Ukeplan 5. trinn uke 12

Transcription

Ukeplan 5. trinn uke 12
Vardåsen Skole 2014/2015
Ukeplan 5. trinn uke 12
Informasjon:

Vi minner om kartleggingsundersøkelsen (FLiK). Fristen for gjennomføringen er
fredag 20.mars. Har du mistet brukernavnet, sender du en e-post til
[email protected] og oppgir elevens navn og klasse, så
får du brukernavnet som svar. Les mer info på skolens hjemmeside
Mandag 16.03
Tirsdag 17.03
Onsdag 18.03
Torsdag 19.03
Gym 5.2
Gym 5.1
Husk gymtøy!
Husk gymtøy!
Fredag 20.03
Ta med hjem: Yggdrasil, TB, gloseboka, lekseboka, oppgaveboka i matte og hjemmeruteboka.
Ukelekse:
Norsk:

Les til sammen 20 minutter hver dag i skolebok, lesebok, tegneserie eller avis.

Les diktene på side 146 og 147 i leseboka.

Gjør arket om tegnsetting. Lim arket inn i lekseboka når du er ferdig.
Matte:

Gjør oppgave 6, 7, 9,11 og 13 på side 102 og 103 i oppgaveboka. Vær nøye slik at du får
lik avstand mellom punktene når du tegner tallinjen i oppgave 11. Husk sjekklista!

Du som ikke har levert Tusen Millioner 5A - Visk ut blyantstreker og lever på skolen på
onsdag.
Engelsk:
Alle: Skriv glosene på s 97 i TB (minus Mini). Les høyt for en voksen hjemme. Gjør Activity.
Step 1: Les og oversett s 97 i TB. Lær alle glosene på norsk og disse glosene på engelsk: tall, often, face, back,
snack. Lær minst ett av versene utenat.
Step 2: Les og oversett s 97 og 98 i TB. Lær alle glosene på s 97 på norsk og engelsk.
Du finner ordliste til «Dracula» på s 166 (waggish-effect)
Step 3: Les og oversett s 99-100 i TB. Lær alle glosene på s 97 + binoculars=kikkert, yawn=gjespe
Naturfag:

Les om spennende steiner på side 138 – 141 i Yggdrasil.
Ukemålene står på baksiden av arket.
Vi har kontortid torsdager kl. 14.00-15.00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tlf. arb. rom: 38179735
mob: 48297089
mob: 95211490
mob: 91150522
mob: 93295955
Vardåsen Skole 2014/2015
Norske øveord: en bergart, et mineral, et sanseinntrykk, spennende, subtrahere.
Ukemål:
Norsk: Jeg vet at jeg kan forbedre en tekst ved å bruke sansene mine. Jeg kan skrive om det
jeg ser, hører, lukter, smaker og føler.
Matte: Jeg vet at når vi adderer og subtraherer desimaltall, må vi stille opp stykkene slik at
desimaltegnet (komma) i hvert tall kommer rett under hverandre.
Naturfag: Jeg kan forklare forskjellen på mineraler og bergarter.
Samfunnsfag: Jeg kan alle fylkene i Norge.
Engelsk: Jeg kan lese og forstå en engelsk tekst om vampyrer. Jeg kan skrive 5-10 nye
engelske ord/uttrykk.
Jeg kan bøye adjektiver som ender på -y og lange adjektiver på engelsk (TB s 89)
KRLE: Jeg vet hva en stamfar er. Jeg vet hvorfor Abraham er viktig i Kristendommen,
jødedommen og islam.
Vi har kontortid torsdager kl. 14.00-15.00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tlf. arb. rom: 38179735
mob: 48297089
mob: 95211490
mob: 91150522
mob: 93295955