Uke 43 - Tryggheim Forus

Transcription

Uke 43 - Tryggheim Forus
Viktig informasjon
Det nærmer seg tid for
utviklingssamtaler. Dette blir i uke
45. Innkalling kommer.
Kontakt: Ta gjerne kontakt med oss
om dere lurer på noe, eller har
beskjeder. 2. trinn sitt
telefonnummer: 404 36 977
Mailadresser:
[email protected]
(kontaktlærer)
[email protected]
(kontaktlærer)
[email protected]
forus.no
(SFO)
Ukens Bibelvers:
Og Guds fred, som overgår all forstand, skal
bevare deres hjerter og tanker i Kristus
Jesus.
Filipperne 4, 7
Ordenselever:
Salome og Leo
UTESKOLE
Det begynner å bli kaldere. Husk gode
varme klær til uteskole. Lue og
votter/hansker må være med.
2. trinn
Uke 43
Mål og tema for fag:
FAG
TEMA
FAG
TEMA
Norsk
Jeg har leseflyt når jeg leser.
Jeg bruker stavskrift og plasserer
bokstavene rett i bokstavhuset.
Natur/samfunn
Eventyr, sagn, overtro og myter.
Eventyr
Matematikk
Jeg kan ta en
spørreundersøkelse i klassen.
Kristendom
Josef
Sosialt
Engelsk
«My family and my home».
Snakk fint til og om hverandre.
Lekser:
FAG
Norsk leselekse
TIRSDAG
Les s. 36-37 i
Zeppelin lesebok 3
ganger.
Bruk BO
FREDAG
Les 15 min i
småboka. Sitt
sammen med en
voksen.
Les 15 min i
småboka. Sitt
sammen med en
voksen.
Fyll ut skjema og
returner til skolen.
Nytt kapittel
I løpet av uken skal du
begynner på tirsdag
gjøre side 32 og 33.
om lengdemåling.
Gjør oppgaveark i
permen. Øv på
ordene.
Engelsk
Annet
Les s. 38-39 i Zeppelin
lesebok 3 ganger.
Bruk BO.
TORSDAG
Skriv inn de fire orda i
skriveboka di.
Norsk skrivelekse
Matematikk
ONSDAG
På onsdag er det
leksehjelp fra
13.00-14.00.