Ukeplan for 5 trinn

Transcription

Ukeplan for 5 trinn
Vågsbygd skole,
avd, Augland
Vågsbygdveien 50
4621 Kristiansand
Tlf: 38018950
Faks: 38018960
Uke
Ukeplan for 5 trinn
[email protected] – tlf. 98886182
[email protected] – tlf. 41145952
[email protected] – tlf. 97027393
www.minskole.no/vagsbygd
5.trinns base tlf: 38018965
Foreldrekontakter:
A [email protected]
B [email protected]
C [email protected]
02. – 06.mars
2015
Informasjon til hjemmet:

Uteskole for gruppe 1 til torsdag.

Minner igjen om INNESKO og klær etter vær!
Klær må navnes – ellers så kastes det etter hvert.

Tusen takk for filmkveldene som ble arrangert i de tre hjem. Bare gode
tilbakemeldinger fra elevene!

T2 = kartleggingsundersøkelsen. Elevene tar sin undersøkelse her på skolen til onsdag.
Dere foreldre tar undersøkelsen på denne lenka: http://www.analyzethis.no/v3/lp
Se eget ark for brukernavn for undersøkelsen.
Hjelpere
5a Moheimen og Ellinor
5b Ida og Lasse
Læringsmål
Norsk
Matematikk
Jeg leser norske folkeeventyr.
Jeg kan fortelle et eventyr.
Jeg kan legge sammen og trekke fra brøker
Engelsk
Jeg leser høyt og øver godt på leseleksa. Jeg kan glosene.
Samfunnsfag
Jeg vet hva det greske ordet filosof betyr.
Jeg vet litt om de greske filosofene: Sokrates, Platon og Aristoteles.
Jeg kan forklare hva et kompass og navigering er .
Sosialt
Månedsinfo
T2 – undersøkelsen
Mammakveld
(info kommer)
5c Amin og Tomas
FAG
Natur og miljø
10
Kan godt

Kan øve
mer
Bruk lav stemme når du snakker i ganga, trappa eller garderoben.
Vi øver fortsatt på utmarsjen.
Lekse til:
Tirsdag
Norsk
Leseboka
-EventyrStuder tegningene side 94
og 96
Les side 95.
Engelsk
Les høyt 3 ganger på side
92 og 93 i TB.
La en voksen høre på en av
gangene.
Onsdag
Norsk
Leseboka
-EventyrLes side 96 og 97.
Engelsk
Les s. 94 i TB. Les 3x.
La en voksen høre på en
av gangene.
Øv på glosene.
Torsdag
Norsk
Finn et norsk folkeeventyr.
Du har sikkert ei eventyrbok hjemme - eller du kan
finne et eventyr på biblioteket eller søke på internett.
a) Skriv nøkkelord mens du leser.
b) Bruk nøkkelordene – lær eventyret.
c) Øv deg på å fremføre (fortelle) eventyret for
de andre i gruppa.
d) Fremføring – tirsdag 10. mars.
Uteskole for gruppe 1.
Inneskole for gruppe 2.
Oversett 1. avsnitt av leksa. Matem
After reading, nederst på
Multi s.55, oppgave 6.66 Øv på øvearket!
side 95, danner grunnlag for P-bok s. 55 oppg. 6.57
samtale.
Matem
Multi s.54, oppgave 6.63
P-boka s.54, oppg. 6.55
Fredag
LES ØVEARKET.
NÅR du øver skal du
skrive øveordene i
norsk, og glosene i
engelsk.
Øvearket er en
forberedelse til
ukeprøven.
UKEPRØVE
Øveord i norsk
brygge, hytte, grønne, sykkel, buss, rømme, dykke, svømme, vinne, stille
Øveord i engelsk
1. giant – kjempe 2. to prove – å bevise 3. huge – kjempestor
4. to boast – å skryte 5. to get angry – å bli sint 6. path – sti
7. bathtub – badekar 8. thump – dunk 9. pounding – hamre 10. to roar – å brøle
11. iron – jern 12. chewed – tygget 13. fir tree – grantre 14. spear – spyd
15. shield – skjold 16. cradle – vugge 17. terrified – vettskremt
Øve på i matematikk
Tenk over hva du ville tegne når du tenker ordet brøk.
Begreper
Norsk
Ubestemt form
Bestemt form
Entall
Flertall
Norske
folkeeventyr.
Ukeoversikt
Mandag
Norsk
Zeppelin –
språkbok
s. 110 - 113
Zeppelin lesebok
S 94 - 97
Engelsk
Finn MacCool:
a Giant from
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag
RLE
Brøk
Tallinje
Legge sammen
Trekke fra
Elektromagnet
Navigsjonsinstrumenter
Magnetfelt
Nordlys
Filosof
Sokrates
Platon
Aristoteles
Ritualer
Dåp
Symbol
Nattverd
Konfirmasjon
Begravelse
Pårørende
Northern Ireland
Tirsdag
.Norsk
Zeppelin – språkbok
s. 110 - 113
Zeppelin lesebok
S 94 - 97
Onsdag
Norsk
Musikk:
Zeppelin – språkbok
s. 110 - 113
Vi danser.
Samfunnsfag
Engelsk
Engelsk
Gjennomgåelse av leksa,
Quest 5 s.92 - 94.
Matem
Gjennomgå leksa
(6.47/48) +
brøk s.51 - 55
Samfunnsfag
Gaia s. 90 og 91.
Data:
Regneark på IKT for
elever
Musikk:
Vi danser.
Høre i leseleksa,
side 92 - 94 i Quest 5.
Digitale elevoppgaver.
Oppgaver i WB.
Torsdag
Elevene skal ta T2 og Data:
går derfor til og fra
Regneark på IKT for
undervisningstimer. elever
Zeppelin lesebok
S 94 - 97
Gaia s. 90 og 91.
Fredag
Fellessamling.
Tryggring
Tema trygghet
Øveark
Fargegrupper.
Natur og miljø:
Gaia s.86-95
Samfunnsfag
Gaia s. 90 og 91.
RLE:
Matem
Kristendommen.
s. 92 – 95 i Vivo.
Uteskole gruppe 1
Inneskole gruppe 2
Lesevenner gruppe 2
Multi s.51 - 55
Innegym:
Data:
Ta med gymtøy.
Regneark på IKT for
elever
Musikk:
Vi danser.
Onsdag ettermiddag
begynner du å øve på
øvearket.
Tilbakemelding hjem/skole (etter behov)
Underskrift elev: ……………………………………
Underskrift foresatt: ………………………… Dato /