UKEPLAN FOR 5B, UKE 1

Comments

Transcription

UKEPLAN FOR 5B, UKE 1
UKEPLAN FOR 5B, UKE 1
Tirsdag
03.01
Onsdag
04.01
Torsdag
05.01
Gym
Musikk
Edvard Grieg i sang,
dans og drama
Matematikk, stasj.
Divisjon av positive
tall
Felles ”kick-off”
til litteraturuka ii
aulaen for
mellomtrinnet
Naturfag: Kroppen vår
Pust og pes☺
Norsk:
Anne Frank
Samf
Norsk:
Låner og leser
boka vår: Anne
Franks dagbok +
en mattenøtt eller
to
Norsk:
K og H
Fremføring av
fagteksten
K og H
Vi er ferdige med
bokstøtten og skal
begynne på nytt
prosjekt☺
Pust og pes☺
Fredag
06.01
Linking mot
naturfagemnet☺
Bli kjent med
fylket ditt
Kort innføring i
powerpoint: lysbilder,
skrifttyper, hva
fungerer for
publikum..?
Samf
Bli kjent med
fylket ditt
Have a nice
weekend☺
INFORMASJON:
•
•
•
•
•
•
GODT NYTTÅR!!
Omvendt julekalender ga kroner 1400 fra 5b til fattigskolen, tusen takk!
Tusen takk for godteriene Kristine og jeg fikk fra klassen, siste skoledag!
Siste skoleuke gikk vel fort og resultatene fra de nasjonale prøvene i matte gikk i
glemmeboken, men de kommer denne uken – jeg lover☺
Telefonnummer oversikten kommer også denne uken☺
LESEPROSJEKT: Første uken i januar har Nylund skole leseprosjekt der hele skolen leser og
koser seg. Det er valgt ut ulike bøker til ulike alderstrinn, og en håper med dette prosjektet
at alle elevene i løpet av skoleårene her møter et bredt utvalg av kjente forfattere og bøker.
Elevene på 5. trinn skal i løpet av denne og neste uke jobbe med Anne Franks dagbok på ulike
måter: Gjennom høytlesing, ved å lese og samtale i grupper om boka, ved å se filmen og
dramatisere utdrag fra boka. Vi gleder oss til en spennende uke sammen.
Ønsker alle en fin uke Hilsen Grethe Gjertson
☺☺☺☺☺☺☺☺
[email protected]
Tlf. Nylund: 51 91 72 00
Grethe : 47646353
Fag
Mål
Arbeid
Ferdig til
Lese i bøkene, oversette og samtale med en
voksen om uttale, nye ord og bilder.
Hver dag
Engelsk
- Jeg kan fortelle fra
boka jeg har lest, på
engelsk
Norsk
LESEPROSJEKT :
•
•
DIKTAT:
Skriv diktaten fint i finskriftboka.
Øv godt på hvordan ordene skrives
Onsdag
Øv på diktaten – på fredag sjekker vi om den
sitter som men kule☺
Hver dag
Tema fremover er: Anne Frank
Jeg kan si hvem
Anne Frank var,
hvor og når hun
levde.
Jeg kan
forklare
hvorfor hun er
blitt så kjent.
•
Les minst 20 minutt i boken din.
(Gruppen blir enig om hvor langt
dere skal lese)
Hver dag.
•
Øv på utenatarket
Hver dag
Jobb minst 30 minutter i
oppgavebanken.
LAG OVERSKRIFT MED DATO
Hver dag
Øv på det i rammen på utenatarket.
Hver dag
Matte
Jeg kan den lille
gangetabellen
Jeg kan divisjonsterminologien☺ Dvs:
”dividend delt på divisor
er lik kvotient”.
Jeg kan dividere et
flersifret tall på et
ensifret.
•
Bruk noen minutter av matteleksen til å
øve på gangetabellen. Øvings oppgaver
på matematikk.org (gangetesteren),
eller gruble.net (matematikk, ganging)
Naturfag:
Samfunnsfag:
Jeg kan forklare hva som skjer når
jeg puster.
Jeg kan minst 5 fakta om et tildelt fylke.
Jeg vet hvordan fylkesvåpenet til dette
fylket ser ut.
Jeg kan notere dette ned på dataen, kan
hende på power point…?
GODT NYTTÅR
DIVISJON MED DEKADISKE
ENHETER
Dekadisk enhet : Tall som består av et 1-tall
etterfulgt av ulikt antall 0èr
Eks. : 10,100,1000,10000….
50 :10=5
500:10= 50
Når vi dividerer med en dekadisk enhet tar vi
bort like mange nuller som det er i den
dekadiske enheten
56,7 :10 =5,67
56,7:100=0,567
56,7:1000= 0,0567
Når dividerer et desimaltall med en dekadisk
enhet, flytter vi desimaltegnet like mange
plasser til venstre(frem) som det er nuller i den
dekadiske enheten.
SYNONYMER er ord som betyr det
samme eller nesten det samme.
Eks. Irritert og oppgitt er ord som betyr
nesten det samme, og derfor synonymer.
ANTONYMER er ord som betyr det
motsatte
Eks. Liten og stor, trøtt og våken er
antonymer.
DIVISJON
Å dele er det samme som å dividere.
Å dividere er også det samme som
gjentatt subtraksjon
20:5=4
Dividend :divisor = kvotient
Nye ord og begreper:
Lungeblære= bitte små
luftfylte blærer som lungene
er bygd opp av.
ENGELSK
Engelsk diktat ( skal læres
utenat- vi har diktaten
fredag)
This is a book about animals.
I like all animals but I like
rabbits best. I can see a
parrot and an elephant. My
mother is a vet. I want to be
a vet too.