Ukeplan for 4.trinn UKE: 35 Tema: Saltvern,vår arbeidsplass

Comments

Transcription

Ukeplan for 4.trinn UKE: 35 Tema: Saltvern,vår arbeidsplass
Ukeplan for 4.trinn
Mandag 24.08
Norsk- Å skrive replikker
Zeppelin s. 9-10
MatematikkKoordinatsystemet
Multi s. 8-9
Bibliotek
KRLE- 4A og 4B
Historien om Samuel- Broene
side 7-9
UKE: 35
Tirsdag 25.08
Tema: Saltvern, vår arbeidsplass
Onsdag 26.08
Norsk- Zeppelin s. 13-14
Norsk- Zeppelin s. 9-10
Matematikk- Multi s. 11-12
Engelsk 4A- The alphabet
song – spelling game
KRLE: 4C- Historien om
Samuel - Broene side 7-9
Matematikk- Historien om
koordinatsystemet
Multi Spill s. 13
Norsk- Zeppelin s. 11-12
Musikk-4A – repetisjon
samspill
Matematikk – Prøve
Multi s. 14
KRLE- Saul blir valgt til
konge- Broene side 11-12
Data- Statsistikk og
koordinatsystem
Fredag 28.08
NaSaMi- Plantene gjennom
året
Engelsk – The alphabet,
word maps, bingo
Ukeslutt-
K&H- 4B
Utegym - Langball
NaSaMi-4B Plantene
gjennom året
Svømming -4C
Ferdig kl: 13.30
Leselekse:
Zeppelin lesebok s. 8
Skriv replikkene i teksten
Ferdig kl.12.30
Leselekse:
Zeppelin lesebok s. 9
Skriv replikkene i teksten.
Ferdig kl.13.30
Leselekse: Leseark i mappa
Matematikk: Multi s. 10
Ukelekse engelsk: Practice the
alphabet - Textbook page 6-7
Engelsk 4B og 4C - The
alphabet song – spelling game
Torsdag 27.08
NaSaMi- 4C Plantene
gjennom året
Matematikk: Gjør øveside 1
eller 2, s. 15 eller 16 i Multi.
Ferdig kl.14.15
Leselekse: Øv på å lese høyt
replikkene du har skrevet i
taleboblene på arket «Hva sier
eleven?»
Ferdig kl.13.30
Ha ei super helgJ
Engelsk: Workbook page 3
Øveord, gloser, info og ukas
mål
på baksiden av ukeplanen
Mål
Øveord:
Norsk: Kunne skrive dialoger og bruke kolon.
Matematikk: Kunne plassere i rutenett og plassere i riktig rute.
Engelsk: Lære det engelske alfabetet, bokstavnavn og språklyder.
KRLE: Kunne gjengi fortellingen om Samuel i tempelet og Saul blir konge.
Naturfag: Kjenne til hvordan frøene i en plante sprer seg.
Sosiale mål: Være hjelpsom og hyggelig med fadderungene.
Gang
Sprang
Løgn
Ingen
lenge
Info:
Foreldremøte blir 3.september kl.18.00. Nærmere info kommer.
I år skal eleven dusje etter gymmen og må ha med håndduk og såpe til disse timene.
De to første ukene blir det utegym.
Telefon teamrom 4.trinn: 755 56714
Sjekk ranselen hver dag og legg bind på nye bøker.
Klasse 4C begynner med svømming på onsdag denne uka.
Nye lærere og assistenter på trinnet: Kamilla, Karin Belsheim, Anders Hansen
Gloser:
Question- spørsmål
Train- tog
Umbrella- paraply
Yellow- gul
Monkey- ape

Similar documents