Mål i norsk: Jeg kan lese og skrive spørreord med stum h. Jeg kan

Comments

Transcription

Mål i norsk: Jeg kan lese og skrive spørreord med stum h. Jeg kan
Mål i norsk: Jeg kan lese og skrive
spørreord med stum h.
Jeg kan skrive øveordene og diktaten riktig.
Mål i matematikk: Jeg kan telle opp til 100
og ned igjen med 1 om gangen.
Jeg kan plassere tall på en tallinje.
Mål i engelsk: Jeg kan spørre på engelsk om hva
læringsvennen min har på seg. Jeg kan ordene:
trousers, jacket, jumper, scarf, dress, t-shirt,
cap, hat, socks, shoes.
Sosialt mål: Jeg kan be om unnskyldning når jeg
har sagt eller gjort noe dumt.
Lekser til
Norsk:
Zeppelin
lesebok
Norsk
skrivelekse:
Tirsdag
Les s.30 i Zeppelin
lesebok minst 3
ganger.
Bruk øveorda og
skriv tre
spørresetninger i
skriveboka di.
Onsdag
Les s. 31 i
Zeppelin lesebok
minst 3 ganger.
Bruk øveorda og
skriv tre
spørresetninger i
skriveboka di.
Torsdag
Les i småboka di.
Fredag
Les i småboka di.
Skriv tittel og
forfatter på
småboka di. Skriv
to setn. om hva
boka handler om.
Øv på å skrive
diktat og øveord
riktig. Bruk
skriveboka di
Diktat og
øveord til
fredag:
Matematikk:
Multi
oppgavebok
HUSK!
Øv på diktat og
øveord hver dag.
Øv på diktat og
øveord hver dag.
Øv på diktat og
øveord hver dag.
Du skal kunne
skrive diktat og
øveord riktig.
Multi s. 45
Multi s. 46
Multi s. 47
Underskrift:
Hurra, jeg
klarer mer!
Svømmetøy og
Gymtøy
svømmebriller.
Ukeslutt
Les i selvvalgt bok hver dag.
Gå inn på linken, og gjør oppgaver på nett.
Øveord:
hva, hvem, hvordan, hvilken, hvorfor
Diktat:
Hvordan ser en blekksprut ut?
På skolen
Norsk:
Matematikk:
Engelsk:
Spørreord med stum h. Zeppelin lesebok s. 30 og 31. Arb.bok s. 28 og 29.
Vi leser av og plasserer tall på snorer, tallinjer og målbånd. Multi s. 94 -101
Clothes. What are you wearing? I am wearing… Vi snakker engelsk sammen.
Informasjon:
Utviklingssamtaler
- Da har jeg satt opp ny tid for utviklingssamtaler i uke 49. Se eget skriv
denne uka. Håper tidene passer og at dere gir meg beskjed dersom dere
bytter innbyrdes.
Foreldreundersøkelse
- Forrige uke fikk dere foreldreundersøkelsen hjem. Husk å levere
undersøkelsen tilbake til skolen inne fristen. På forhånd takk!
Vaksinering
- På onsdag er det klart for vaksinering av 2. klassingene. Se skriv dere
har fått hjem angående dette.
Fellessamling
- Elevene i 2. og 3. klasse skal delta i fellessamlingen på fredag. I den
forbindelse må de øve på sanger og vers som de skal fremføre.
Julemøte
- Det blir julemøte for Soma skole 10. desember. Sett av datoen nå.
Kontaktlærertime
Jeg har kontaktlærertime tirsdag kl. 09.30 – 10-30. Jeg nås på tlf.: 51 33 68 60
Timeplan 2. klasse
Elevene starter kl. 08.15 hver dag. Mandag, onsdag og torsdag slutter elevene kl.
13.30. Tirsdag slutter elevene kl. 12.30. Fredag slutter elevene kl. 12.15.
Time
1
Tid
08.15
–
09.15
Mandag
Norsk
2.3.trinn
Tirsdag
Norsk
2.3.trinn
Onsdag
Norsk
2.3.trinn
Torsdag
Birkebeinerverksted
Fredag
Fellessamling
1.-7.trinn
Ukeslutt
2.3.trinn
2
09.30
–
10.30
Matematikk
2.3.trinn
Svømming
2.-4.trinn
Samf.fag
1.2.trinn
Birkebeinerverksted
Matematikk
2.3.trinn
3
11.15
–
12.15
Krle
1.2.trinn
Litteraturtime
1.- 3. kl.
Klassens time
1.-4.trinn
Engelsk
2.3.trinn
Birkebeinerverksted
Spill
1.2.trinn
4
12.30
–
13.30
Musikk
1.- 4.trinn
K&H
1.2.trinn
Birkebeinerverksted
Gå inn på linken nedenfor og finn morsomme øvingsoppgaver i
norsk lesing og skriving, matte og
engelsk:http://www.moava.org/index.php?pageID=24&page=Niv%E5+1
Hilsen Liv Aasland, [email protected]