Skal kunne forskjellen mellom tall og siffer: 1. Forklar

Comments

Transcription

Skal kunne forskjellen mellom tall og siffer: 1. Forklar
7. klasse
Velg to deloppgaver på hver oppgave. Gjør alle oppgaver uten deloppgaver.
Skal kunne forskjellen mellom tall og siffer:
1. Forklar med tekst og eksempel hva som er forskjellen på tall og siffer
Skal kunne lese og skrive tall med sju eller færre siffer:
2. Skriv som tall:
a) Trehundre - og - åttifem
b) Tjuesju
c) Sekshundre - og - femtifire
d) Trettitusen - åttehundre - og - seksten e) To millioner - femhundretusen - og syttini
Skal kunne skrive et sjusifret tall som en summering av hvert siffers verdi (utvidet form)
3. Skriv på utvidet form:
Eks: 2503,2 = 2000 + 500 + 3 + 0,2
a) 58 000
b) 492
c) 39 019
d) 530 021,7
e) 28,3
4. Skriv som tall:
a) 4000 + 30 + 2 + 0,001
d) 500 + 90 + 7
b) 500 + 30 + 9
c) 20 000 + 30 + 7 + 0,5
e) 5 000 000 + 300 000 + 30 + 7
Skal kunne forklare hva desimaltall, desimaler og desimaltegn er:
5. Forklar hva boks x, y og z peker på
Skal kunne sammenligne verdien av desimaltall og plassere dem på en tallinje
6. Skriv tallene i stigende rekkefølge:
a) 1,23 1,230 1,023 1,200
b) 10,5 10,15 10,50 10,16
c) 0,003 0,005 0,04 0,0016
d) 7,6 7,2 7,8 7,0 7,18
7. Lag en passende tallinje for hver deloppgave og plasser tallene så nøyaktig du kan:
a) 1,5 2,5 0,5 5,5 6
b) 13,25 12,75 15,5 12,25 12,5
c) 0,8 0,2 0,6 1 1,2
d) 58,1 58,7 58,9 58,3 58
8. Bruk <, > eller = til å vise forholdet mellom disse tallene:
a) 1,12 og 1,100
b) 17,50 og 17,500
c) 13,15 og 13,5
1,002
9. Skriv et tall som er:
a) større enn 1,15 og mindre enn 1,5
c) større enn 5,7 og mindre enn 5,8
b) Større enn 3 og mindre enn 4
d) større enn 1,0001 og mindre enn 1,00011
Skal kunne forklare hva en dekadisk enhet er:
10. Forklar hva en dekadisk enhet er
Skal kunne hva partall, oddetall, primtall og sammensatte tall er:
11. Skriv hva som er partall og hva som er oddetall i «tallskyen»:
12. Hvor mange partall finnes mellom 12 og 44 (Ikke inkludert 12 og 44)?
13. Forklar hva et primtall er.
14. Hva er primtallene:
a) under 10
b) mellom 10 og 20
c) mellom 20 og 40
d) mellom 40 - 100
15. Finn ut om det er primtall:
a) 49
b) 63
c) 67
d) 51
e) 83
f) 19
16. Finn ut om det er primtall:
a) 33
b) 27
c) 89
d) 23
e) 15
f) 101
Frivillig utfordring:
Fullfør tallrekkene (Lykke til med disse!) :
14
53
11
45
31
1
4
9
16
27

Similar documents