og
mindre enn 0
Norsk:
I havdypet.
Grammatikk.
Øvebok
Norsk:
Vi lager
fortellinger
Norsk:
Vi lager
fortellinger
09.2510.10
Grammatikk.
Øvebok
10.1010.30
Musikk:
Kristian synger
og spiller med
klassen
Storefri
Engelsk:
Kap. 1
Back to school
Norsk:
I havdypet
forts.
Matte:
Mer enn 1000 og
mindre enn 0.
Gym:
*Husk gymtøy,
håndkle og såpe.
Matte:
Mer enn 1000 og
mindre enn 0
Krle:
Etikk og filosofi
Engelsk:
Kap. 1
Back to school
Matte:
Mer enn 1000 og
mindre enn 0.
10.30 –
11.25
Storefri
11.2512.10
Samf:
Vi snakker om
valget
Naturfag:
Næringskjede
12.2013.05
K&H:
Vi jobber med
keramikk.
Samf:
Vi snakker om
valget.
13.1514.00
---//---
Storefri
---//--Krle:
Etikk og filosofi
Engelskk:
Kap. 1
Back to school
Norsk:
Vi lager
fortellinger.
Storefri
---//--Norsk:
Vi leser i hylleboka
Lekser:
Til tirsdag:
Norsk: Les s. 35
og 36 i Lesebok
A.
Til onsdag:
Norsk:
Les s. 37 og 38 i
Lesebok A.
Til torsdag:
Norsk: Les s. 39
i Lesebok A.
Gjør s. 7 i
leseheftet
Til fredag:
Norsk: Les s. 40
og 41 i Lesebok
A.
Gjør s. 8 i
leseheftet
Matte:
Gjør oppg 20 og
21, s. 12 i
oppgaveboka.
Husk å bruke
kladdeboka.
Matte:
Gjør oppg 22 og
23, s .13 i
oppgaveboka.
Husk å bruke
kladdeboka.
Matte:
Gjør oppg 24 og
25, s. 13 i
oppgaveboka.
Husk å bruke
kladdeboka.
Matte:
Gjør oppg. 26,
s. 14 i
oppgavebok.
Husk å bruke
kladdeboka.
Ukelekse:
Øveord:
-
Vi starter med øveord og engelske gloser etter høstferien.
Beskjeder:
Mattelekser:
Vi har har nå valgt å bytte ut de små lekse-kladdebøkene med store. Dette er
fordi mange skriver veldig stort, og får ikke plass til å skrive hele oppgaven.
Det viktigste nå i starten er at det er med marg, og at det ser pent og ryddig ut.
De skal også skrive oppgaven før utregning, ikke bare svaret:
Eks.
│a) 290+520≈300+500=800
14
(NB! Oppstilling av regnestykker kommer først i kap.3)
Husk: Det er ikke farlig å gjøre feil!
*Ukeplan til klassen ligger på http://webfronter.com/fredrikstadgs/GUD/
Vennlig hilsen
Anette og Janne (tlf. kontor: 69 38 43 60).