Arbeidsplan uke 43

Transcription

Arbeidsplan uke 43
MATEMATIKK
BASIS: DISSE OPPGAVENE SKAL
ALLE ELEVENE GJØRE.
TRINN: 7
Mål:




FORDYPNING: DISSE
OPPGAVENE ARBEIDER DU
MED NÅR DU ER FERDIG MED
BASIS.
Tegne diagrammer både manuelt og digitalt
Lese og tolke diagrammer og vurdere hvor hensiktsmessige de er
Finne typetall, median og gjennomsnitt og vurdere dem i forhold til hverandre
Planlegge og gjennomføre en spørreundersøkelse
Kapittel 3: Statistikk
Mandag: Sektordiagram


 S. 77: Oppgave 17, 18 og 19.
 S. 82 (PC): Oppgave 27 eller 28.

 S. 78: Oppgave 20 - 23.
Tirsdag: Typetall, median, gjennomsnitt
Grunntall 7a, kap. 2 Addisjon og
subtraksjon
http://www.egrunntall.com/
Typetall:
 S. 91: Oppgave 42 og 43
 S. 92: Oppgave 44 og 45
Median:
 S. 93: Oppgave 46 - 49
Ordbanken
Statistikk
Diagram
Observasjon
Førsteakse
Andreakse
Søylediagram
Linjediagram
Kurvediagram
Sektordiagram
PÅ SKOLEN OG HJEMME:
Gjennomsnitt:
 S. 94: Oppgave 50 - 55
Torsdag: Stasjoner
_________________________________________
HJEMME TIL TORSDAG: 7 gul, rød og blå
 Gjør min. ferdig alle oppgaver på basis (se
ovenfor!).
 Lekseheftet: Du skal være ferdig med hele
lekseheftet og levere det til lærer.
 Matematikk på data:
 Krysstall/grublishefte
Norsk
TRINN: 7
Dere skal gjøre ferdig deres nivå den dagen
det står under. Dere får ikke jobbe lenger enn
det som står, men dere skal være ferdige med
alle oppgavene til neste dag.
Mål:
- lære å bøye og bruke de forskjellige ordklassene.
ORD FOR ALT 7
SPRÅKBOK A
På skolen:
Mandag
Nivå
Δ
Jobbe med grammatikkheftet
Δ
Δ
Tirsdag
Lese/bibliotekstime
Δ
Onsdag
Jobbe med grammatikkheftet.
Lekser:
Disse tre ukene dere jobber med
grammatikkheftet skal dere gjøre
oppgaver hjemme også.
Leksene markerer dere med
ukenummer øverst på siden i
skriveboken.
: skal
gjøre 2 sider hjemme i
løpet av uken.
:
skal gjøre 3 sider hjemme i
løpet av uken.
Δ: skal
gjøre 4 sider hjemme i
løpet av uken.
Δ
Torsdag
Δ


Δ
Jobbe med grammatikkheftet.
Δ: Les 30 min hver dag.
Mål:Kunne




Forklare hva som kjennetegner renessansen i Europa
Gi eksempler på viktige tanker og oppdagelser på denne tida, og hvorfor disse skapte uro i Europa
Beskrive hvem Elizabet 1. og Ludvig 14. var, og hva de er kjent for
Gi eksempler på hva filosofene diskuterte i opplysningstida
Basis:
Samfunnsfag
LÆREBOK: Midgard 7
Tema: Renessanse og
opplysningstid
Vi starter med kap «Renessanse og
opplysningstid»
Les s.42-49
Fordypning:
Oppgaver s.50
24, 25, 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13
Oppgaver s.50
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Mål for det du skal lære i dette temaet:
 Navnet på de ulike næringsstoffer som finnes i mat
 Fortelle hvilke oppgaver de ulike næringsstoffene har
 Forklare hvordan maten passerer gjennom fordøyelsessystemet
 Fortelle om fordøyelsesorganene til noen dyr
FAG:
BASIS:
NATURFAG
LÆREBOK: Yggdrasil 7
Menneskehjernen – verdens
største mysterium?
FORDYPNING:
Oppgave s.71
10, 11
Gjør quiz på s.62
Les s.64-70
Nysgjerrigper
Oppgaver s.71
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Rovdyrviten
Forsøk
Mål: Kunne



Samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk
Beskrive jødiske høytider og sentrale ritualer
Presentere ulike uttrykk fra kunst knyttet til jødedommen
RLE
Lærebok: Vi i verden 7
På skolen:
Tema: Jødedom
Les fra og med side 24 fra
overskriften "Lover og
regler" til side 27.
Arbeid alene og skriv
betydningen av følgende
ord/setning:
- pakt
- koscher
- forbudt «å koke et kje i
morens melk»
- holocaust
- 14 millioner
- mosaiske trossamfunn
Skriv margtekstene sidene
24, 25 og 27 inn i
arbeidsboken
Lag minst 6 spørsmål med
svar fra side 24 – 25 og minst
4 spørsmål med svar fra side
26 – 27.
Det du ikke blir ferdig med på
skolen, må du gjøre hjemme
før neste KRLE-timen
Tilleggsoppgaver:
Vi i
verden.cappelen.no
Sabatskveldfeiring
Mål for det du skal lære i dette temaet:





FAG:
Tema: Kreativ dans/ utholdenhets trening/ Nordlie testen
Medbestemmelse
Selvdisiplin
Samarbeid
Nordlie test rød gruppe fredag.
Kroppsøving
Kroppsøving
Kreativ dans/
utholdenhets
trening/ Nordlie
testen
BASIS:

Lekse, hver dag: 7 minute workout
UKE: 43
BASIS
FORDYPNING
Mål: Språklæring: Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
Kommunikasjon: Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere, uttrykke egen mening om ulike
emner, delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner, bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale,
intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper, skrive tekster som forteller, beskriver eller
formidler beskjeder,
Kultur, samfunn og litteratur: Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra
forskjellige sjangere og medier.
Engelsk
Chapter 2: News all over
READING:
Nivå 1: Homework , side 64 - 67.
Nivå 2: Let the youth club live, side 71
Nivå 3: Dog poo, Page 70
Hjemmelekse: 7 gul og blå må ha øvd
skikkelig på teksten før undervisning
på onsdager. 7 rød må ha øvd til
undervisning torsdager. Lytt på
teksten via Its Learning (NB: uttalen!),
les deretter teksten høyt for en
voksen og oversett den til norsk. Er
det ord du ikke forstår, bruk ordboka
bakerst i boka, eller vanlig ordbok. Du
kan også bruke ordbok på nettet.
KLIKK HER.
OPPGAVER TIL LESELEKSA
(WORKBOOK):
Nivå 1: Oppgave 86 side 50.
Grammar:
Nouns, Genitive
Writing:
News and persuasive texts
Link til engelsk ordbok på nett:
KLIKK HER
KAPITTELPRØVE 2:
Uke 45: 3 og 4 november
Nivå 2: Oppgave 94 side 55. Finn
deretter 5 verb (bøy dem), 5
substantiv (entall – flertall) og 5
adjektiv (gradbøy dem).
Ekstra hvis du blir ferdig:
1:Hent fasit og rett
oppgavene. Husk at det er
feilene du lærer av….
2: Oppgave 100 og 101
side 57 i workbook.
3: Gå inn på stairs.online
på nett og jobb videre
med oppgaver knyttet til
ditt nivå for gjeldende
kapittel: KLIKK HER
WRITING:
Les nøye side 74 i
leseboka. Alle nivå skal
skrive en overbevisende
tekst (persuasive text) –
oppgave 99 side 57 i
workbook.
Nivå 1: Skriver cirka 10
setninger
Nivå 2: Skriver minimum
¾ A-4 side
Nivå 3: Skriver minimum 1
A-4 side.
Nivå 3: Oppgave 91,92a og b side 54.
GRAMMAR (NB: Du starter med
dette på skolen!)
Alle nivå: Oppgaveark om genitiv S
som dere vil få utdelt på skolen.
Hjemme: Dette er oppgaver du skal
gjøre hjemme.
Til tirsdag
Øv på leseleksa,
glosene og uregelrette
verb på It`s Learning
Oppgaver på nett:

Stairs på nett.
KLIKK HER
GENITIVE S
KLIKK HER
KLIKK HER
KLIKK HER
KLIKK HER
KLIKK HER
Til onsdag
Gå inn på minst
to av linkene under
genitiv (se fordypning)

Øv på leseleksa
Øv deg på
glosene og uregelrette
verb på It`s learning
Til torsdag
Gå inn på Stairs
på nett og jobb med
kapittel 2 i minimum
10 minutter.
KLIKK HER
SUBSTANTIV
KLIKK HER
KLIKK HER
KLIKK HER
KLIKK HER
KLIKK HER
Innen fredag
NB: HUSK AT DERE HVER UKE
HAR 3 TING Å GJØRE PÅ ITS
LEARNING!

 Gloser
Setninger til glosene
 Uregelrette verb
Nivå 1 gjør de tre første, nivå 2, de fem
første og nivå 3 alle syv. Husk at du vil
få alle de uregelrette verbene på en
stor prøve til våren. Her kan du maks
ha 7 feil
Gloser:
Nivå 1:
1: to borrow = å låne
2: to arrive å ankomme
3: depends on = kommer an på
4: stardom = berømmelse
5: paper = oppgave
6: net society = nettsamfunn
Nivå 2:
1: a disaster = en tragedie
2: a youth = en ungdom
3: a major mistake = en stor feil
4: to offer = å tilby
5: an opportunity = en mulighet
6: pool = biljard
7: walk pass = gå forbi
8: crowded = folksomt
9: a parish = et sogn (menighet)
10: thefts = tyverier
11: to contribute = å bidra
Nivå 3:
1: an owner = en eier
2: awful = forferdelig, grusomt
3: get changed = skifte klær
4: cheap = billig
5: be late for = være sent ute til, komme for sent
6: a pile = en haug
7: show responsibility = ta ansvar
8: otherwise = ellers
9: a town council = et byråd
10: immediate action = umiddelbare tiltak
11: a waste bin = en søppelkasse
12: angry with = sint på
Flere gloser står på side 254
Du skal øve på følgende sterke verb:
1: to quit = å slutte
2: to ring = å ringe
3: to run = å springe/løpe
4: to say = å si/snakke
5: to see = å se
6: to sell = å selge
7: to send = å sende
DIARY:
Nivå 2: Write at least 1,5 page.
Nivå 3: Write at least 2 pages.
Nivå 1: skriv minst 6 setninger om hva du gjør på fritiden.
Nivå 2 og 3: Write about what you are doing when you are not in
school, football and so on…..