Ukeplan for 4.trinn UKE: 34 Tema: Saltvern, vår

Transcription

Ukeplan for 4.trinn UKE: 34 Tema: Saltvern, vår
Ukeplan for 4.trinn
Mandag 17.08
UKE: 34
Tirsdag 18.08
Velkommen til nytt skoleår!
Skolens ordensreglement
Generalprøve
Engelsk - Everyday practice
Vi synger for 1. klassingene
Onsdag 19.08
Saltvernhendene
Quest textbook p. 4-5
Time, numbers, order,
weekdays, month and season
Quest workbook p. 2
Matematikk –
Koordinatsystemet
Multi 4a s. 3 og 4
sommerferien
Norsk – Substantiv
Ark om substantiv
Ferdig kl.12.30
Leselekse:
Tuba Luba 1 s. 7.
Svar på oppgavene s. 7 i
skriveboka.
Engelsk: Gjør ferdig og les s. 2
i workbook.
Info:
Foreldremøte blir 3. september kl: 18.00. Nærmere info
kommer.
I år skal ungene dusje etter gymmen og må ha med håndduk og
såpe til disse timene. De to første ukene blir det utegym.
Sjekk ranselen hver dag og legg bind på nye bøker.
Klasse 4c begynner med svømming i uke 35.
Torsdag 20.08
Uteskole med
fadderungene
Fredag 21.08
Velge elevrådsrepresentanter
Ta med drikke, vanlig
matpakke, sitteunderlag og
klær etter vær.
Naturfag – Plantene
gjennom året
Matematikk
Multi s. 5-7
Norsk –
Substantiv, sammensatte
ord og verb
Arbeidsark
Skrive og tegne fra
Ferdig kl: 13.30
Leselekse:
Tuba Luba 1 s. 5 og 6.
Svar på spørsmålene s. 6 i
skriveboka.
Tema: Skriv og tegn ferdig i
temaboka fra sommerferien.
Tema: Saltvern, vår arbeidsplass
Ferdig kl.13.30
Leselekse:
Tuba Luba 1 s. 8 og 9.
Svar på spørsmålene s. 8 i
skriveboka.
Matematikk: Gjør ferdig s. 5-7
i Multi.
Øveord:
Kjedelig
Skjønte
Kjøpt
Derfor
Hvisket
Vi lager klasseregler
Norsk –
Substantiv, sammensatte
ord og verb
Arbeidsark
Ferdig kl.14.15
Leselekse:
Tuba Luba s. 10.
Svar på oppgavene s. 10 i
skriveboka.
Engelsk – repetisjonsspill
Ukeslutt
Ferdig kl.13.30
Ha ei super helgJ
Mål
Norsk: Repetere substantiv, verb og sammensatte ord.
Matematikk: Plassere i rutenett og plassere i riktig rute.
Engelsk: Kunne spørre om hjelp på engelsk. (Can you help me,
please?)
Samfunnsfag: Kjenne til hvordan frøene i en plante sprer seg.
Sosiale mål: Være hjelpsom og hyggelig med fadderungene.

Similar documents