Uke 48 AUGLEND SKOLE UKEPLAN FOR 7. TRINN

Transcription

Uke 48 AUGLEND SKOLE UKEPLAN FOR 7. TRINN
Uke 48
AUGLEND SKOLE
UKEPLAN FOR 7. TRINN
ZERO-MÅL: Jeg respekterer andres eiendeler
FAG/emne
KOMPETANSEMÅL
MATEMATIKK
Divisjon med flersifra tall og desimaltall
NORSK
Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av
ulike setningskonstruksjoner.
ENGELSK:
Bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale,
intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike
setningstyper.
KRLE
K&H
Naturfag
Samfunnsfag
Svømming/GYM
Hinduisme og buddhisme
Kunsthistorie, dukketeater og sløyd
Jorda og verdensrommet
Asia
SE OVERSIKT OVER GYM/SVØM. Ligger på hjemmesiden
og alle har fått en med hjem.
Leseprosjekt «Fra bok til film»
Musikk






Jeg kan dividere flersifra tall med ensifra tall.
Jeg kan dividere flersifra tall med flersifra tall.
Jeg kan dividere med desimaltall.
Kjenne til ulike eiendomsord, og kunne bruke dem i egne setninger
Kjenne til subjunksjoner, og bruke dem i egen setninger
Vite hva som kjennetegner adverb, og kunne bruke dem i egne setninger
 Lære om moderne litteratur.
 Kunne lytte til, lese og skrive biografiske og selvbiografiske tekster.
 Kunne skrive setninger og paragrafer.
 Kunne ha en muntlig presentasjon om en kjent person.
 Kunne grammatikkregler for adjektiv og adverb.
 Lære 5 uregelrette verb i uka
Uke 48 Lekser til:
TIRSDAG 24.11
Norsk:
Gjør kopiark om eiendomsord. Skriv
på arket.
Matte:
Gro og Linda: Oppgaver på eget
ark. Gjør alle a – oppgavene i
skriveboka.
Ane og Hilde/Ronny: oppgave
3.36 og 3.37 side i 54 oppgavebok.
Ukelekse i Samfunnsfag:
Gå inn på It`s learning og svar på
spørsmålene. Trenger du hjelp til å
svare på spørsmålene se på
lenkene inne i samfunnsfag-mappa.
Link til It`s learning finner du på
trinnets hjemmeside.
Naturfag:
Øv til naturfagsprøven på onsdag.
ONSDAG 25.11
Matte:
Gro og Linda: Oppgavebok s. 50
oppgave 3.16.
Ane og Hilde/Ronny: oppgave 3.39
og 3.40 s. 54 i oppgavebok.
English:
Step 1: Read p.79-80 in TB.
Do activity p.80. Do exercise nr.103 in
WB.
Step 2:
-Read p.110-113 in Textbook.
-Ex.136 p.76-77 in Workbook.
Step 3:
-Read p.114-115 in Textbook.
-Kopioriginal 16 Chapter 3 (kopi fra
lærerveiledningen)
Step 2 and 3:
Øv på ukens uregelrette verb:
Sleep, smell, speak, spend, spread
TORSDAG 26.11
Fredag 27.11
Norsk:
Gjør ark om subjunksjoner.
Norsk:
Gjør ark om adverb.
Les 20 min.i egen bok.
Matte:
Gro og Linda: Grunnbok s. 79. Gjør a
og b på oppgave 3.26, 3.27, 3.28 og
3.29.
Ane og Hilde: oppgave 3.51, 3.52 og
3.53 side 56 i oppgavebok.
Ronny: Oppgave 3.43, 3.44 og 3.47 (a
og b) side 55. I disse oppgavene må du
både multiplisere og dividere.
Jentene skal ta HPV- vaksine
på fredag.
Ukens grubleoppgave:
Jakob og Sara jobber i samme bedrift.
Til sammen tjener de 54.400 kroner i
måneden. Sara tjener 1800 kroner mer
enn Jakob.
Hvor mye tjener hver av dem?
Naturfag:
Kapittelprøve om sansene
s:138 – 155
Beskjeder:
 Jentene skal ta HPV-vaksine på fredag.
 Vi starter opp med elevundersøkelse denne uken.
 På fredag sist uke hadde vi besøk av Uteseksjonen. De prata om nettvett og problematikken rundt å henge på Brakk. De oppfordrer foreldre til å
følge med på barnas ulike kontoer, for å unngå negativ oppførsel. Vi kommer til å ha et foreldremøte med Uteseksjonen etter jul.