Uke 42 12. – 16. oktober 2015 FAG: MÅL: LEKSER: Norsk

Transcription

Uke 42 12. – 16. oktober 2015 FAG: MÅL: LEKSER: Norsk
12. – 16. oktober 2015
Uke 42
FAG:
Norsk:
MÅL:
LEKSER:
Vi skriver tekster
 Jeg skal forklare hvilke nytte jeg
kan ha av personlig skriving.
 Jeg skal vurdere skriftlige
tekster.
 Jeg skal skrive med håndskrift
som passer til hensikten med
teksten min.
 Jeg bruker pc når jeg skriver.
 Jeg skal vite hvilke ord som
tilhører ordklassen preposisjoner,
og bruke preposisjoner riktig.
Matematikk: Jeg skal gjennomføre en statistisk
undersøkelse ved å:
Statistikk




Naturfag



Engelsk:


Sosialt mål:
Dere finner norskleksene på eget skjema på
hjemmesiden og på It’s Learning.
Norsk skrivebok skal leveres innen torsdag.
ORDBANK:
faktor
produkt
primtall
parentesregning
desimaltall
en hundredel
- Rett opp feil og mangler fra den siste skriveleksen.
lage spørsmål og samle inn data
analysere dataene og presentere
disse i en tabell, eller et diagram
finne typetall, median og
gjennomsnitt
tolke resultatene
- Jobb 20 minutter hver dag med nettoppgaver.
Forslag til oppgaver står på arket du har limt inn i
lekseboka. Husk underskrift fra foresatt!
Jeg skal kunne forklare hva sopp
egentlig er.
Jeg skal kunne forklare hvordan
sopp sprer seg.
Jeg skal kunne forklare hvordan
ulike sopper lever.
Du skal være ferdig med arbeidsplanen til fredag. 
Jeg skal vite hva en persuasive
text er og kunne skrive en
persuasive text.
Jeg skal kunne minst 20
uregelrette substantiv
Matematikkleksen skal leveres innen torsdag.
Husk underskrift på prøven!
Step 1:
Step 2:
Step 3
Read page 42
and 48,49 in TB
Study the new
words.
Read page 44-45
and 48,49 in TB
Study the new
words.
Read page 44,45 and
48,49 in TB
Study the new words.
Pugg de 16
uregelrette
substantivene
på side 46 I
Stairs Prøve i
dem på fredag i
uke 43.
Study the 16
irregular nouns
page 46 in stairs.
You will be testet
in these on Friday
in week 43.
Study the 16 irregular
nouns page 46 in stairs.
You will be testet in these
on Friday in week 43.
Jeg skal ikke erte og mobbe andre, og sier i fra til en voksen dersom andre gjør det.
Informasjon:
Solidaritetsaksjonen «Kampen for Syria», 30.september:
Elevene på Kampen skole og Stavanger franske skole samlet inn 31.680,- kr til
flyktningene fra Syria. Vi er imponert over givergleden! Tusen, tusen takk for alle
bidrag!
HLR-kurs
Fredag 16.oktober markeres den Europeiske Hjertestarterdagen i Stavanger
Sentrum. I den forbindelse har 7.trinn vært så heldige å få plass på et gratis
førstehjelpskurs.
Kurset gjennomføres som et rebusløp med 4 poster. Gjennom postene vil elevene
lære livreddende førstehjelp, lære å bruke hjertestarter og kunne få svar på det de
lurer på om hjertestarter. Tema på de fire postene er Frie Luftveier, Sideleie, HLR og
Bruk av Hjertestarter.
Kurset starter kl. 12.00. Det vil vare utover vanlig skoletid, men vi vet ikke helt hvor
lenge. Elevene avspaserer tiden fredag 23. oktober, på slutten av dagen.
KAMPEN SKOLE
http://www.linksidene.no/kampen
Tlf: 51 51 10 50
Kontaktlærere:
7A: Unni Hauge
7B: Nadia Frostestad Salvesen
7C: Hege Rafaelsen
E- post:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Faglærere:
Joar Bersagel
Pål Schreiner
[email protected]
[email protected]