Arbeidsplan 6.trinn uke 39

Transcription

Arbeidsplan 6.trinn uke 39
Vågsbygd skole,
avd, Augland
Vågsbygdveien 50
4621 Kristiansand
Tlf: 38018950
Faks: 38018960
Uke
Ukeplan for 6 trinn
39
[email protected] – tlf. 98886182
[email protected] – tlf. 92403487
[email protected] – tlf. 48287509
www.minskole.no/vagsbygd
6.trinns base tlf: 38018966
21. - 25. sept
2015
Foreldrekontakter:
A [email protected]
B [email protected]
C [email protected]
Informasjon til hjemmet:
Månedsinfo
Ukeplanen leveres med underskrift fredag.
Foreldremøte
Trivselsundersøkelsen leveres ut mandag og skal tilbake onsdag. Fylles ut i
onsdag
samtale/samarbeid hjemme.
23.september
Orienteringsdag tirsdag. Alle elevene skal enten ha løyperoroentering eller
klokka
17.30 –
friorientering i Vågsbygdskauen. Det er som vanlig ikke værforbehold, så tenk
19.30
på skotøy og klær som passer. Ekstra drikke kan være en fordel. Elevene går
(se innkalling)
hjem når de har fullført løypa.
Ikke uteskole/MILL torsdag. Da blir vi hjemme på skolen og har fagdag.
Hjelpere:
6a Simone og Henrik LH
6b Julian og Linea
6c Anton og Line
Kan godt

FAG
Læringsmål
Norsk
Matematikk
Engelsk
Jeg vet hva verb, substantiv og adjektiv er.
Jeg vet hva et primtall er
Jeg kan eiendomsform. Jeg leser og forstår leseleksa.
Samfunnsfag
Natur og miljø
Sosialt
RLE
Lekse til:
Kan øve mer
Jeg vet hvem ytringsfrihet og demokrati er.
Jeg vet hva energi er. Jeg kan fortelle tre ulike former for energi.
Jeg sier godmorgen eller hei til andre elever om morgenen.
Jeg kan forklare hvorfor krig og fattigdom henger sammen
Tirsdag
Norsk.
Zeppelin språkbok. Les og
studèr side 32-33. Vær
sikker på at du kan disse
tre ordklassene!
Husk lesekort!
Matematikk
Gjør oppgave 1.90 a) i
MULTI s.26
Parallellbok: Oppgave 1.68
side 26, men gjør heller
arket fra skolen.
Du trenger fargeblyanter –
100-arket får du fra skolen.
Pass godt på det, for det
skal lamineres og vare
lenge.
Onsdag
Torsdag
Norsk
TA MED
TRIVSELSUNDERSØKELSEN Its learning-Logg på
m/Feide. Gå til 6.trinn 15/16TILBAKE, FERDIG UTFYLT.
Norsk- Ordklasser.
Matematikk
Spør om noen hjemme vet hva Engelsk:
primtall er.
Les og oversett s.20, 21 og 22
i Quest.
Fredag
Ta med
ukeprøvemappe og
ukeplanmappe!
Husk å øve til
ukeprøve. Se under
hva som er lurt å øve
på.
Øv på engelsk
Cheque – sjekk
Proper – ordentlig
Solid gold – rent gull
Yawned – gjespet
Ventured - prøvde
vouchers – gavekort
high – class problems – rikmannsproblemer
forlorn – helt fortapt
tentatively - prøvende
Øveord i norsk
substantiv – verb – adjektiv – her – der – komme – beskjed - godt
Øve på i matematikk
MULTI negative tall nivå to og tre.
Begreper
Norsk
Verb
Substantiv
Adjektiv
Ordklasser
Engelsk
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag
KRLE
Se eget ark.
Side 23 og 24 i
Quest textbook.
Primtall
Multiplisere
Kvadrat
Rektangel
Energi
Krefter
Vei
Arbeid
Ytringsfrihet
Demokrati
Massemedia
Stemmerett
Fattigdom
Bekjempe
Gjeld
Ukeoversikt
Mandag
Norsk
Gjennomgå øveord
og begreper.
Zeppelin språkbok:
s. 30-33. Oppgaver
s. 34.
Engelsk
Gjennomgåelse av
leseleksa.
Quest s.20, 21 og
22. Personlig
pronomen og
eiendomsform.
Tirsdag
De to første timene går
som normalt.
Matematikk
Om negative tall på
MULTI – på nett
Onsdag
GYM
Utegym hvis det blir
godt vær.
Husk gymtøy og ting til
dusjen.
Norsk
Zeppelin språkbok.
Repetere ordklassene.
Oppgaver s. 34
Norsk
Zeppelin språkbok.
Repetere ordklassene.
Oppgaver s. 34
Vi spiser før vi drar, ca
10.15 – og sjekker kartet.
Matematikk:
Vi jobber videre med
primtall på 100arket og
med negative tall
Matematikk
Gå gjennom leksa
+ om primtall
Samfunnsfag.
Vi jobber med side
25. Oppgaveark.
Torsdag
Fredag
ARBEIDSPROGRAM Hele trinnet i
trapperommet
TV2 SKOLE
Norsk
Matte
Tryggring
Engelsk
klassevis
Naturfag
Samfunnsfag
Uketest
Fargegrupper=
6-deling i fem uker
– uke 5:
Tegning
Musikk
Sløyd
Leire
Tekstil
Mat og helse
SLUTTER 13.15
SLUTTER 13.15
ORIENTERINGSDAG
For hele mellomtrinnet
Data
Mailadresse.
Samskriving.
Kle deg etter været.
Musikk
Musikkleker.
Sang
Naturfag
Lese og jobbe med s
24-29 i Gaia.
KRLE
Vi lærer om
fattigdom og rikdom,
og gjør oppgaver om
dette.
SLUTTER 14.15
SLUTTER 14.15
Hilsen hele gjengen av lærere, fagarbeidere og assistenter på 6.trinnHelene, Cecilie, Anne Kjerstin, Gro Anita, Christine, Kathrine, Vanja, Kristin, Torleiv, Gro og Anita.
Tilbakemelding hjem/skole (etter behov)
Underskrift elev: ……………………………………
Underskrift foresatt: ………………………… Dato /