Test i bokstavkunnskap 1.klasse

Comments

Transcription

Test i bokstavkunnskap 1.klasse
Hvilke bokstaver kjenner eleven igjen?
Sett kryss ved de bokstavene eleven kjenner til.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
Hvilke bokstaver kjenner eleven igjen?
Sett kryss ved de bokstavene eleven kjenner til.
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
æ
ø
å
Eleven skal tegne en strek mellom liten og stor bokstav.
Se eksempel.
A
M
<
<
S
<
<
< E
<
T <
<
<
O
o
R
<
<
<
I<
<
<
<
i
<
<
<
<
m
r
a
e
n
t
N
s
o
Skriv bokstaven til den første lyden i disse ordene.
Se eksempel.
e
Hvilke ord rimer med ordet som tilhører bildet til venstre.
Sett kryss over riktig bildet.