Arbeidsplan Hellemyr

Transcription

Arbeidsplan Hellemyr
Ukeplan 6B Uke 50
Hellemyr skole – tlf. 38 01 98 00
Navn:
www.minskole.no/hellemyr
Kontaktinformasjon lærer:
[email protected]
Telefon privat: 91565381
Telefon arbeidsrom: 38019863
VI
G
SPILL
ER PÅ LA
INFORMASJON FRA LEDELSEN:
"Folkehelseinstituttet oppfordrer skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus. Dersom sjekk og behandling for
hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.
Det har i høst vært flere tilfeller av hodelus blant elever ved Hellemyr skole. Skolen oppfordrer derfor til en felles lusesjekk
helgen 13. - 15. desember. Foreldre oppfordres denne helgen til å sjekke alle familiemedlemmers hår grundig. Legg et hvitt håndkle
over
skuldrene til den som skal sjekkes. Lusesjekken bør foregå med lusekam. Fuktig hår hemmer lusens bevegelse. Kam hele
håret systematisk. Sjekk både håndkle og kam for lus og egg. Hvis det oppdages lus, behandles denne personen med et lusemiddel
kjøpt på apotek. Følg bruksanvisningen og husk gjentatt behandling etter ca. en uke (se pakningsvedlegget).
Forskning viser at det viktigste tiltaket for å redusere antall hodelustilfeller er å sjekke ofte for hodelus. Lusesjekken bør
foregå med lusekam og utføres straks man hører om lus i omgangskretsen eller på annen måte mistenker smitte. Hele familien bør
undersøkes. En god regel er dessuten å gre barna minst en gang i måneden, gjerne hver uke.
Mvh. Helsesøster Ingvill Mork Trondal og rektor "
INFORMASJON FOR TRINNET:
• Klassen har besluttet at istedenfor pakkekalender, skal vi samle inn penger til et godt formål.
Elevene kan gjøre små tjenester hjemme eller for andre og få litt betalt for det (noen få kroner).
• Elevene skal levere en fantasyfortelling på fredag.
TIRSDAG 10.12
ONSDAG 11.12
TORSDAG 12.12
FREDAG 13.12
Naturfag:
Engelsk:
Matte:
Matte:
Les side 96 - 98 (minst to
Se baksiden!
Gjør oppgave 4.16 – 4.18 Gjør oppgave 4.19 og
ganger). Svar på oppgave
side 52 i «Oppgavebok» 4.20 side 53 i
3 – 6 side 101.
«Oppgavebok».
Samfunnsfag:
Europa-prosjekt. Jobb 20
Norsk:
min med fakta fra
Jobb videre med
Norsk:
Jobb videre med
«vurderingsarket» Skriv
fantasyfortellingen din.
fakta i kladdeboka slik at
fantasyfortellingen din.
Den skal leveres på It’s
du kan skrive den rett inn
Den skal leveres på It’s
fredag denne uken, evt.
fredag denne uken, evt. på på powerpointen når du
på ark
ark
kommer til skolen.
Øv til
målprøven!!!
LÆRINGSMÅL
UKENS SOSIALE MÅL:
Jeg går raskt ut til friminutt!!!!
NORSK:
Jeg kan skrive en fantasyfortelling hvor jeg bruker noen av punktene på s.108
MATEMATIKK:
Jeg vet hvordan jeg finner overflaten av en eske.
ENGELSK:
SAMF.FAG:
Jeg kan minst 7 fakta om «landet mitt».
NATURFAG:
Jeg vet hva vind er (s. 98).
EGENVURDERING
OVER UKAS MÅL
KAN
KAN
LITT
KAN
IKKE
Timeplan uke 50
TID
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
08.30-09.15
1. time
Norsk
Naturfag
Engelsk
Matte
Mat og helse
2. time
09.25-10.10
Musikk
Samfunnsfag
Musikk
Matte
Mat og helse
Tekstil
3. time
10.20-11.00
Engelsk
Samfunnsfag
Norsk
Samfunnsfag
Mat og helse
Tekstil
4. time
11.45-12.30
Matte
Mat og helse
Sløyd
Norsk
Norsk
Matte
5. time
12.40-13.25
RLE
Mat og helse
Sløyd
RLE
Tegning
Målprøve
6. time
13.30-14.15
«Åpen tid»
Mat og helse
Fysisk
aktivitet
Gym
7. time
14.15-15.00
Gym
Engelsk:
TB: Alle leser s. 76-77, Skrivelekse: skriv et biografisk dikt om en kjent person eller en venn.
Gloser:
Step 1:
Feeling = føle/følelse
Neither = heller ikke
Either = heller
Hardly = nesten ikke
Holiday = ferie
Wait = vente
Step 2:
Rule = regel
Flu = influensa
Instead = i stedet
Board = tavle
Reason =
grunn/årsak
Change = bytte
Wander = vandre
Guinea pig =
marsvin
Step 3:
Ought to = burde
Key = nøkkel
Nag = klage/mase
Fairy tale = eventyr
Iron = jern
Wicked = slem eller ond,
slang: super-kul
Kind = snill
Clever = smart