Ukeplan for 5 trinn

Transcription

Ukeplan for 5 trinn
Vågsbygd skole,
avd, Augland
Vågsbygdveien 50
4621 Kristiansand
Tlf: 38018950
Faks: 38018960
Uke
Ukeplan for 5 trinn
[email protected] – tlf. 98886182
[email protected] – tlf. 41145952
[email protected] – tlf. 97027393
www.minskole.no/vagsbygd
6
Foreldrekontakter:
A [email protected]
B [email protected]
C [email protected]
5.trinns base tlf: 38018965
2. feb. – 6. feb.
2015
Informasjon til hjemmet:
Denne månedens

Ingen uteskole til torsdag.
skole/hjem aktiviteter:

Som tillegg i matematikk anbefales nettsidene til Multi med oppgaver som er både gøye
og lærerike. NYTT kapittel om brøk!

Minner igjen om INNESKO og klær etter vær!
Hjelpere
5a Tuva og Henrik LH
5b Julian og Theodor
5c Line og Fiola
FAG
Læringsmål
Norsk
Matematikk
Jeg vet om ulike måter og presentere et arbeid på.
Jeg kan lage en plakat for en konsert, utstilling o.l.
Jeg vet hva en brøk er, og kan tegne en brøk på ulike måter.
Engelsk
Jeg leser høyt og øver godt på leseleksa. Jeg kan glosene.
Samfunnsfag
Jeg kjenner til noen av de greske gudene.
Jeg vet hvor de første olympiske leker ble holdt.
Jeg kan forklare hvordan en magnet virker.
Natur og miljø
Sosialt
Kan godt

Kan øve
mer
Bruk lav stemme når du snakker i ganga, trappa eller garderoben.
Vi øver fortsatt på utmarsjen.
Lekse til:
Tirsdag
Onsdag
Norsk
Språkboka
Les side 98/99 – «Utstilling»
Les 3 ganger.
Norsk
Språkboka
Les side 100/101 –
«Foredrag» . Les 3 ganger.
Torsdag
Norsk
Språkboka
Les side 102/103 – «Publikum»
Les 3 ganger.
Ukeoppgave – Lag en plakat.
Det kan være for en konsert, fotballkamp, utstilling, cirkus eller en reklame for et eller annet.
Du kan lage den på data, eller skrive/tegne for hånd.
Plakatstørrelse: A4 eller A3. Ark får du på skolen hvis du trenger.
Å lage plakat
Engelsk
Les s. 80 – 81 i Quest 5.
Oversett s.80.
After reading, nederst på side 82,
danner grunnlag for samtale.
Matem
Multi s.38, oppgave 6.8 og 6.9
Engelsk
Les høyt tre ganger, s.82 i
Quest 5. Øv på glosene.
Matem
Multi s.38, oppgave 6.10 og
6.11
HUSK Å ØVE PÅ ØVEARKET!
-Stor overskrift
-Skriv kort og pent
-Tegning eller foto
-Bruk farger
-Ryddig/god oversikt
----------------------------Se eks. «Cirkus
Merano» s. 95 i
Språkboka
Fredag
Norsk
Les godt på
øvearket.
NÅR du øver skal du
skrive øveordene i
norsk, og glosene i
engelsk.
Øvearket er en
forberedelse til
ukeprøven.
UKEPRØVE
Øveord i norsk
M odig, viktig, riktig, alvorlig, deilig, farlig, giftig, dyktig, elendig, dårlig.
Øveord i engelsk
1. narrator – forteller 2. starving – kjempesulten 3. waiter – kelner
4. to hurry – å skynde seg 5. thirsty – tørst 6. polite – høflig 7. rude – uhøflig
8. to order – å bestille 9. tasty – smakfull 10. steak – biff 11. kidney – nyre
12. for ages – på evigheter 13. enjoy – nyte 14. excuse me – unnskyld 15. bill – regning
Øve på i matematikk
Sjokolade og pizza er lett å dele i brøkdeler. Prøv selv. F.eks.
Begreper
Norsk
Presentasjon
Plakat
Hefte
Foredrag
Utstilling
Layout
Engelsk
Highlands
=
nord i Skottland
Ukeoversikt
Mandag
Norsk
Zeppelin –
språkbok
s. 90 - 97
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag
RLE
Brøk
Brøkstrek
Magnetisme
Magnet
Pol
Egenskap
Frastøte
Tiltrekke
Greske guder
Zevs
Athene
Afrodite
Apollon
Poseidon
Hades
Olympia
Bønn
Hyklere
Disippel
Disiplene
Den gylne regel
Sinai
Teller
Nevner
Tirsdag
.Norsk
Onsdag
Norsk
Data:
Torsdag
Fredag
Fellessamling.
Zeppelin - språkbok
s. 90 – 97.
Zeppelin - språkbok
s. 90 – 97.
Creaza – fortsette på
tegneserie
Tryggring
Engelsk
Musikk:
Vi danser.
Gjennomgåelse av
leksa, Quest 5 s.80,
81 og 82.
Høre i leseleksa,
side 80 - 82 i Quest 5.
Digitale elevoppgaver.
Oppgaver i WB.
Matem
Samfunnsfag
Engelsk
Natur og miljø:
Gaia s. 78-85
Samfunnsfag
Gaia s. 86 – 89.
RLE:
Gjennomgå leksa
Brøk s.34 - 41
Gaia s. 86 – 89.
Øveark
Ukeprøve
Fargegrupper.
Ny gruppe
Kristendommen. S. 88
– 92 i Vivo.
INGEN UTESKOLE
Innegym:
Ta med gymtøy.
Samfunnsfag
Gaia s. 86 – 89.
Matem
Prøveside til kapittelet
Creaza – fortsette på s.34 - 41
tegneserie
Data:
Om brøk på ark
Du kan begynne å
øve på øvearket.
Data:
Musikk:
Vi lytter.
Instrumentquiz.
Matem
Creaza – fortsette på
tegneserie.
Norsk
Zeppelin - språkbok
s. 90 – 97.
Engelsk
Quest 5, s. 77 – 79.
Woorkbook.
Musikk:
Vi danser.
Tilbakemelding hjem/skole (etter behov)
Underskrift elev: ……………………………………
Underskrift foresatt: ………………………… Dato /