uke 37 - Minskole.no

Transcription

uke 37 - Minskole.no
Ukeplan for 1.klasse
uke 37, 7. – 11. september
FAG
NORSK
TEMA
Bokstaver
MÅL
Kunne små og store bokstaver
KRITERIER
Jeg kjenner igjen bokstavene iselrom, og kan si lyden
MATEMATIKK
Telling
Kunne muntlig telling opp til femti
Jeg kan muntlig telling opp til femti.
MANDAG
1.
2.
3.
TIRSDAG
ONSDAG
Norsk
Helgeprat, ukas
bokstaver o og m
Norsk
Bokstaven M,
lesekorpset, a-bok s
32, 33, leselekse
Norsk
skriveoppgave
Norsk
Bokstaven
O,
lesekorpset, a-bok s
28,29, leselekse
Norsk Stasjoner:
I pad
Lese i bok og lekse
rimspill
lage ord med
bokstav-brikker
Matematikk
Norsk bibliotek
Data
nettsted abc- safari
bokstaven o og m +
skrivetrening
Gjennomgang av
nytt kapittel
4.
Matematikk
Mandag
Lekser til i
morgen
lese: Salto s. 30, 31
Se lesebestilling
FREDAG
Musikk
Naturfag (uteskole)
Vi jobber videre med
rytme-instrumenter
Trær: Hvor mange
ulike trær kan vi
finne på tur i
skogen?
Kunst&håndverk
Matematikk
Gym (uteskole)
Tegne og fargelegge
Vi jobber med
oppgaver på ipad.
enkle figurer
Kunst&håndverk
teknikker for å
tegne enkle figurer
Stasjoner
TORSDAG
Tirsdag
lese: Salto s. 30, 31
Se lesebestilling
KRLE
Jødedommen: Vi
jobber med sentrale
historier i
Mosebøkene
Samfunnsfag
Familien - oppgaver
Utegym
Engelsk
tallene 1- 6
Med værforbehold.
Onsdag
lese: Salto s. 34,35
Se lesebestilling
Torsdag
lese: Salto s. 34,35
Se lesebestilling
Matematikk:
Matematikk:
Multi 1 oppgavebok
Multi 1 oppgavebok
s. 8-9.
s. 10-11.
Husk til i
morgen
Bibliotekbøker
Klær til været. Vi skal på
tur.
Ukelekse
Øv litt hver dag på å telle opp til femti, både forlengst og baklengst. Fint om dette jobbes med både på skolen og hjemme.
Kontaktlærer: [email protected] tlf 99049210
Ressurslærer: [email protected] tlf 91684313
Lesebestilling mandag - tirsdag
Voksen leser all teksten
Voksen leser all teksten
Voksen leser all teksten
Snakk om: Hvem er Ole? Hva Snakk om: Hva gjør moren til Yo? Hva
Snakk om: Hvem er Yo? Hva lager moren til Yo? Hva er
ser Ole på? Kan du se rosen og betyr origami? Hva får Ole og Oda?
origami? Hva slags figurer kan moren til Yo lage?
Se på og snakk om teksten: Let etter
sola? Kan rose bety noe
Se på og snakk om teksten: Voksen leser teksten høyt
O’er i teksten. Hvor mange fant du? Klapp en gang. Hvilke ord kan du finne med to like bokstaver
annet?
Se på og snakk om orda: Hvor stavelser til tre av orda. Kan du finne ord ved siden av hverandre? Les teksten 3 ganger: hvilke
ord er vanskelige? Øv ekstra godt på dem.
er o-lyden i Ole? I sol? Finn se. som rimer på rose?
Kan du finne ord som rimer på Les teksten 3 ganger, hvilke ord er
vanskelige? Øv ekstra godt på dem.
ser?
Les teksten 3 ganger.
Øv på å kjenne igjen
bokstavene vi har møtt.
Lesebestilling onsdag - torsdag
Voksen leser all teksten.
Voksen leser all teksten
Voksen leser all teksten
Snakk om: Hva gjør Mie?
Snakk om: Hva ser Emil? Hvorfor roper Snakk om: Hvorfor maser Emil? Hva betyr å somle?
Hvem er Emil?Hvem har lagt Emil? Hva er det Emil vil redde måkene Hvor er Mie og far? Hva betyr å mumle? Hva har
lim på stranda tror du?
fra? Kan redde bety noe annet? Og måke? skjedd med måkene? Hvordan skal Emil og mor redde
Se på og snakk om orda: Hvor Se på og snakk om teksten: Finn alle
måkene?
er m-lyden i Mie? I lim? I Emil? bokstavene du kan lyden til. Se på ordet Se på og snakk om teksten: Se på kom og mumle,
Se på ordene mor og ror, hva måke, kan du se det flere steder i
snakk om skrivemåte og uttale.
er likt?
teksten? Hva er likt/ulikt med dem?
Les teksten 3 ganger – hvilke ord er vanskelige? Øv
Les teksten 3 ganger.
Les teksten 3 ganger – hvilke ord er
ekstra godt på dem.
Øv på å kjenne igjen
vanskelige? Øv ekstra godt.
bokstavene vi har møtt.
Vennskapsuka: Vi har hatt en flott vennskapsuke med godt vennskap! Vi startet uka med en hyggelig
fellessamling, rektor og Øystein hadde en opptreden som Tuppen og Lillemor, det skapte god stemning :)
Vi har hatt to økter sammen med fadderne. Det er veldig hyggelig, de er omsorgsfulle og hjelpsomme mot
1.klassingene. På onsdag fikk skolen besøk av to syklende klovner med ballonger, i anledning
vennskapsuka. De underholdt barna i storefri, dette var gøy! Fredag avsluttet vi uka med en fellessamling
igjen. 1. klasse vant skoleårets☺
Lenker: Vi har lagt ut noen lenker på hjemmesiden under 1. klasse: minskole.no/fevang. Her finner dere
både norsk, matte og engelsk oppgaver.