Lekseplan for femte steget, veke 12

Comments

Transcription

Lekseplan for femte steget, veke 12
Lekseplan for femte steget, veke 12
Fag
Tema
Mål
Norsk
Verb og forteljing
Eg kan bruka verb i infinitiv, presens og
preteritum.
Matematikk
Brøk
Eg veit kva ein blandabrøk er, eg vet kva ein
uekte brøk er.
Engelsk
Time and Travel
Eg kan bruka klokkeslett og tid i setningar.
Naturfag
Kjemi er ikkje trylleri
Eg kan forklåra kva kjemi er.
Samfunnsfag
Problem og problemløysing
Eg veit litt om korleis problem kan løysast.
Fag
tysdag
onsdag
Norsk
lesing
Norsk barneblad, nr. Norsk barneblad,
2, side 10-11
nr. 3, side 16
Lesebestilling:
Løys quizen!
Strek under verb i
presens og
preteritum.
Norsk barneblad nr. 3, Yggdrasil s. 124
side 20-21
Lesebestilling:
Snakk med ein vaksen om
stoffblandingar på
kjøkkenet
Norsk
skriving
Øv på øveorda
Øv på øveorda.
Øv på øveorda.
Skriv fem
faktasetningar om
pengar (frå leseleksa)
Øv på øveorda.
torsdag
Multi s. 50 oppgave
6.29
Matematikk
Engelsk
Oversett diktaten for Glosebok:
ein vaksen og pugg Skriv og lær
den utanat.
glosene.
Hugs!
Aktivitetstime
fredag
Multi s. 52 oppgave 6.366.37
Øv på glosene.
Biblioteket på
ungdomsskulen
A New Scoop s. 77
Gym - ta med innesko!
Øveord: å drauma, å vera, å klappa, å synga, å le, å hoppa
Gloser: not = ikkje, one = ein, play = leika, red = rød, run = springa, say = seia, see = sjå, the = det/dei,
three = tre
Dictation/diktat: I go to school by bus. We travel to Stavanger by ferry. We fly to London, and we take
the train to Scotland.
Informasjon:
Utviklingssamtaler
På femte steget gjennomfører me utviklingssamtaler etter påske – i veke 16 og 17.
K&H
I gruppa til Terje lagar me mosaikkbilete av Mona Lisa. Me bruker vekeblad. Terje har nå raida
kona sine Tara og Camille-blad, og tør ikkje begynna på interiørblada hennar. Viss nokon har
vekeblad heime er det fint om elevane kunne teke med nokre til onsdag. Me treng blad med
mykje fargar.
Norsk:
Bøyningsskjema for verb
Infinitiv
Presens
Preteritum
(kan setta å foran)
(kva skjer nå?)
(kva skjedde i går)
å gå
går
gjekk
å snubla
snublar
snubla
Å falla
fell
falt
Helsing Terje, Oddrun og Erik
Mobilnummer til trinnet er 488 92 649