06 Vær og temperatur nivå 2

Transcription

06 Vær og temperatur nivå 2
PP-presentasjon 6
Vær og temperatur. Nivå 2.
Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen
Basiskunnskap 2013
1
Når det er varmt, fordamper vann.
Vann går over til vanndamp.
Den varme lufta går oppover der lufta er kaldere.
Lufta blir avkjølt, vanndamp blir til vanndråper som faller ned som snø eller regn.
Basiskunnskap 2013
2
• Når det er varmt,
fordamper mye vann.
• Vann går over til
vanndamp.
• Den varme lufta går
oppover der lufta er
kaldere.
Basiskunnskap 2013
3
• Lufta blir avkjølt
• Vanndamp blir til vanndråper som faller ned
som snø eller regn
Basiskunnskap 2013
4
snø
regn
Basiskunnskap 2013
5
• Luft som beveger seg,
kaller vi vind
• Det er varmen fra sola
som får lufta til å
bevege seg
• Når varm og kald luft
møtes, blir det vind
Basiskunnskap 2013
6
• Når det er svak vind, ser vi at bladene på
trærne beveger seg, og det blir små bølger på
sjøen
• Når det er sterk storm, kan hus og trær blåse
ned. På sjøen blir det høye bølger
Basiskunnskap 2013
7
• Vi gjennomgår oppgavene:
Basiskunnskap 2013
8
Velg det som passer best.
•
•
•
•
•
sterk storm
nedbør
vind
fordamping
svak vind
• Snø og regn
• ?
• nedbør
Basiskunnskap 2013
9
Velg det som passer best.
•
•
•
•
•
sterk storm
nedbør
vind
fordamping
svak vind
• Vann blir til vanndamp
• ?
• fordamping
Basiskunnskap 2013
10
Velg det som passer best.
•
•
•
•
•
sterk storm
nedbør
vind
fordamping
svak vind
• Luft som beveger seg
• ?
• vind
Basiskunnskap 2013
11
Velg det som passer best.
•
•
•
•
•
sterk storm
nedbør
vind
fordamping
svak vind
• Bladene beveger seg. På
sjøen er det små bølger.
• ?
• svak vind
Basiskunnskap 2013
12
Velg det som passer best.
•
•
•
•
•
sterk storm
nedbør
vind
fordamping
svak vind
• Hus og trær kan blåse
ned. På sjøen er det
høye bølger.
• ?
• sterk storm
Basiskunnskap 2013
13
Velg riktig svar.
• Hva skjer med vann når
det er varmt?
• Vanndamp blir til
vanndråper som faller
ned som nedbør.
• Vann blir til vanndamp.
• Vind
• Det blir vind.
• ?
• Vann blir til vanndamp.
Basiskunnskap 2013
14
Velg riktig svar.
• Hva skjer når varm luft
går oppover og blir
avkjølt?
• Vanndamp blir til
vanndråper som faller
ned som nedbør.
• Vann blir til vanndamp.
• Vind
• Det blir vind.
• ?
• Vanndamp blir til
vanndråper som faller
ned som nedbør.
Basiskunnskap 2013
15
Velg riktig svar.
• Hva kalles luft som
beveger seg?
• Vanndamp blir til
vanndråper som faller
ned som nedbør.
• Vann blir til vanndamp.
• Vind
• Det blir vind.
• ?
• Vind.
Basiskunnskap 2013
16
Velg riktig svar.
• Hva skjer når varm og
kald luft møtes?
• Vanndamp blir til
vanndråper som faller
ned som nedbør.
• Vann blir til vanndamp.
• Vind
• Det blir vind.
• ?
• Det blir vind.
Basiskunnskap 2013
17
Hva er det motsatte?
høye
oppover
varm
• kald
• ?
• varm
ned
sterk
små
Basiskunnskap 2013
18
• Når ............... og kald luft møtes, blir det vind.
• ?
• Når varm og kald luft møtes, blir det vind.
Basiskunnskap 2013
19
Hva er det motsatte?
høye
oppover
varm
• opp
• ?
• ned
ned
sterk
små
Basiskunnskap 2013
20
• Når varm luft blir avkjølt, blir vanndamp til
vanndråper som faller ............... som snø eller
regn.
• ?
• Når varm luft blir avkjølt, blir vanndamp til
vanndråper som faller ned som snø eller regn.
Basiskunnskap 2013
21
Hva er det motsatte?
høye
oppover
varm
• svak
• ?
• sterk
ned
sterk
små
Basiskunnskap 2013
22
• Når det er ............... storm, kan hus og trær
blåse ned.
• ?
• Når det er sterk storm, kan hus og trær blåse
ned.
Basiskunnskap 2013
23
Hva er det motsatte?
høye
oppover
varm
• store
• ?
• små
ned
sterk
små
Basiskunnskap 2013
24
• Når det er svak vind, ser vi at bladene på
trærne beveger seg, og det blir ...............
bølger på sjøen.
• ?
• Når det er svak vind, ser vi at bladene på
trærne beveger seg, og det blir små bølger på
sjøen.
Basiskunnskap 2013
25
Hva er det motsatte?
høye
oppover
varm
• lave
• ?
• høye
ned
sterk
små
Basiskunnskap 2013
26
• Når det er sterk storm, er det ............... bølger
på sjøen.
• ?
• Når det er sterk storm, er det høye bølger på
sjøen.
Basiskunnskap 2013
27
Verb, substantiv eller adjektiv?
• går
• ?
• verb
• sterk
• ?
• adjektiv
• storm
• ?
• substantiv
• stor
• ?
• adjektiv
Basiskunnskap 2013
28
Verb, substantiv eller adjektiv?
• liten
• ?
• adjektiv
• fordamper
• ?
• verb
• hus
• ?
• substantiv
• sjø
• ?
• substantiv
Basiskunnskap 2013
29
Verb, substantiv eller adjektiv?
• vind
• ?
• substantiv
• ser
• ?
• verb
• faller
• ?
• verb
• er
• ?
• verb
Basiskunnskap 2013
30
Verb, substantiv eller adjektiv?
• blir
• ?
• verb
• blad
• ?
• substantiv
• sol
• ?
• substantiv
• varm
• ?
• adjektiv
Basiskunnskap 2013
31
• Gjør skriveoppgaver (side 71–72)
• Tilleggsmateriell Perm B side 4–17
• Domino
Basiskunnskap 2013
32

Similar documents